Studenții și studenția în programul de guvernare

Studenții și studenția în programul de guvernare

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) prezintă o evaluare a măsurilor specifice învățământului superior incluse în Programul de guvernare. Evaluarea este făcută prin raportare la prioritățile propuse de ANOSR în cadrul campaniei „Educație la Guvernare”, la angajamentele semnate de USRPlus și de UDMR, la concluziile proiectului „România Educată”, pe care Programul de guvernare își propune a se fundamenta și la asumările existente în planul de guvernare precedent, valabil pentru perioada 2019-2020.

Evaluarea arată că „nu mai puțin de 11 ministere din 18, pe lângă Ministerul Educației, menționează obiective ce țin de sfera învățământului superior sau vizează direct studenții” și că din cele 10 priorități propuse de ANOSR, 4 au fost preluate integral, iar 4, parțial.

Dintre cele 36 de obiective referitoare la învățământul superior în Programul de guvernare (9 obiective-cheie și 27 obiective din capitolul dedicat acestuia), 12 „se regăsesc parțial sau în totalitate în solicitările ANOSR din cadrul campaniei Educația la guvernaremai exact, 33,3% dintre asumările direct arondate învățământului superior se regăsesc în propunerile studenților”.

Evaluarea subliniază că „propuneri majore, de impact și solicitate de mulți ani de ANOSR sunt, într-un final, integrate într-un document de natura Programului de Guvernare, precum participarea studenților în proporție de 25% în toate structurile consultative și decizionale, inclusiv la alegerea rectorului, reintroducerea incompatibilităților politice, limitarea numărului de mandate ale rectorilor”. (formularea și grafia aparțin autorilor evaluării)

Dimensiunea socială a educației, etica, integritatea, consilierea, practica, ignorate sau tratate superficial

Cu toate acestea, semnalează ANOSR comunicând rezultatele evaluări, „anumite subiecte esențiale nu au fost însă suficient tratate de guvernanți. Astfel, aspecte ce țin de dimensiunea socială a educației, etică și integritate, consiliere sau practică au fost fie ignorate total, fie tratate superficial. Pentru a asigura o mai bună predictibilitate, coerență și calitate a educației terțiare, ANOSR solicită adăugarea priorităților studenților, unele asumate de cel puțin un partid din coaliție, la prioritățile prevăzute în Planul de Guvernare în momentul stabilirii strategiei la nivel de portofoliu și a finanțării aferente, corelarea obiectivelor cu prioritățile internaționale, și instituirea mecanismelor clare și eficiente de monitorizare a implementării acestora”.

Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR, accentuează că „este mai mult decât evident că un plan de guvernare nu poate fi un index al tuturor măsurilor necesare. Actualul plan pornește cu cel puțin o reușită majoră preluată integral din propunerea ANOSR: 25% pentru studenți în toate structurile decizionale sau consultative la nivel universitar. Cu toate acestea, unele domenii esențiale, precum cele ce țin de dimensiunea socială a educației, au fost ignorate, iar altele au fost tratate superficial. Acestea trebuie să apară negreșit în strategiile și planurile guvernului începând cu noul an”.

ANOSR_Planul de guvernare