„Numai școala, în parteneriat cu familia și comunitatea, poate forma și dezvolta personalitatea viitorului adult“

0

Interviu cu prof. Călin Durlă, inspectorul școlar general al ISJ Satu Mare

Stimate domnule inspector general, care este situația instituțiilor de învățământ preuniversitar sătmărene la acest început de an? Probleme, după cum bine știm, s-au înregistrat și anul acesta în toate județele din țară.

Județul Satu Mare are o rețea școlară alcătuită din 127 unități de învățământ cu personalitate juridică și 152 de structuri arondate, în cadrul cărora sunt școlarizați peste 51.700 de copii și elevi. Anul școlar 2019-2020 a debutat în condiții bune. Unitățile de învățământ au fost pregătite, cu sprijinul autorităților locale, ca să primească preșcolarii și elevii în clădiri amenajate și dotate corespunzător. Doar trei clădiri situate în mediu rural sunt, în momentul actual, fără autorizație sanitară, dar în curs de remediere a dotărilor prin proiecte PNDL sau AFIR.

Mai există în județul Satu Mare unități de învățământ preuniversitar care nu au primit autorizație ISU de funcționare? Cum stați la capitolul siguranță pentru elevii și cadrele didactice sătmărene? Există monitorizare video și personal de pază în toate unitățile?

Din cele 480 de corpuri de clădire în care se desfășoară activitate didactică, există 166 de clădiri fără autorizație ISU. Acestea au fost construite cu mult timp în urmă și au suferit modificări care necesită autorizare ISU. O problemă cu care ne confruntăm este faptul că în județul Satu Mare sunt numai două firme care întocmesc proiecte pentru autorizare în acest domeniu. În colaborare cu Instituția Prefectului din Județul Satu Mare, suntem în curs de analiză a fiecărui corp de clădire dintre cele 166 care nu au autorizație ISU, pentru a stabili sumele necesare și demersurile care trebuie întreprinse, astfel încât anul școlar 2020-2021 să ne găsească în situația de a avea autorizație ISU la toate clădirile.

În ce privește paza unităților de învățământ, conform datelor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, din totalul de 279 de unități școlare și structuri arondate acestora, 205 sunt asigurate cu pază umană, pază umană și supraveghere video sau supraveghere video și semnalizare cu senzori în caz de efracție.

La Satu Mare, o învățătoare a atacat cu spray lacrimogen doi copii de clasă pregătitoare. Într-o altă zonă din țară, un părinte bate un director, iar niște eleve își lovesc cu cruzime o colegă… Este violența – agresivitatea – scăpată de sub control în școlile României? Care credeți că sunt motivele? Ce nu s-a făcut până acum și ce ar trebui să se facă?

Nu consider că este scăpată de sub control agresivitatea care se manifestă în școlile din România. Sunt totuși cazuri sporadice. Cauzele care determină violența școlară sunt multiple: problemele și manifestările specifice adolescenței, căutarea de senzații, modelul agresiv din familie și societate (inclusiv mass-media) și nu în ultimul rând gestionarea uneori defectuoasă a situațiilor conflictuale între elevi, elevi-profesori, părinți-profesori.

Cred că fiecare situație cu care se confruntă dascălii este unică din punct de vedere al cauzelor, a felului în care se întâmplă acțiunile violente. Poate ar fi necesar, mai mult decât până acum, ca profesorii să exerseze practici de prevenire a violenței în școală, de depistare prematură a cauzelor care pot determina apariția unor manifestări violente, chiar dacă acestea sunt uneori puțin vizibile. Importantă este și colaborarea cadrelor didactice cu specialiști (consilieri, psihologi, asistenți sociali, mediatori).

Din păcate, ne-am confruntat cu situația unei agresiuni manifestate de un cadru didactic asupra elevilor săi imediat după debutul anului școlar. Acest caz atrage atenția asupra importanței realizării cu maximă responsabilitate a evaluării medicale, necesare accesului pentru ocuparea unui post didactic de predare. De asemenea, cred că stabilirea, împreună cu Ministerul Sănătății, a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică și elaborarea nomenclatorului bolilor profesionale pentru personalul din învățământ ar permite pensionarea celor care nu-și pot exercita activitatea la catedră.

Metodologia de admitere publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial precizează că elevii care la Evaluarea Națională nu vor obține media 5 vor merge, obligatoriu, către școlile profesionale. Ce părere aveți despre această decizie?

Faptul că la admiterea în învățământul liceal, pentru anul școlar 2020-2021, vor participa numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere este minimum 5 este o cerință exprimată de mai mult timp, în diferite contexte, de către profesori, operatori economici parteneri în pregătirea profesională a elevilor și alte organizații interesate de sistemul educațional. Sunt de acord cu această decizie, pentru că va spori calitatea rezultatelor obținute de elevii din învățământul liceal. Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au media de admitere minimum 5, consider că este foarte dificil să parcurgă cu succes anii de liceu și să obțină media minimum 6 la examenul de bacalaureat. Metodologia de admitere adoptată pentru 2020-2021 acordă posibilitatea de a se îndrepta spre nivelul de învățământ profesional celor care doresc și sunt capabili să dobândească o calificare profesională. Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al liceului, astfel încât li se oferă șansa de evoluție în carieră.

Sunt convins că această măsură va crește ponderea de reușită la bacalaureat și va reduce numărul celor care părăsesc învățământul liceal înainte de absolvire.

Care sunt prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în aceste prime luni de școală, domnule inspector general?

Prioritare pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în perioada imediat următoare, sunt acțiunile care vizează siguranța elevilor și profesorilor în școli, soluționarea problemelor legate de autorizațiile ISU și DSP, prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea frecvenței elevilor din zonele defavorizate, pregătirea eficientă a elevilor pentru examenele naționale și concursurile școlare.

Cu ce gânduri ați pornit la drum în noul an școlar?

Am început acest an școlar având convingerea că toate eforturile noastre, implicarea și activitatea dascălilor sătmăreni sunt de maximă importanță. Numai școala, în parteneriat cu familia și comunitatea, poate forma și dezvolta personalitatea viitorului adult, iar succesul școlar poate determina succes social.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU