Concursul naţional de creaţie literară „Marcela Peneş”

10

IMG_6166În urmă cu 15 ani îşi contura imaginea, la nivelul sectorului 4, un concurs de creaţie literară adresat elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, sprijinit de două mari edituri care au ca principal segment de cititori copiii, Editura Aramis şi Editura Ana (actualmente Marcela Peneş), precum şi de Tribuna Învăţământului. Născut în amintirea celei care a fost Marcela Peneş – om cu suflet şi cu har în educarea copiilor, concursul de creaţie „a crescut” în fiecare an, adunând elevi din toate sectoarele Bucureştiului, iar din 2010 a fost înscris în Calendarul Activităţilor Educative ale MENCS, căpătând caracter naţional.
Într-un secol al „tehnologiilor moderne”, când copilul este tot mai atras de computer şi de internet, lectura tinde să o ia pe un făgaş supus uitării. Fără lectură şi exerciţii de comunicare, tânărul din noua generaţie nu va avea posibilitatea să conştientizeze propria lui gândire.
Este deosebit de important să se facă distincţia clară între activitatea didactică desfăşurată la orele de curs pe baza curriculumului şcolar obligatoriu şi identificarea şi pregătirea elevilor capabili de performanţă.
Concursul de creaţie literară „Marcela Peneş” se adresează elevilor din clasele a III-a şi a IV-a care au dovedit în activitatea curentă abilităţi de exprimare, interpretare şi de creaţie literară. Subiectele solicită concurenţilor originalitate şi creativitate, nu reproducerea fidelă a unor noţiuni acumulate conştiincios din diferite surse de informare. În elaborarea subiectelor, se are în vedere abordarea integrată a limbii şi literaturii. Subiectele sunt concepute pentru a evalua calitatea cunoştinţelor reflectate în competenţele dobândite ca urmare a parcurgerii integrale a programei şcolare în vigoare. Accentul cade însă pe imaginaţie şi pe puterea de a transmite într-un limbaj literar opinia asupra unei teme.
Cei care iubesc poveştile şi cei care îndrăznesc să vadă lumea de dincolo de cotidian, cei care au curajul să se destăinuie unei foi albe şi să lase mintea şi inima să zburde libere printre idei năstruşnice au fost implicaţi în a XV-a ediţie a Concursului naţional de creaţie literară „Marcela Peneş”.
An de an, copiii s-au întrecut în a-l face pe Zmeul Zmeilor să devină bun şi să schimbe lumea, dar au avut şi puterea de a schimba, cel puţin pe hârtie, defectele oamenilor mari. Aşa am aflat că Antonie Trifan (Colegiul Naţional Elena Cuza) ar alunga „grijile celor mari pentru că au uitat să zâmbească şi să trăiască”. Alexandru Herpel (Şcoala Nr. 177) crede că „lucrurile sunt contradictorii: adulţii vorbesc vulgar şi la şcoală ne îndrumă să vorbim civilizat. Oare cum e mai bine?” Lavinia Nedela (Şcoala Nr. 14 Alexandru Davila – Piteşti) ar dori „ca oamenii mari să-şi respecte semenii indiferent de cât sunt de bogaţi”, iar Liviu Sopon (Şcoala Nr. 308) ar vindeca „oamenii mari de lăcomie. Se gândesc numai la bani şi nu mai văd părţile frumoase şi romantice ale vieţii”.
Poate că n-ar fi rău să-i ascultăm noi pe cei cărora li se cere mereu să asculte! Au atâtea de spus şi atât de multe de întrebat…
Copiii au deschis larg porţile Muzeului Poveştilor şi au explicat, aşa cum au înţeles, ce înseamnă că „omul sfinţeşte locul”. Au scos din pălării fermecate poveşti scrise de ei şi au călătorit cu mijloace de transport ciudate în }ara lui Ştiuţă. L-au cunoscut pe Creiozambibag şi au călătorit cu el pe aripi de hârtie.
Dacă scrisul şi cititul se învaţă, exerciţiul de compoziţie dă dreptul copilului de a vorbi, de a-şi transpune trăirile în cuvinte. Imaginaţia se dezvoltă pe măsura acumulării experienţei şi, dacă nu vom evita să formăm copiilor şabloane şi „reţete” literare, vom ajunge să avem cu toţii acelaşi vis sau acelaşi „zmeu” care se va sătura să fie bun.
Şi dacă omul Marcela Peneş nu mai poate vorbi despre curajul de a scrie, despre frumuseţea vieţii şi a naturii, cuvintele Domniei Sale, rămase vii peste timp, vă spun că „poţi scrie despre tot ce vezi şi despre tot ce se întâmplă în jurul tău aşa cum simţi tu. Cuvintele tale pot îmbrăca lumea în hainele în care te simţi tu bine…”
Prof. pentru înv. primar Roxana GHEORGHE