Sorin Preda la Târnăveni

10

Sorin Preda
Sorin Preda

Pentru elevii Liceului Teoretic Andrei Bârseanu, ultimele zile ale lunii noiembrie sunt zile de sărbătoare. În acest an, Zilele Şcolii au avut o semnificație deosebită. Tradiționala sărbătoare a Sfântului Andrei s-a suprapus cu împlinirea unui deceniu de când liceul poartă acest nume. Acțiuni menite să marcheze cum se cuvine importanța evenimentului au fost desfăşurate pe parcursul întregii săptămâni, vizionarea unui spectacol de teatru, etapa finală a concursului „Pagini din istoria Marii Uniri”, o vizită la Alba Iulia şi o lansare de carte.
În ultimii ani, după ce Combinatul Chimic – singurul producător de carbid din țară – a dispărut de pe fața Pământului, despre Târnăveni s-a vorbit mai puțin. Totuşi viața continuă într-un orăşel care mai numără aproximativ 30.000 de locuitori. Oamenii se orien­tează spre zone care o duc, din punct de vedere economic, ceva mai bine. Şi se pregătesc pentru viitor. Colapsul industriei nu a indus efecte la fel de grave în sistemul de educație. Preocuparea tuturor pentru şcoală, pentru viitorul copiilor este demnă de remarcat.
Liceul Teoretic Andrei Bârseanu, continuator al Gimnaziului de băieți cu acelaşi nume (înființat în 1925), se înscrie printre şcolile cu cele mai bune rezultate.
Examenul de bacalaureat, care a creat atâtea bulversări, a fost un prilej pentru confirmarea calității educației de care beneficiază elevii acestei şcoli. Tineri pasionați deopotrivă de cultură, ştiință şi sport găsesc aici ambianța propice dezvoltării personalității.
Invitația adresată scriitorului Sorin Preda, de a-şi lansa ediția a II-a a cărții „Moromeții – ultimul capitol”, a venit ca o continuare firească a activităților menite să lărgească orizontul cultural al tinerei generații.
De ce Sorin Preda? Pentru că obținerea Premiului Academiei Române nu e de ici, de colo!
Mecanismul care a condus la acceptarea invitației nu e foarte bine desluşit, dar bucuria provocată liceenilor a fost incontestabilă.
Poate că directorul general al Institutului Cultural Român, Iacob Florea, prieten mai vechi al şcolii şi prieten cu autorul, a avut o influență semnificativă. Poate Sorin Preda a dorit să testeze reacțiile unor ardeleni la întâmplări povestite de silişteni. Poate!
Cert este că evenimentul s-a produs. În dimineața de 29 noiem­brie, cărțile – mirosind încă a tipar proaspăt – au sosit de la Cluj-Napoca. Cei mai buni elevi au stat câteva ore față în față cu cei doi invitați şi au discutat despre Marin Preda, despre Moromeții şi mai ales despre „ultimul capitol”.Morometii - ultimul capitol
A fost confirmată încă o dată universalitatea trăirilor moro­mețiene. S-a dovedit că Ilie, Ţugurlan, Nilă, Paraschiv şi celelalte personaje au trecut demult munții şi au devenit repere în tipologia literaturii române. Ceea ce se credea un subiect închis a devenit prin sârguința şi talentul lui Sorin Preda o sursă ine­puizabilă de inspirație. O lume care moare produce, printr-un demers artistic de excepție (C. Stănescu), trăsături definitive la nivelul unei generații.
Copiii au priceput aceste lucruri, au fost încântați de desfă­şura­rea evenimentului şi de provocarea lan­sată de directorul ICR de a găsi soluții la compli­ca­tele proble­me cu care ome­nirea se con­fruntă în prezent. De­zo­rien­tarea din zilele noastre seamănă foarte bine cu deruta lui Moromete, incapabil să priceapă cum poate să dispară o lume care îi aparținea.
Elevii au primit cărți cu autograful autorului. Prin bunăvoința acestuia a fost îmbogățit şi fondul de carte al bibliotecii. Participanții au decis, aşa cum stă bine oricărei activități de succes… va urma!
Ioan ARDELEANU