Creatori de bune practici în educație

9

FLORIN ANTONESCU

Sub egida Ministerului Educației și Cercetării se desfăşoară conferința națională „Creatori de Educație” (foto MFE), primul demers de acest fel consacrat  diseminării „bunelor practici din învățământul primar și gimnazial românesc, prin recunoașterea și valorizarea experienței acelor profesori care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin noul curriculum național”. Conferinţa face parte din proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cel mai mare proiect cu susţinere din fonduri europene derulat pentru formarea profesorilor (55.000 de beneficiari) în concordanţă cu cerinţele dezvoltării economico-sociale de perspectivă.

Stringenţa formării profesorilor a fost subliniată în deschiderea reuniunii de viceprim-ministrul Raluca Turcan, care a accentuat prioritatea acordată implementării masteratului didactic.

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, a accentuat că „este nevoie de o formare reală a profesorilor” pentru ridicarea prestaţiei profesionale a acestora, ceea ce „va duce la o dezvoltare a competenţelor elevilor. În centrul deciziilor şi măsurilor pe care le luăm se află elevul şi necesităţile acestuia”.

La rândul său, ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloş, a subliniat: „Prin acest amplu demers propus împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, facem posibil ca profesorii să meargă în fața elevilor și să le ofere acte educaționale de înalte calitate, în acord cu dorințele elevilor de asăzi și cu provocările actuale”.

Adresându-se reuniunii, preşedintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a reafirmat că „fără şcoală, societatea şi copiii noştri vor fi în mare primejdie” şi în acelaşi timp, a atras atenţia asupra faptului că elevilor li se cere să fie creativi, în timp ce mulţi decidenţi consideră că volumul cunoştinţelor transmise elevilor trebuie să fie tot mai scăzut.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, a făcut „o apologie a ştiinţelor umaniste”, oferind argumente pentru importanţa „pregătirii în domeniul artelor liberale” cu atât mai mult într-o lume care se îndreaptă tot mai mult către dominaţia tehnologiei, a inteligenţei artificiale.