Proiectul educativ judeţean „Cântă şi fii vesel”

Motto: „Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu, ne este dat prin educaţie”. (J.J. Rousseau)
Proiectele educative de anvergură, prin scopul şi obiectivele urmărite, au menirea de a populariza şi implementa în unităţile şcolare de acelaşi profil bune practici în procesul educaţional. Iată că astfel de proiecte se derulează şi în unităţile preşcolare. Tematica, precum şi obiectivele propuse sunt legate de activitatea cerută de curricula şcolară şi sunt pliate pe preocupările de bază ale copiilor la această vârstă: cântecul, dansul şi recitarea.
Context
Muzica, această minunată artă a sunetelor, reprezintă un mijloc unic şi eficient în creşterea şi educaţia copilului. Muzica reprezintă o cale de comunicare directă, „infraverbală” (vorbeşte fără cuvinte) între ceea ce sugerează sau evocă şi ascultătorul care îi decodifică mesajul. În grădiniţă, copilul parcurge etapa de debut în educaţia muzicală şi aici se fundamentează atitudinea viitoare a copilului faţă de valorile artistice, precum şi capacitatea de a selecta, de a practica, de a interpreta şi chiar de a crea muzică. Fiecare cântec audiat sau interpretat aduce cu sine un conţinut nou de idei şi fapte, care fac să crească zestrea spirituală a copilului, capacitatea de a vedea, de a înţelege, de a simţi, de a aprecia. Întâlnirea copiilor din mai multe grădiniţe, care cântă şi se mişcă în ritmul muzicii, va oferi tuturor factorilor implicaţi (familie, educatoare, spectatori) un spectacol grandios, plin de candoare şi veselie, izvorât din suflet de copil şi din bucuria de a cânta. Din ideile cuprinse în acest context s-a născut proiectul educaţional judeţean „Cântă şi fii vesel”, iniţiat de GPP Holcim Aleşd, judeţul Bihor, coordonat de profesorii pentru educaţie timpurie Florica Vesa şi Ancuţa Tunduc, împreună cu echipa lor. Scopul proiectului: promovarea cântecului pentru copii şi valorificarea potenţialului artistic la vârsta preşcolară. Obiective urmărite: valori­ficarea talentului şi aptitudinilor artistice ale copiilor; dezvoltarea capacităţii de a comunica prin intermediul artei; stimularea interesului şi motivaţiei pentru cântec; educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter; promovarea prieteniei şi cooperării între copii; valorificarea muncii în echipă (grădiniţă, familie, partener). Durata proiectului: noiembrie 2015 – iunie 2016. Proiectul cuprinde activităţi prilejuite de importante sărbători laice sau religioase: „Iată, vin colindătorii”; „La gura sobei”; „Cântece pentru mamă”; „Cântă şi fii vesel” etc. Din regulamentul de participare reies opţiunile de participare la cele trei secţiuni: grup vocal, grup coral, solist vocal, care să satisfacă toate cerinţele şi potenţialul muzical al copiilor. S-a recomandat un repertoriu larg, specific copiilor şi particularităţilor de vârstă.
Remarcăm că acest regulament, cât şi desfăşurarea întregului festival au fost discutate şi aprobate de grădiniţele partenere: GPN Derna, GPP Nr. 45 Oradea, GPP „Toldi”, din Salonta, GPP „Floare de colţ”, din Beiuş, GPP Nr. 27, din Oradea, GPP Nr. 30, din Oradea, GPP Nr. 52, din Oradea, GPN Groşi, GPN Şuncuiuş. În urma invitaţiilor adresate, au aderat la proiect 30 de grădiniţe cu circa 400 de interpreţi. Despre concurs şi tematica aleasă, managerul de proiect, Florica Vesa ne-a mărturisit că a ales muzica drept mijloc de exprimare al copiilor, întrucât pe plan judeţean acest domeniu nu a fost încă promovat la acest nivel. De ce la Aleşd? Motivaţia a fost susţinută cu argumente indubitabile de doamna prof. Maria Ivănescu, fost inspector şcolar de specialitate, preşedinte de juriu la acest festival. Domnia sa a trecut în revistă activităţile deosebite realizate în decursul timpului în această unitate, care este coordonată de Florica Vesa şi care, prin inovaţiile educaţionale promovate, a devenit o unitate etalon în judeţul Bihor. În interviul acordat de iniţiatoarea proiectului, prof. Florica Vesa, aceasta a menţionat sprijinul substanţial primit în organizarea şi desfăşurarea festivalului de la Holcim Aleşd, tutorele grădiniţei, Colegiul Tehnic Alexandru Roman, ca structură aparţinătoare. Succesul acestui amplu festival, despre care toţi participanţii au avut cuvinte de apreciere, aparţine harnicului colectiv didactic al grădiniţei, care nu a uitat niciun detaliu: Anca Tunduc, Aurelia Pop, Dorina Puşcaş, Delia Pipa, Ioana Gherle, Ancuţa Puie, Daniela Cheregi, Florina Pleş, Romina Dat. Domnia sa a ţinut să precizeze că a iniţiat şi organizat acest proiect pentru tradiţionalizare, ca model de activitate şi stimularea colegelor mai tinere: „Consider că, după 38 de ani de activitate, continui să fiu educatoare pentru cei mici, pe care îi iubesc necondiţionat, dar îmi asum misiunea de formatoare şi îndrumătoare de «suflete» şi model pentru colegele tinere. Dincolo de detaliile organizatorice pe care le-a depăşit cu «brio» echipa, trebuie remarcată disponibilitatea dovedită de părinţi, care şi-au asumat cheltuieli substanţiale în costumaţia copiilor, precum şi colaborarea cu educatoarele pentru o prezenţă cât mai convingătoare pe scenă”. Juriul festivalului: prof. Maria Ivănescu, preşedinte, prof. de muzică Matei Şunea, prof. director adj. Melania Joldea, prof. Manuela Dulcă, educ. Maria Simai, Maria Domian, reprezentantă a Holcim Aleşd. În apreciere şi departajare s-a ţinut cont de regulament, care preciza: mesaj corespunzător vârstei şi scopului, capacitatea interpretativă şi expresivitatea, costumaţia. Au fost acordate diplome pentru locurile I, II, III tuturor grupurilor vocale şi corale, iar soliştii au primit plachete pentru curaj, voce, prezenţă scenică, ritm. Pentru cei mai buni s-au acordat diplome de excelenţă şi trofee: Secţiunea Grupuri vocale: Grupul vocal „Greieraşii”, GPP Holcim Aleşd, îndrumători: Florica Vesa şi Anca Tunduc; Grupul vocal „Alegria”, GPP 27 Oradea, îndrumători: Aurelia Bodea, Elisabeta Tăut; Grupul vocal „Voinicii”, GPP „Floare de colţ”, Beiuş, îndrumători: Delia Junc şi Maria Apostol. Secţiunea Grup Vocal Coral. „Jucăuşii”, GPN 1 Aleşd, îndrumător Mariana Iacob. Secţiunea Solişti Vocali: Negru Rebeca, GPN Valea Crişului, îndrumător }epelea Stela; Bradea Erik, GPP Holcim Aleşd, îndrumători Florica Vesa şi Anca Tunduc; Chifan Antonia, GPP 30 Oradea, îndrumători: Dorina Raita şi Macrina Toie; Pintea Sarah Eliza, GPP 1 Aleşd, îndrumător Mariana Iacob.
După festivitatea de premiere a urmat un frumos program artistic, oferit spectatorilor de elevii din clasele step by step, de la Colegiul Tehnic Alexandru Roman, coordonatoare prof. Manuiela Dulcă, precum şi ansamblul „Datina”, al Colegiului Tehnic Alexandru Roman. Se doreşte ca implementarea unui astfel de proiect să reprezinte o invitaţie pentru toţi cei care iubesc muzica şi au curaj să se exprime prin ea.
Nicu RĂCUCIU