Ministerul Educației și Cercetării achiziționează dispozitive IT pentru elevi din medii defavorizate

FLORIN ANTONESCU

Guvernul a adoptat la propunerea Ministerului Educației și Cercetării hotărârea privind suplimentarea bugetului ministerului cu 150 de milioane de lei pentru anul 2020. Suma este destinată achiziționării de dispozitive electronice conectate la internet pentru unități de învățământ preuniversitar de stat. Obiectivul îl reprezintă asigurarea accesului elevilor din medii defavorizate la activități didactice la distanță. Criteriile de repartizare a dispozitivelor sunt stabilite prin ordin de ministru, în baza propunerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, subliniază: „Am solicitat inspectoratelor școlare să centralizeze situația elevilor care nu dispun de echipamentele necesare participării la cursurile online, în contextul pandemiei COVID-19. În acest moment, în România, numărul estimat de elevi care au nevoie de aceste dispozitive electronice este de 250.000. Odată cu achiziționarea acestora, va fi facilitată învățarea la distanță și pentru copiii din mediile defavorizate”.