Utilizând TIC, implicăm elevii în clasa modernă

1

O echipǎ de formatori ai Casei Corpului Didactic Teleorman, alcǎtuitǎ din patru cadre didactice, prof. Ion Marilena, prof. Luca Fǎnica, prof. Drǎgoi Doina și prof. înv. primar Cismaru Florentina, a participat la activitǎţi de mobilitate, în Portugalia, în perioada 8-16 aprilie 2019, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor“, acţiunea-cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA104-048116, proiect implementat în perioada 2.09.2018-3.09.2020. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea procesului de formare prin introducerea tehnologiei Web 2.0 în cadrul sesiunilor de formare, elaborarea și avizarea/acreditarea unor programe de formare profesională mai dinamice şi orientate către satisfacerea nevoilor principalilor ,,actori“ ai educației (profesorul și elevul).

În cadrul acestei mobilitǎţi, formatorii și-au îmbunǎtǎţit abilitǎţile și competenţele în domeniul TIC, au folosit instrumente disponibile on-line: documente Google, prezentǎri, formulare, bloguri, foi de calcul, pe care le vor utiliza în activitǎţile ulterioare atât ca formatori, cât și ca profesori. Au învǎţat sǎ utilizeze platforme create pentru jocurile copiilor, cǎrţi on-line necesare învǎţǎrii noilor cunoștinţe, realizarea de prezentǎri video folosind design grafic, hǎrţi de sarcini, hǎrţi de concepte. De asemenea, și-au dezvoltat abilitǎţile lingvistice pe durata cursului, în  timpul vizitelor interculturale la Sintra și Lisabona. Mergând la „Espaço Público Europeu“, au înţeles rolul instituţiei UE în implementarea proiectelor de dezvoltare a învǎţǎmântului și a tinerei generaţii.

Cursurile ce se vor derula prin CCD Teleorman, în perioada urmǎtoare, au drept scop să ajute cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt să studieze şi să înceapă implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul lor de activitate didactică. Accentul este pus pe aspectele metodologice ale implementării TIC în procesul educaţional, utilizarea instrumentelor digitale şi a formelor de instruire moderne, centrate pe elev.

Experienţa mea în utilizarea diverselor forme de TIC în sala de clasă şi în alte formule de instruire demonstrează că o integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex, care implică nu doar tehnologiile, dar şi aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţională, competenţe ale cadrelor didactice, finanţe. O educaţie de calitate poate fi obţinută doar în cazul integrării tehnologiilor digitale, conceptelor şi metodologiilor pedagogice moderne, universalizării formelor de instruire şi a conţinuturilor, cooperării şi colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care gestionează procesul de instruire-integrare.

Formator Florentina CISMARU