Investiție guvernamentală în dispozitive IT pentru elevi din zone defavorizate

FLORIN ANTONESCU

Perspectiva ca fiecare elev să aibă acces la tehnologie IT este aproape de concretizare, din moment ce e gata de aprobare proiectul unei hotărâri de guvern „pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării”.

Suma preconizată este de 150 milioane lei. Va fi utilizată „pentru achiziția de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotarii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat”. Necesarul va fi fundamentat de inspectoratele școlare. Achiziția bunurilor va fi realizată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării. Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet vor fi „stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza propunerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele școlare”.

Așadar, dispozitivele în discuție vor aparține școlilor și vor fi date spre folosire unor elevi din medii defavorizate.