Inițiativă a universităților europene deschise parteneriatelor globale

Inițiativă a universităților europene deschise parteneriatelor globale

Alianța Universitară Civis, din care face parte și Universitatea din București, a desfășurat o reuniune la Universitatea Aix-Marseille, împreună cu șase universități africane de top, lansând împreună „un apel clar în favoarea unei Inițiative a Universităților Europene deschise parteneriatelor globale. Întâi de toate, parteneriatul strategic își propune să contribuie la extinderea colaborării dintre universitățile europene și universitățile din spațiul mediteraneano-african, deschizând calea semnării de noi parteneriate între CIVIS și universitățile membre CIVIS și universități de prestigiu de pe continentul african”.

Universitatea din București a fost reprezentată de prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității și de conf. univ. dr. Sorin Costreie, pentru Rețele universitare și Relații Publice, coordonator instituțional CIVIS în Universitatea din București.

Prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București: „Universitățile din spațiul academic african reprezintă un real partener de dialog și cooperare pentru instituțiile de învățământ din Europa și, mai cu seamă, pentru Universitatea din București care a dezvoltat, de-a lungul timpului, diverse colaborări cu universitățile africane. E de menționat că în cadrul acestor parteneriate, dar și complementar lor, un procent semnificativ al studenților internaționali de la Universitatea din București provin din Africa. Pe de altă parte, acest nou acord umbrelă, în cadrul Alianței CIVIS, vine să întărească și să dezvolte posibilități noi de dialog și colaborarea academică atât pentru dezvoltarea științifică, dar și pentru oferirea de soluții la probleme societale. Pentru CIVIS, acest moment constituie un nou pas de transformare a idealului Universităților Europene în realitatea unei comunități academice care propune noi modele pentru o educație incluzivă, flexibilă, inovativă, centrată pe identificarea de soluții la problemele actuale, valori societale și democratice puternice și o identitate academică globală.”

Conf. univ. dr. Sorin Costreie: „CIVIS este pentru UB o alianță universitară strategică care schimbă deja dinamica noastră instituțională internă. Cum una dintre dimensiunile fundamentale ale alianței noastre, pe lângă angajamentul civic și îmbinarea mai substanțială între cercetare și predare, este un interes și o colaborare specială cu mediul academic african, implicit și UB își va dezvolta această dimensiune. Cumva, își va redezvolta, deoarece prin anii ’70 și ’80 mulți studenți de la UB veneau din spațiul african. Avantajul acum este că aceste parteneriate strategice implică nu doar studenții, cât și profesorii, cercetătorii și personalul administrativ. Amintesc că UB are singurul centru de studii africane din spațiul universitar românesc și acesta arată un interes special pentru continentul african, pentru trecutul, prezentul și viitorul acestuia în conjuncție cu Europa.”

Comunicatul Alianței CIVIS – o Universitate Civică Europeană Cooperarea tot mai strânsă între universitățile europene nu trebuie să împiedice parteneriatele globale

Alianța CIVIS și șase universități africane de top solicită o Inițiativă a Universităților Europene care să contribuie activ la consolidarea relațiilor dintre Africa și UE. Astăzi punem în practică principiile noastre printr-un ambițios acord de parteneriat privind colaborarea trans-mediteraneeană în domeniul învățământului superior.

Inițiativa Universităților Europene (IUE) reprezintă politica emblematică a UE în domeniul învățământului superior. Sute de universități de pe întregul continent se alătură unor alianțe care depășesc limitele mobilității studenților, predării integrate și colaborării din domeniul cercetării. Ar trebui ca aceste alianțe să se realizeze în detrimentul parteneriatelor cu alte universități, în special cu cele din afara Europei? Cele 10 universități membre ale Alianței CIVIS nu sunt de această părere și se concentrează pe consolidarea relațiilor cu regiunea Africană-Mediteraneeană.

Vineri, 11 martie 2022, în cadrul reuniunii de la Universitatea Aix-Marseille, CIVIS și șase universități africane de top au lansat un apel clar în favoarea unei IUE deschisă parteneriatelor globale. În acest sens, a fost adoptat un document de poziție comună care prezintă viziunea CIVIS și în care se pledează pentru o IUE care:

  • Acționează drept catalizator pentru o educație bazată pe provocări, așa cum este văzută în Hub-urile CIVIS. În prezent, societatea umană se confruntă cu probleme globale, astfel încât căutarea de soluții trebuie să includă și parteneri din afara granițelor Europei.
  • Extinde definiția mobilității studenților pentru a cuprinde schimburi și vizite de studii care facilitează accesul studenților europeni în afara Europei sau care aduc studenți din întreaga lume la universități europene.
  • Sprijină parteneriatele echitabile de cercetare, așa cum este prevăzut în acordul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană privind Agenda de Inovare UE-UA.

Totodată, acordul de parteneriat stabilește planuri ambițioase pentru activitatea comună din anii următori. Toți cei șase parteneri africani au deja parteneriate de amploare cu mai multe universități membre CIVIS, însă acest nou acord va instituționaliza cooperarea cu întreaga alianță și cu membrii săi. Un element fundamental este egalitatea dintre partenerii africani și cei europeni, precum și crearea unui cadru care deschide noi canale pentru cooperarea zonelor sudice.

Partenerii africani vor fi integrați în Hub-urile CIVIS, în cadrul cărora membrii comunităților academice colaborează pentru a dezvolta activități educaționale și de altă natură care să răspundă provocărilor globale. În mod concret, acest lucru ar putea oferi șansa unei mobilități extinse (atât fizice, cât și virtuale) sau ar putea crea noi oportunități de a valorifica capacitățile noastre comune pentru identificarea de finanțare externă. Împreună putem de asemenea intensifica munca noastră printr-un impact social pozitiv asupra comunităților noastre locale.

Acordul de parteneriat și documentul de poziție comună au fost semnate în ultima zi a conferinței New Horizons for the European-African Partnership, organizată de Alianța CIVIS și de Universitatea Aix-Marseille, ca parte a activităților desfășurate sub umbrela Președinției Franceze a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul acestui eveniment, o serie de sesiuni publice și private a reunit cadre didactice universitare și factori de decizie de pe ambele laturi ale Mediteranei, inclusiv ministrul francez al învățământului superior Frédérique Vidal, vorbitori precum Achille Mbembe și Peter Maassen, dar și numeroși reprezentanți ai Comisiei Europene.

Document de poziție comună 

Intensificarea cooperării științifice dintre Africa și Europa prin valorificarea potențialului Alianțelor de Universități Europene

Alianțele de Universități Europene, demarate în cadrul Inițiativei Universităților Europene (IUE) a Uniunii Europene, implică în prezent aproape 300, în curând peste 500, de instituții de învățământ superior din Europa. Membrii alianței se angajează în forme noi și multidimensionale de cooperare în educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate, dezvoltă campusuri inter-universitare pentru o mobilitate continuă a studenților, cadrelor didactice, personalului administrativ și a cercetătorilor și promovează crearea de cunoaștere între țări și discipline.

Noi, instituțiile membre ale Alianței CIVIS – o Universitate Civică Europeană și șase universități de top din Africa, împărtășim convingerea că IUE reprezintă cel mai semnificativ proiect politic aflat în derulare în domeniul învățământului superior și cercetării europene. Mai mult, vedem un potențial enorm ca Alianțele de Universități Europene să ajungă la parteneri din afara Europei și, în special, să aducă universitățile africane și europene în relații noi și productive – în beneficiul instituțiilor implicate, al sectoarelor de învățământ superior de pe cele două continente, precum și al societăților noastre în general. Acest potențial include:

Promovarea colaborării privind provocările globale: Angajarea în căutarea și punerea în practică a soluțiilor la provocările globale ale timpului nostru este o sarcină-cheie pentru universitățile noastre. Împărtășim un angajament pentru o comunitate academică implicată, integrată și relevantă din punct de vedere social. Parteneriatele globale au contribuit enorm la progresul academic și științific în Africa și Europa, incluzând cercetări menite să ofere soluții pentru problemele medicale, provocările privind mediul înconjurător și pentru alte probleme care afectează viața oamenilor.

Salutăm astfel rolul IUE de catalizator al demersurilor asidue pentru o abordare bazată pe provocări în ceea ce privește educația, cercetarea și inovarea în cadrul Alianțelor de Universități Europene. Mai mult, considerăm că această orientare spre provocări, direcționată spre probleme transcontinentale, ar beneficia enorm de pe urma colaborării universităților partenere din Africa și Europa. Un astfel de parteneriat are potențialul de a modela și de a activa expertiza locală necesară pentru o analiză eficientă a provocărilor globale și locale și pentru căutarea de soluții.

Crearea unor formate de mobilitate inter- și intracontinentală: Universitățile noastre consideră că mobilitatea internațională a studenților, a personalului și a cadrelor didactice promovează excelența academică și învățarea interculturală, conducând la beneficii personale și instituționale. Astfel, îmbrățișăm pe deplin ambiția IUE de a extinde mobilitatea studenților europeni, făcând-o mai incluzivă, mai flexibilă și integrată în programele de studii. În timp ce mobilitatea în interiorul Europei este cu siguranță importantă pentru promovarea cetățeniei europene, noi vedem, de asemenea, potențialul de a include parteneriatul cu universitățile africane în aceste eforturi, promovând conștientizarea intra- și intercontinentală. Oferirea unui spațiu pentru puncte de vedere, abordări și mentalități variate, promovarea diversității ideilor și aprofundarea înțelegerii legăturii dintre istoriile noastre, precum și a viitorului nostru, trebuie să fie în interesul IUE.

Parteneriate echitabile de cercetare între Europa și Africa: Susținem acordul recent dintre Uniunea Europeană (UE) și Uniunea Africană (UA) privind Agenda de Inovare UE-UA, care se angajează să dezvolte parteneriate durabile și reciproc avantajoase în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării. Parteneriatele universitare au devenit, de asemenea, vectori importanți pentru promovarea angajamentului civic și democratic, cultivarea dezvoltării economice internaționale și încurajarea perfecționării cadrelor didactice și a sistemului școlar, printre alte obiective.

În acest context, observăm două roluri importante pentru Alianțele de Universități Europene și universitățile africane. În primul rând, colaborările noastre multiple și continue ne-au învățat că echitatea, încrederea, transparența și respectul reciproc față de nevoile și interesele partenerilor reprezintă cheia succesului și a durabilității acestora. Alianțele de Universități Europene și partenerii africani care se angajează să respecte aceste principii pot contribui la dezbaterile privind politicile de învățământ superior din cadrul UE prin oferirea acestei perspective importante și a experiențelor aferente.

În al doilea rând, având în vedere că IUE este inițiativa emblematică a Spațiului European al Educației și a Spațiului European al Cercetării, parteneriatele dintre Alianțele de Universități Europene și universitățile africane oferă o ocazie excelentă de a include dezvoltarea învățământului superior și a elaborării de politici publice din spațiul african în acest proces. Aspecte cruciale în această privință sunt, de exemplu, combinarea eforturilor UE de a-și spori în continuare atractivitatea internațională ca destinație internațională de studii și cercetare cu investiții în mobilitate circulară și în consolidarea capacităților de cercetare ale partenerilor africani din domeniul învățământului superior pentru a promova „păstrarea creierelor” în locul „exodului creierelor”. Obiectivele asociate cu un statut legal pentru instituțiile de învățământ superior – de exemplu, punerea în comun a resurselor, colaborarea la propuneri pentru noi surse de finanțare, formarea unei cooperări transnaționale mai profunde, flexibile și de durată, partajarea mai ușoară a capacităților și a accesului la echipamente specializate, schimbul de personal și implementarea programelor comune – nu sunt împărtășite doar de către membrii Alianțelor de Universități Europene, ci se aplică și parteneriatelor internaționale dintre instituțiile africane și europene.

Luând în considerare aceste posibilități de colaborare multilaterală între membrii unei alianțe de universități europene și universitățile africane:

  • Exprimăm dorința noastră de a adopta Acorduri de Parteneriat Strategic între Alianța CIVIS – o Universitate Civică Europeană și șase distinse universități africane. Acestea pun bazele unei colaborări strânse în domeniul cercetării și al educației, punând accentul pe provocări societale, mobilitatea incluzivă și dezvoltarea instituțională.
  • Încurajăm alte alianțe de universități europene care nu sunt încă implicate în parteneriate globale să analizeze opțiunea de a intra în contact cu parteneri din afara Europei și, dacă este considerat a fi util, să învețe din experiențele unor alianțelor de universități europene precum CIVIS.
  • Invităm alte universități africane să ia act de Inițiativa Universităților Europene și să exploreze potențialul de colaborare cu Alianțele de Universități Europene.
  • Propunem instituțiilor de finanțare și factorilor de decizie UE să faciliteze colaborarea dintre Alianțele de Universități Europene și partenerii lor globali, prin facilitarea includerii acestora din urmă în instrumentele de finanțare, de exemplu, în cadrul Erasmus+ și Horizon Europe.

Adoptat la Marsilia, 11 martie 2022, de către reprezentanți ai universităților membre CIVIS și ai celor șase universități partenere strategice

Universități membre CIVIS, o Universitate Civică Europeană

Universitatea Aix-Marseille, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, Universitatea din București, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea Autonomă din Madrid, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Stockholm, Universitatea din Tübingen, Universitatea din Glasgow și Universitatea din Salzburg

Universități partenere strategice CIVIS

Universitatea Hassan II din Casablanca, Universitatea din Sfax, Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar, Universitatea Makerere, Universitatea din Witwatersrand, Universitatea Eduardo Mondlane