Preşedintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, Comandor al Ordinului Militar de România. Valorile istoriei şi civilizaţiei româneşti, repere identitare pentru dezvoltarea şi afirmarea României

 
Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a primit titlul de Membru de Onoare în Grad de Comandor al Ordinului Militar de România. Ceremonia de decernare a titlului a avut loc în data de 27 ianuarie 2017, începând cu ora 13, în Aula Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în faţa unui public select, format din personalităţi politice, reprezentanţi ai mediului academic şi ştiinţific, nume de marcă ale educaţiei, ştiinţei şi culturii româneşti.
Preşedintele Fundaţiei Ordinul Militar de România – afiliată la EUROMIL, organizaţie cu sediul la Bruxelles –, col. (r) dr. ing. Adrian Constantin, a prezentat Ordinul şi criteriile de acordare a titlului de Comandor: merite excepţionale în procesul de emancipare a naţiunii prin activităţi din domeniul academic. Pe lângă meritele profesionale, sub auspiciile excelenţei şi ale recunoaşterii naţionale şi internaţionale, sunt luate în calcul calităţile umane, valorile morale şi spirituale ale celor selectaţi pentru această demnitate. Până în prezent, au primit titlul de Comandor al Ordinului Militar de România academicieni, personalităţi de prestigiu ale mediului academic din ţara noastră. Între acestea, acad. Dinu C. Giurescu, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Dan Berindei, acad. Ionel Haiduc, acad. Ionel Sinescu, acad. Mugur Isărescu, gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române, Dinu Săraru, membru titular fondator al AOSR, Ecaterina Andronescu, preşedintele Secţiei Ştiinţe Chimice a AOSR, Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române etc.
Preşedintele de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, a citit LAUDATIO, care a cuprins parcursul profesional al prof. univ. dr. ing. Adrian Badea şi a reliefat principalele realizări ale acestuia în domeniul educaţiei academice şi al cercetării ştiinţifice. Din prezentarea făcută, a rezultat portretul unei personalităţi de marcă a învăţământului universitar, a cercetării şi ştiinţei româneşti, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, cu rezultate de excepţie în special în domeniul energeticii. În continuare, col. (r) dr. ing. Adrian Constantin i-a decernat profesorului Adrian Badea diploma cu titlul de Comandor al Ordinului Militar de România „pentru realizări remarcabile în cei aproape 50 de ani dedicaţi dezvoltării învăţământului superior tehnic şi cercetării în România“. La învestirea cu titlul de Comandor, în acordurile imnului naţional, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea a rostit Legământul solemn al Ordinului cu mâna pe o Biblie din 1914, care i-a aparţinut Regelui Carol I, donată de Casa Regală Ordinului Militar de România. Prin Legământ, preşedintele AOSR s-a angajat să-şi pună întreaga activitate şi viaţă în slujba progresului, emancipării şi dezvoltării României. Au rostit mesaje de întâmpinare prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion, vicepreşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, care a şi dat citire unui mesaj din partea scriitorului Dinu Săraru, ambasadorul Constantin Vlad, membru titular fondator al AOSR, prof. univ. dr. Iulian Creţu, preşedintele Fundaţiei Naţionale Henri Coandă, pentru sprijinirea tinerilor supradotaţi.
În discursul de recepţie, preşedintele AOSR a afirmat că este extrem de onorat să facă parte din Ordinul Militar de România, din două motive: pe de o parte, se alătură unor personalităţi de elită ale mediului academic românesc, care, prin opera şi activitatea lor, contribuie la dezvoltarea şi afirmarea României în Europa şi în lume; pe de altă parte, intră într-un Ordin Militar, ceea ce, în plan personal, are o semnificaţie cu totul specială, dat fiind respectul pe care îl poartă Armatei pentru rolul fundamental al acesteia în istoria, supravieţuirea şi dezvoltarea naţiunii române de-a lungul timpului. „Personalităţi ca Mircea, Mihai, Ştefan, Vlad, care au rămas în istoria ţării noastre, a românităţii, scrise cu litere de aur, s-au bazat pe armată, nu pe o armată de mercenari, cum se întâmpla cu alte ţări, ci pe armata poporului. Totdeauna, România a avut o armată a poporului român, a celor care trăiesc pe aceste meleaguri. Şi în toată istoria noastră regăsim rolul important, hotărâtor, în unele cazuri, al Armatei.“ Preşedintele AOSR a subliniat, în context, importanţa cultivării patriotismului în societatea românească pentru afirmarea naţiunii noastre în Europa şi în lume şi, de asemenea, rolul major pe care trebuie să-l aibă în acest sens educaţia patriotică la nivelul sistemului educaţional. În cadrul tematic astfel conturat, a anunţat, în premieră, proiectul AOSR de a realiza o serie de dezbateri naţionale pe teme de importanţă prioritară ale României de azi. Prima manifestare sub egida „Dezbaterile AOSR“ va avea tema „Educaţia tinerei generaţii în spiritul valorilor naţionale în cadrul globalizării“ şi se va desfăşura la începutul lunii martie.
Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România