Un sfert dintre tinerii instituționalizați abia termină opt clase

6

FLORIN ANTONESCU

24,3% dintre tinerii care ies din instituțiile de ocrotire (la majorat, conform legii) se opresc cu școala doar la 8 clase – este un rezultat major prin gravitate al studiului privind situația tinerilor care au părăsit sistemul de protecție specială din România, realizat de Asociația Sociometrics la cererea organizației SOS Satele Copiilor România, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). Este prima cercetare de la noi asupra acestei categorii de tineri. Au fost vizați toți cei 13.151 tineri care au părăsit sistemul de protecție specială în perioada 2014-2017.

Referitor la educație și formare, ponderea tinerilor ieșiți din sistemul de protecție specială neîncadrați nicăieri, nici în muncă, nici în vreo formă de învățământ sau de formare profesională este aproape dublă față de ponderea tinerilor de nivelul lor în general. 46,4% dintre tinerii în această situație sunt fete, 22,3% sunt băieți. Fetele rezultă a fi de 5,5 ori mai vulnerabile.

65,9% dintre tinerii ieșiți din sistemul de protecție specială nu au un loc de muncă la încetarea măsurii de protecție. Cei mai mulți dintre cei angajați ocupă poziții cu grad foarte scăzut de calificare. 22% nu sunt pregătiți să-și caute un loc de muncă.

31% dintre tinerii în cauză nu sunt pregătiți să-și găsească o locuință.

50% dintre tinerele din sistemul de protecție care au copii au născut înainte de 20 de ani. 11% nu locuiesc împreună cu copiii lor. Aproximativ 5% dintre copiii lor au intrat și ei în sistemul de protecție.

Vârsta medie de ieșire din grija serviciilor de protecție este 19,8 ani, în timp ce vârsta medie de ieșire a tinerilor din familii este 28,1 ani. Problemele principale cu care se confruntă tinerii la ieșirea din instituțiile de ocrotire: nu au deprinderi de viață independentă formate (nu știu să gestioneze un buget, nu știu să gătească), nu au o educație potrivită, nu au o locuință decentă, sunt expuși riscurilor (prostituție, trafic de droguri etc.).

Recomandările formulate în urma cercetării se referă la „aspecte ce țin de formarea specialiștilor care lucrează în sistemul de protecție, cu accent pe creșterea capacității de a comunica și empatiza cu tinerii care le solicită ajutor, colaborarea interinstituțională, politici publice menite să asigure soluții de găzduire și îngrijire de tip familial, adaptarea serviciilor actuale la nevoile reale ale copiilor prin consiliere vocațională, activități pentru dezvoltarea deprinderilor de bază pentru autogospodărire, monitorizarea tinerilor după ieșirea din îngrijire etc.”

Mădălina Turza, președintele ANDPDCA, subliniază: „Iată că avem, în premieră, o oglindă a situației tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Răspunsul instituțional la datele prezentate trebuie să fie unul ferm și să țintească deopotrivă cauzele de bază ale acestei situații, dar și măsuri concrete pentru tineri. Sistemul de protecție din România trebuie în primul rând să se mobilizeze pentru a reduce numărul copiilor care rămân în sistem nepermis de mult. Integrarea în familie și deblocarea adoptabilității copiilor de timpuriu sunt cheia diminuării situațiilor relevate de acest studiu. Cu cât un copil rămâne mai mult în sistemul de protecție, cu atât șansele sale la integrare socială și bunăstare scad, ne-o arată literatura de specialitate și realitatea obiectivă”.

Diana Podaru, directorul general al organizației SOS Satele Copiilor România: „De peste 20 de ani, ne preocupă constant tema tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, iar experiența și expertiza acumulate ne îndreptățesc să spunem că este nevoie de muncă multă, perseverență, de profesioniști dedicați, dar și de un cadru legislativ și instituțional adecvat. Prin acest studiu, ne dorim sa evidențiem o realitate existentă la nivel național și să găsim, alături de partenerii noștri, de autorități, ONG-uri, companii și oameni din comunitate, cele mai bune soluții pentru a-i ajuta pe toți copiii și tinerii greu încercați să aibă un viitor. Numai împreună vom putea aduce schimbarea”.

ANDPDCA a elaborat un pachet de măsuri introduse în Legea privind modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

– posibilitatea monitorizării situației tinerilor după ce părăsesc sistemul de protecție specială, în cazul în care își exprimă acordul în acest sens. Pe baza  acordului, erviciul public de asistență socială de la domiciliul tânărului sau, după caz, din localitatea în care declară că va locui are obligația de a-i urmări semestrial situația acestuia, pe o perioadă de 2 ani, rapoartele fiind transmise ulterior la DGASPC

– în anul în care tinerii urmează să părăsească sistemul de protecție special, DGASPC are obligația să îi sprijine în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare; încetarea măsurii nu poate fi realizată decât cu condiția existenței unor dovezi în acest sens

– creșterea valorii indemnizației care se acordă la ieșirea din sistemul de protecție specială la valoarea a trei salarii de bază minim brute pe țară, garantate în plată, stabilit potrivit legii (față de 1 salariu minim brut, în prezent)

la împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii pot opta între a rămâne în sistemul de protecție specială și primirea unei indemnizații lunare în valoare de 2.400 lei (până la împlinirea vârstei de 26 ani, tinerii care fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă).
Tot în beneficiul tinerilor educați și crescuți însistemul instituționalizat, ANDPDCA oferă ca posibilități:

– din iulie 2020, un mecanism integrat de monitorizare și suport psiho-emoțional pentru copiii, tinerii și adulții din sistemul de protecție realizat în parteneriat cu UNICEF România, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI); la telverde 0800.500.550, 25 de psihologi și specialiști în domeniul juridic și al asistenței sociale vor furniza suport și consiliere tinerilor din sistemul de protecție

– o platformă de comunicare directă și constantă cu reprezentanții societății civile și furnizorii de servicii sociale pentru a fi în contact cu evoluția nevoilor și problemelor apărute în acest sector, care asigură deblocarea unor situații punctuale și identificarea măsurilor la nivel de reglementare

– demersuri pentru un program de mentorat destinat tinerilor din sistemul de protecție, prin care parteneri publici și privați vor fi implicați în ghidarea tinerilor către o carieră profesională

– un amplu proces de eficientizare și deblocare a procedurii premergătoare adopției, prin care sunt urmărite și deblocarea procesului administrativ șiconștientizarea personalului din sistem cu privire la necesitatea identificării unei familii permanente, la o vârstă cât mai mică a copiilor.