Funcționarea școlilor-pilot, aprobată de guvern

10

FLORIN ANTONESCU

Prin hotărâre de guvern, a fost aprobată funcționarea din anul școlar 2020-2021 a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale şi de aplicație,

Scopul unităților-pilot „este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel national”. Care vor fi aceste unități, se va stabili până cel târziu la 15 august 2020, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Ministerul Educației și Cercetării stabilește metodologia de înființare și funcționare a unităților respective, care cuprinde:

„a) modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea statutului de unitate prevăzută la art. 2 alin (1);

  1. b) criteriile de selecție;
  2. c) modelele curriculare și de carieră didactică;
  3. d) structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic;
  4. e) mecanismele de finanțare;
  5. f) mecanismul de monitorizare și evaluare;
  6. g) alte reglementări necesare înființării și funcționării”.

Până la 1 august 2020, Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților-pilot.