Solomon Marcus – românul universal

Solomon Marcus1 martie nu este doar începutul calendaristic al primăverii, celebrat în modul specific al Mărțișorului în civilizația și spiritualitatea românească. În calendarul culturii, data are o semnificație aparte: este ziua de naștere a profesorului și academicianului Solomon Marcus. Anul acesta, începutul primăverii a avut un sens cu totul aparte: Solomon Marcus a împlinit 90 de ani!
Solomon Marcus este o personalitate polidimensională a educației, științei, culturii și cunoașterii, care reunește ipostazele fundamentale de profesor, autor, savant, academician, mentor, conștiință morală a civilizației românești. Profesor la Universitatea din București – fost student al legendarului Grigore Moisil și al altor mari profesori –, Solomon Marcus este unul dintre marile nume ale prestigioasei școli românești de matematică. Preocupările științifice ale domniei sale depășesc „limitele” matematicii și se ramifică în alte domenii, mai mult sau mai puțin vizibil complementare: lingvistică, semiotică, filosofie, estetică, educație, știință. Vorbim de „limitele matematicii” în sensul frontierelor desenate de domeniile academice. În esența ei, matematica nu are granițe, ea există și se manifestă în tot și în toate, în chip aparent ori subtil, vizibil ori inefabil. Toate formele de manifestare ale existenței sunt construite pe structura unor modele logice și matematice, de la cele mai simple până la cele mai complexe. În esență, întreaga diversitate fenomenologică a existenței stă sub genul proxim al unei paradigme universale de esență matematică. Solomon Marcus este un savant care, de-a lungul unei cariere academice prodigioase, demonstrează acest adevăr fundamental, în chip strălucit, de pe pozițiile geniului vizionar, deschizător de drumuri în domenii de avangardă ale cunoașterii. Opera sa este impresionantă, între titlurile ei de rezistență numărându-se: Lingvistica matematică, Limbaj, logică, filozofie, Introduction mathematique a la linguistique structurale, Poetica matematică, Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică, Semne despre semne, Gândirea algoritmică, Semiotica matematică a artelor vizuale, Paradoxul, Timpul, Arta și știința, Analiza matematică, Șocul matematicii, Moduri de gândire, Provocarea științei, Invenție și descoperire, Paradigme universale. Multe dintre lucrările savantului au fost traduse în limbi de circulație internațională și au intrat în patrimoniul cultural și științific al cunoașterii mondiale. Prin substanță și anvergură, opera lui Solomon Marcus aparține, în egală măsură, culturii românești și universale.
Ca membru al Academiei Române, domnia sa intră în galeria celor mai importante personalități ale științei, culturii și civilizației românești. Prin operă, Solomon Marcus creează noi deschideri ale culturii noastre spre universalitate, unele dintre ele fiind punți îndrăznețe pe continente noi, neexplorate sau doar puțin cercetate până la domnia sa, ale cunoașterii. Profesorul Marcus este, în același timp, o prezență activă în agora. Militant neobosit pentru educație, pentru inteligență și gândire, pentru creativitate și inovație în domeniile formării și ale cunoașterii, domnia sa joacă un rol fundamental în dezvoltarea societății românești și în creșterea conștiinței de sine a acesteia. Din acest punct de vedere, Profesorul este un mentor cu înaltă autoritate, un magistru autentic pentru generații de tineri și mai puțin tineri, de elevi, studenți, profesori, cercetători, oameni de știință.
Așa cum am spus și cu altă ocazie, profesorul Solomon Marcus este un bun național, un brand al științei, culturii și civilizației românești, care ne reprezintă în chip strălucit în lume. De aceea merită toate onorurile Academiei și României. Academia Română l-a omagiat de altfel prin elita cunoașterii românești și prin mari personalități ale științei internaționale. Îl omagiem și noi, cu plecăciune și iubire, pe strălucitul savant și ilustrul cărturar Solomon Marcus. Solomon Marcus – românul universal. Îi urăm viață lungă, creativitate și noi opere fundamentale. La mulți ani, Domnule Profesor!
Sorin IVAN

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei „Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro