Ultimele noutăți în evaluarea academică

Ultimele noutăți în evaluarea academică

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a validat rezultatele unor noi evaluări și avize acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior.

Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

  • 64 de programe de studii universitare, dintre care: 49 de programe de studii universitare de licență, trei programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, un program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și 11 programe de studii universitare de masterat
  • 18 domenii de studii universitare de masterat
  • un domeniu de studii universitare de doctorat
  • patru instituții de învățământ superior

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-26-05-2022/

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a agenției, la secțiunea Noutăți.

Consiliul ARACIS a aprobat propunerea de completare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii universitare aferente Comisiei C10 Științe Inginerești (I); versiunea actualizată a Standardelor este disponibilă aici.

Consiliul ARACIS a discutat pe marginea reprezentării la evenimente și activități naționale și internaționale și a luat decizii privind funcționarea internă a agenției. În acest sens, Consiliul ARACIS comunică:

Proiecte

În data de 16 mai 2022, la Leuven (Belgia), a avut loc întâlnirea de lansare a proiectului „Implementation and Innovation in QA through peer learning (IMINQA)”, finanțat prin Programul ERASMUS+. La eveniment au participat și reprezentanții ARACIS, doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, Director General și Manager al proiectului IMINQA, și domnul Petrișor-Laurențiu Țucă, expert în cadrul proiectului.

IMINQA este un proiect-umbrelă elaborat pentru a sprijini lucrările din perioada 2021-2024 ale Grupului Tematic de Sprijin C – Asigurarea calității (Peer Support Group C on Quality Assurance) creat de Grupul de urmărire a procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group – BFUG). Proiectul are în vedere, pe de o parte, tematica asigurării calității în sens larg, contribuind la implementarea angajamentului-cheie în acest domeniu în toate statele Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS), iar, pe de altă parte, se referă la teme specifice cu accent inovator, precum micro-certificări, asigurarea calității Universităților Europene, digitalizarea proceselor de asigurare a calității.

ARACIS are, alături de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), calitatea de partener în proiectul IMINQA, consorțiul fiind condus de Ministerul Flamand al Educației și Formării.

Cooperare națională și internațională

Domnul președinte, conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, și doamna director general, prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, au participat la cea de-a 5-a ediție a Conferinței Internaționale „Comunicare și educație în societatea cunoașterii”, cu tema „Changing landscapes in European Higher Education”, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 5 – 6 mai 2022.

În data de 6 mai 2022, doamna prof. univ. dr. ing. Simona Lache, director al Departamentului de Acreditare al ARACIS, a participat la Adunarea Generală a European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) și la
Webinar-ul ENAEE – European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) pentru explorarea posibilităților de colaborare (online).

Doamna prof. univ. dr. ing. Simona Lache a participat la întâlnirea board-ului Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) (online), eveniment care a avut loc în data de 11 mai 2022. De asemenea, doamna profesor a moderat întâlnirea membrilor acestei rețele (online), în data de 18 mai 2022.

În perioada 17-18 mai 2022 a avut loc, la Leuven (Belgia), prima întâlnire a Grupului Tematic de sprijin C pentru Asigurarea Calității, stabilit în cadrul BFUG. Romania, prin reprezentanta ARACIS – doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, deține co-președinția acestui grup.

Doamna prof. univ. dr. ing. Simona Lache a participat, în data de 20 mai 2022, la întâlnirea Comitetului de certificare pentru acordarea certificării EUR-ACE, pentru programe din domeniul ingineriei. Evenimentul a avut loc la Cracovia (Polonia).

În perioada 23-26 mai 2022, doamna director general, prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică a participat la întâlnirea directorilor generali pentru Învățământul Superior din statele membre ale Uniunii Europene și la Conferința finală a proiectului coordonat de Uniunea Europeană a Studenților (ESU) „Bologna With Stakeholders’ Eyes For a Future of the Bologna Process (BWSE FORward)”, organizate la Paris (Franța).

În cadrul Adunării Generale a ESU, desfășurată în aceeași perioadă, domnul Horia Onița, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, a fost ales în funcția de vicepreședinte.

Menționăm, totodată participările doamnei prof. univ. dr. ing. Simona Lache la întâlniri, în calitate de membru al Comitetului Director al International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), la activitățile grupurilor de lucru pentru organizarea INQAAHE Forum 2022 și la alte activități ale rețelei, inclusiv la întâlnirea board-ului INQAAHE din data de 30 mai 2022.