25 martie: Ziua Internațională a Greciei

Leagănul civilizației europene

Grecia modernă este un spațiu încărcat de istorie și spiritualitate care își are rădăcinile în civilizația Greciei Antice. Ea este locul de naștere al democrației ca formă de guvernare, al filosofiei occidentale⁠, al Jocurilor Olimpice, al literaturii, mitologiei, teatrului, științelor politice, al marilor principii științifice și matematice.

Antichitatea greacă a fost marcată de personalități precum Platon, Aristotel, Sofocle, Alexandru cel Mare, Pitagora, Arhimede și mulți alții despre care nu mai este nevoie să spunem nimic.. În limba greacă au fost scrise Sfintele Evanghelii și tot în limba greacă au scris marii Părinți ai Bisericii Răsăritene. Ulterior, spațiul elenistic a constituit un mediu important pentru dezvoltarea și cristalizarea Bisericii Creștine.

Acest leagăn al culturii și civilizației europene a exercitat o influență decisivă în Antichitate și în ceea ce privește educația. Mai mult decât oricare altă societate veche, lumea greacă a fost preocupată de educaţia membrilor comunităţii ei. Sistemul educațional actual își are bazele în perioada formării statului grec modern, sub conducerea monarhiei bavareze.

Sistemul educațional grecesc

Sistemul educațional din Grecia are un caracter versatil, care este ordonat de numeroasele legi și decrete ale Ministerului Grec al Culturii, Educației și Cultelor. De-a lungul anilor, Ministerul în cauză a adus modificări semnificative sistemului de învățământ, majoritatea fiind mandatate de dorința fiecărui guvern de a adopta descoperiri științifice recente și modele de educație apreciate ale altor țări din lume. Adaptarea cercetărilor de ultimă generație în domeniul educației, precum și a practicilor de educație străină, pentru a răspunde nevoilor societății elene și ale pieței muncii, a dus la un sistem de învățământ care se adresează tuturor elevilor și studenților din țară. Majoritatea elevilor din Grecia frecventează școli publice de toate nivelurile, pentru care nu există taxe de școlarizare, în timp ce mai puțin de 10% dintre aceștia se înscriu la școli private.

Educația în Grecia este obligatorie pentru toți copiii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Sistemul de învățământ are următoarea structură:

  • Educație  preșcolară (Vârsta: 0-6 ani)

În Grecia există creșe (Vrefonypiakos stathmos) care oferă educație preșcolară copiilor până la vârsta de 4 ani. Ultima etapă a învățământului preșcolar se desfășoară în grădinițe (Nypiagogio), copiii urmează cursuri pregătitoare chiar înainte de înscrierea în școlile primare / elementare.

  • Educație primară (Vârsta: 6-12 ani)

Copiii sunt admiși în școlile primare (Dimotiko scholio) începând cu vârsta de 6 ani. Unele dintre aceste școli sunt denumite „experimentale” (Piramatiko Dimotiko Scholio) deoarece desfășoară practici de educație experimentală și sunt supravegheate de departamente universitare specializate în pedagogie și educație primară. Există, de asemenea, școli primare care răspund elevilor cu deficiențe fizice sau psihice sau cu nevoi speciale (Ediko Dimotiko Scholio). În toate cele trei tipuri de școli primare, elevii învață noțiuni de bază pentru materii precum limbă și literatură, științele naturii, matematică, limba engleză. Școlile generale din Grecia funcționează între orele 8:00 și 13:00, în timp ce majoritatea oferă cursuri suplimentare de educație fizică, artă și muzică până la 16:00.

  • Educația secundară inferioară (Vârsta: 12-15 ani)

Toți absolvenții școlilor primare trebuie să urmeze cursuri la o școală gimnazială (Gymnasio). Există mai multe tipuri de astfel de școli. Un elev se poate înscrie la școala gimnazială care se află în cartierul său ori poate fi admis la o școală gimnazială experimentală (Piramatiko Gymnasio) printr-un sistem de repartizare computerizată. Studenții care au un interes special pentru pictură, teatru, dans sau muzică se pot înscrie la o școală gimnazială specializată în domeniu. Există, de asemenea, școli gimnaziale care se adresează elevilor proveniți dintr-un mediul multicultural (Gymnasio Diapolitismikis Ekpedefsis), precum și elevilor cu nevoi speciale (Ediko Gymnasio).

Majoritatea școlilor gimnaziale funcționează între orele 8:00 și 14:00, dar există și școli la seral (Esperino Gymnasio) care funcționează de la 19:00 la 22:00 pentru elevi – în special adulți – care lucrează în timpul zilei. În școlile gimnaziale sunt predate diverse materii inclusiv Limba greacă modernă și antică, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, educație fizică, religie, muzică și artă, dar se acordă atenție și învățării limbilor străine, elevii învață atât limba engleză, cât și o altă limbă europeană la alegere (elevii tind să aleagă între franceză și germană). Elevii susțin examene la toate materiile la sfârșitul fiecărui an școlar.

  • Educație secundară superioară (Vârsta: 15-18 ani)

Deși învățământul secundar superior nu este obligatoriu în Grecia, majoritatea elevilor urmează liceul (Lykio). La acest nivel, elevii pot opta pentru a urma un liceu obișnuit sau un liceu experimental (Piramatiko Lykio) (în special pentru absolvenții școlilor gimnaziale experimentale) sau orice liceu specializat în muzică sau arte. Studenții din alte țări se pot înscrie la un liceu multicultural (Lykio Diapolitismikis Ekpedefsis), iar pentru elevii cu nevoi speciale există institute speciale de educație și formare profesională (Ergastiria Epagelmatikis Ekpedefsis & Katartisis).

Elevii pot continua, de asemenea, formarea profesională în liceele vocaționale (Epagelmatiko Lykio) sau, după ce au împlinit 16 ani, se pot înscrie la un liceu vocațional la seral (Esperino Epagelmatiko Lykio) și pot absolvi după 4 ani de studiu. În plus, există școli de formare profesională (Scholi Epagelmatikis Katartisis) în care elevii participă la cursuri teoretice și practice. În etapa finală a studiilor sale, un elev poate lucra ca ucenic și poate dobândi experiență de muncă valoroasă.

  • Învățământ superior (De la vârsta de 18 ani)

Grecia are un număr mare de absolvenți universitari. Cei mai mulți urmează programe de studii de patru ani în departamentele Universității (Panepistimio) și în departamentele Institutului Educațional Tehnologic (Anotato Technologiko Ekpedeftiko Idrima), precum și în diferitele departamente ale Școlii Superioare de Educație Pedagogică și Tehnologică (Anotati Scholi Technologikis & Pedagogikis Ekpedefsis), în timp ce studenții care se înscriu la departamentele Politehnicii (Politehnia) – specializate în domenii precum arhitectură și inginerie – devin  absolvenți după cinci ani de studii. Studenții care doresc să se înscrie la Școala de Arte Plastice (Scholi Kalon Technon) susțin examene speciale și absolvă după cinci ani de studii. Cursurile în institutele grecești de învățământ superior iau forma de prelegeri sau ateliere, iar majoritatea cursurilor se întind pe un semestru. Majoritatea departamentelor universitare din Grecia oferă cursuri postuniversitare de un an sau doi ani, precum și posibilitatea de a urma o diplomă de doctorat. De asemenea, studenții se pot înscrie la Universitatea Elenă Independentă (Elliniko Anichto Panepistimio) pentru studii superioare sau postuniversitare, unde plătesc taxe de școlarizare și sunt admiși printr-un sistem anual de repartizare computerizată.

  • Învățare continuă

În Grecia, învățarea pe tot parcursul vieții are loc în centrele de învățare continuă (Kentra Dia Viou Mathisis) care sunt de obicei supravegheate de serviciile municipalității. Aceste centre oferă o varietate de cursuri, care vizează atât educația formală, cât și pe cea informală. Pe de altă parte, institutele de formare profesională (Institouta Epagelmatikis Katartisis) și școlile de formare profesională (Scholi Epagelmatikis Katartisis) își adaptează deseori curriculum-ul în funcție de nevoile elevilor adulți și ale pieței muncii. În cele din urmă, școlile care oferă adulților a doua șansă la educație (Scholio Defteris Efkerias) se ocupă de acei elevi care au abandonat școala la un moment dat și doresc să-și continue ulterior studiile.

Traducere și adaptare din Paideia-Ergasia.gr – Sistemul educațional grecesc http://bit.ly/sistemul-educational-grecesc