UMFST „GEORGE EMIL PALADE“ din Târgu-Mureș, performanță, prestigiu, internaționalizare

5
UMFST „GEORGE EMIL PALADE“, TÂRGU-MUREȘ

Iulian BOLDEA

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș este o instituție academică prestigioasă, dinamică, recunoscută în plan național și internațional. UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș a fost înființată în urma unificării Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș cu Universitatea „Petru Maior“, demers legiferat de Hotărârea de Guvern nr. 735/2018. Procesul de fuziune, complex, a impus o adaptare rapidă a mecanismelor instituționale, în vederea funcționării optime a noii structuri academice create. În acest moment, UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș are șapte facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în limba engleză, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior“ și Facultatea de Economie și Drept. De asemenea, UMFST are o instituție de studii doctorale puternică și prestigioasă, cu două componente: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. La aceste configurații academice importante se adaugă numeroase structuri administrative care au un rol de suport pentru activitățile didactice și de cercetare.

Profesiile pentru care sunt instruiți studenții acestei universități implică, așa cum subliniază rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, mai presus de toate, cultivarea unor calități native, ce presupun o serie de factori și condiții: „abilități și cunoștințe bazate pe munca de studiu și cercetare, angajamentul și respectul pentru oameni, și anume umanismul, generozitatea și toleranța, aceasta din urmă fiind o condiție sine qua non a comunității noastre academice. Suntem moștenitori și mesageri ai unor culturi distincte care s-au influențat reciproc. Armonizarea lor într-o formă constructivă de multiculturalism poate și ar trebui să inducă un efect sinergic și să fie un factor major pentru progresul Universității“.

Cu o istorie de peste șapte decenii, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș este o instituție de învățământ superior și de cercetare de interes național, cu programe de studii în limba română, în limba engleză și în limba maghiară, o universitate de real prestigiu, ale cărei idealuri fundamentale sunt profesionalismul, performanța, internaționalizarea și multiculturalismul. UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș este o universitate puternică, dinamică, o instituție care s-a dezvoltat în ultimii șapte ani într-un ritm alert, de un dinamism fără precedent. Angajamentul, pasiunea, generozitatea, competența, atașamentul față de valorile eticii academice sunt principii de o relevanță crucială promovate în universitatea târgumureșeană. În cifre și fapte, UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș are peste 12.000 de studenți, 7 facultăți, 35 de programe de licență, 33 de programe de masterat, 7 domenii de doctorat, 2 școli doctorale, 107 conducători de doctorat, peste 300 de studenți-doctoranzi, precum și 159 de acorduri internaționale încheiate cu universități de prestigiu din străinătate.

Educație și cercetare

Ultimii doi ani au reprezentat pentru UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș un trend ascendent al activităților de cercetare, o creștere semnificativă a numărului de articole indexate ISI și BDI, a numărului de citări la nivel de universitate și a indexului Hirsch. Se poate constata, de asemenea, o creștere semnificativă a numărului de proiecte de cercetare câștigate de UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș, o creștere considerabilă a numărului de brevete de invenție, care situează universitatea târgumureșeană pe locul al treilea la nivel național. În cursul anului 2018 s-a obținut, la nivelul Facultății de Medicină, autorizarea provizorie a Programului de studii Medicină în limba engleză – extensia Hamburg, fapt ce reprezintă o premieră pentru învățământul superior din România.

Strategiile de dezvoltare academică inițiate de conducerea universității au fost, în ultimii doi ani, fără precedent, ele concretizându-se în mai multe activități deosebit de importante: fuziunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș cu Universitatea „Petru Maior“ și crearea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș; finalizarea procedurilor administrative de înființare a filialei din Hamburg a UMFST Târgu-Mureș – programul de Medicină în limba engleză; măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba maghiară și a celui în limba engleză; dezvoltarea învățământului medical militar. În domeniul administrației și organizării interne, s-au realizat proceduri de armonizare administrativă în vederea funcționării noii universități, s-au finalizat și inaugurat University Shop, University Caffe și UMFST Live. De asemenea, s-a realizat o upgradare a platformei digitale a Universității: e-UMFST, integrată în site-ul UMFST, în vederea aplicării strategiei de îmbunătățire a interacțiunii cu studenții și cu personalul didactic. Un domeniu important este acela al mobilităților Erasmus: a crescut semnificativ numărul de studenți de la UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș care au studiat în străinătate, dar și numărul de studenți din universități partenere Erasmus care au studiat în cadrul UMFST Târgu-Mureș. În același timp, universitatea a venit în sprijinul studenților cu burse în valoare de peste 10 milioane de lei. Biblioteca UMFST Târgu-Mureș și-a adaptat continuu structurile, colecțiile și serviciile pentru a răspunde necesităților didactice și de cercetare, prin implementarea unor tehnologii informaționale moderne (programe, softuri integrate, cataloage online) dar și printr-o strategie eficientă de dezvoltare continuă și eficientă a colecțiilor. O activitate semnificativă o are și Clubul Sportiv Universitar Târgu-Mureș cu secțiile sale (scrimă, culturism, tenis, volei) și cei 65 de sportivi legitimați.

În mesajul său, care se regăsește și pe site-ul universității, rectorul UMFST Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei subliniază esența valorilor pe care universitatea le promovează: „Docendo discimus – învățarea prin predare – este motoul pe care îl propun colegilor mei și cel pe care-l asum în numele lor. Avem cunoștințe și valori care trebuie transferate celor din jurul nostru. Un transfer creativ de informații și experiență profesională va duce la o îmbunătățire continuă. Universitatea noastră va deveni mai competitivă, întrucât cursurile oferite vor păstra atât tradiția, cât și progresul obținut printr-o adaptare continuă la cerințele pieței europene a muncii. Suntem o comunitate academică cu o dinamică specifică. Aceasta ne motivează să facem parte dintr-o inițiativă majoră pentru a face față provocărilor determinate de implicarea noastră într-un mediu concurențial. Privim spre viitor cu speranța de a construi o universitate pentru viitor! Sunt sigur că, păstrând tradiția, apreciind diversitatea și bazându-ne pe continuitate și progres, vom avea succes!“.

Internaționalizarea

În planul internaționalizării, se poate spune că în ultimii ani a crescut în mod semnificativ numărul de studenți străini. Cu siguranță că cea mai importantă realizare a ultimilor doi ani a fost reprezentată de finalizarea proiectului prin care UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș a deschis o filială a sa în Germania, un proiect unic la nivel național, cu resurse importante de dezvoltare suplimentară, care plasează UMFST și orașul Târgu-Mureș într-o poziție de maximă vizibilitate la nivel internațional. De asemenea, în anul 2018, UMFST „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș a fost un partener important al unor instituții centrale de prim rang. Poate fi menționată astfel implicarea activă a universității în promovarea candidaturii României pentru obținerea statutului de membru în Consiliul de Securitate ONU, acțiune derulată împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, un demers diplomatic realizat în peste 25 de țări, a cărui susținere academică inițiată de universitatea noastră și apoi preluată și de alte universități din țară a condus la maximizarea șanselor României de a-și îndeplini unul dintre cele mai importante obiective de politică externă, dar a crescut și numărul țărilor din care universitatea are acum studenți.

Deschiderea festivă oficială a campusului de la Hamburg al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ ce a avut loc în 30 septembrie 2019, în prezența unor înalte oficialități atât din România, cât și din administrația centrală guvernamentală a Germaniei, a fost un succes și prefigurează dezvoltarea în continuare a învățământului medical în limba engleză. În cursul anului 2018 fusese obținută, la nivelul Facultății de Medicină, autorizarea provizorie a Programului de studii Medicină în limba engleză – extensia Hamburg, fapt ce reprezintă o premieră pentru învățământul superior din România. Evenimentul a beneficiat de participarea unor înalte oficialități atât din România, de la nivel central, cât și din administrația centrală guvernamentală a Germaniei.

Referindu-se la anvergura campusului de la Hamburg, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a subliniat faptul că „justificarea proiectului de la Hamburg este mai complexă. A venit inclusiv din faptul că există o tendință puternică de internaționalizare a fiecărei universități din România și dacă vreți și pe fondul faptului că toată lumea știe că pleacă medicii din țară, din România, în alte țări. Filosofia proiectului a fost aceea de a schimba puțin paradigma: de ce să plece din România medici, când putem să exportăm din România cunoștințe, să mergem noi cu bagajul nostru de cunoștințe în altă țară. Germania este, până la urmă, cea mai puternică țară din Europa, sau una dintre cele mai puternice. Într-un loc care este o metropolă, cum este acum Hamburgul, un oraș internațional, nu doar german, unde să fim noi cu ceea ce știm noi să facem, deschizând, cum spuneam și cu altă ocazie, o ambasadă neoficială într-unul dintre cele mai cosmopolite orașe din Germania. Pe de altă parte, declinul numărului de candidați la uni versitățile din România trebuie să ne determine să căutăm alternative, fie prin studenți internaționali care vin din alte țări în România – și vedeți că în acest moment noi avem studenți din peste 50 de țări care studiază în România – fie adăugând la studenții care există studenți internaționali dintr-o altă zonă. Și la Hamburg avem aprobată o cifră de școlarizare de 150 de studenți pe an. Așa încât eu cred că oricine poate să vadă că este un plus de valoare, de imagine dacă vreți, de prestanță pentru universitate, pentru că, totuși, filiala este în Germania, într-o zonă în care criteriile sunt foarte înalte și așteptările din partea noastră din puncte de vedere calitativ sunt foarte ridicate“.

Demn de remarcat este faptul că Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș este pe locul 79 în clasamentul universitar mondial 2019 UI GreenMetric (dat publicității la 3 decembrie 2019) sub aspectul sustenatibilității, fiind poziționată pe locul întâi în rândul universităților participante din România. De asemenea, tot în luna decembrie 2019, SCImago Institutions Ranking a publicat clasificarea mondială a instituțiilor de învățământ și de cercetare pentru anul 2019. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu-Mureș a intrat pentru prima dată în această importantă clasificare internațională care conține în acest an 6.459 de instituții de învățământ superior, ocupând locul 736 la nivel mondial și locul 8 la nivel național.

Continuarea articolului poate fi citită în numarul unu, serie nouă, a revistei Tribuna Învăţământului, ediția tiparită. Abonamentul standard Tribuna Învățământului poate fi achiziționat aici.