Firma de exercițiu – formula de succes în domeniul antreprenoriatului prin rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, la „Virtual Enterprise International Trade Show” 2015, New York – SUA

12

13-1Firma de exercițiu este un concept educațional modern, inițiat în perioada 2001-2004 în 10 unități de învățământ profesional și tehnic – profil servicii din România, prin intermediul proiectului educațional ECONET, derulat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, în colaborare cu Ministerul Educației și Culturii din Austria și Kultur KontaKt Austria.
Metoda interactivă de învățare prin „firma de exercițiu” permite dez­voltarea la elevi a spiritului antreprenorial, asigurându-se astfel o abordare educațională centrată pe elev și competențe.
Introducerea conținuturilor specifice „firmei de exercițiu” în curriculumul național la profilul servicii, nivelul superior al liceului, începând cu anul școlar 2006-2007 a dat o nouă dimensiune mode­lului educațional românesc. Astfel, în anul școlar 2013-2014, firma de exercițiu funcționează în 270 de unități de învățământ profesional și tehnic, numărul firmelor de exercițiu, înregistrate la ROCT – Centrala Firmelor de Exercițiu din România din cadrul CNDIPT, ajungând la 1305.
Firma de exercițiu este o simulare a unei firme reale, care oglindește operațiunile lumii afacerilor în mediul virtual.
Obiectivul general al învățării prin „firma de exercițiu” îl re­pre­zintă dezvoltarea spiritului antreprenorial prin familiarizarea elevilor cu activi­tățile specifice unei firme reale, simularea operațiu­nilor și proceselor economice specifice mediului real de afaceri și dezvoltarea de compe­tențe și atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gân­dire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea res­pon­sabilității, lucrul în echipă, inițiativă, perseverență, autoorganizare și autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate.
Dimensiunea extracurriculară a „firmei de exercițiu” se realizează prin activitățile de învățare desfășurate în afara curriculumului națio­nal, prin participarea la târgurile firmelor de exercițiu organizate la nivel național și internațional.
Și în acest an elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, au participat în cadrul proiectului educațional „Din școală în viață, prin firma de exercițiu” la competițiile organizate în SUA, la New York, ale prestigiosului eveniment Virtual Enterprise Interna­tional Trade Show 2015, cu o delegație de șapte elevi și trei cadre didactice coordonatori firme de exercițiu și colaboratori trei cadre didactice. Din delegație au mai făcut parte un elev de la Colegiul Național Mihai Viteazul și cinci elevi și două cadre didactice de la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță.
Principalele obiective au fost: dezvoltarea spiritului antrepre­norial, în concordanță cu cerințele și exigențele pieței internaționale, familiari­zarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii Firmelor de Exercițiu străine în cadrul manifestărilor expoziționale și formarea de priceperi și deprinderi în domeniul afacerilor.
Pe întreaga perioadă a deplasării s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educațional „Din școală în viață prin Firma de Exercițiu”, al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen Ionescu, director al Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București.
Cea de-a XIX-a ediție a Virtual Enterprise International Trade Show 2015 s-a desfășurat sub titulatura „Youth Business Summit”, sub patronajul U.S. Network of Virtual Enterprises & Merrill Lynch, în colaborare cu W!SE (Working in Support of Education) și al New York City Department of Education (DOE).
Youth Business Summit a oferit elevilor posibilitatea de a-și demonstra perspicacitatea și spiritul antreprenorial dobândite în urma participării la cursurile școlare din timpul anului în perioada înființării și funcționării întreprinderilor virtuale. Prin intermediul celor două activi­tăți principale ale târgului (Global Business Challenge, respectiv International Trade Show), elevii și-au demonstrat cunoștințele, price­perile și deprinderile specifice domeniului de activitate al firmelor lor și expertiză în managementul afacerilor, comunicațiilor și tehnologiei la nivel global.
La cea de-a noua ediție a competiției Global Business Challenge au participat 290 de elevi, respectiv 72 de participanți din 6 țări: Austria, Germania, Brazilia, Israel, Indonezia, România (cu 8 participanți: din București 5, Timișoara 2, Baia Mare 1), iar din SUA, 10 state cu 188 de participanți.
La competiția Global Business Challenge, de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București, au participat 5 elevi de la colegiul nostru: Cătălina Drăgan, Andreea Denisa Băluță, Andreea Miruna Dănălache, Antonia Raluca Neicu Voicu, Patricia Rozalia Pîrvu, coordonați de prof. Mariana Georgeta Ciobanu și prof. Florina Voicu. Elevii înscriși la competiție au primit diplomă de participare.
La prestigioasa manifestare educațională International Trade Show au participat 158 de firme de exercițiu, elevi și profesori din 7 țări și
13 state din SUA, astfel: România – 4 firme (2 firme din Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București, o firmă din Timișoara și o firmă din Baia Mare), Austria, Germania, Indonezia, Brazilia, Belgia, Israel și SUA, cu 142 firme din
13 state: New York, California, North California, South California, Washington D.C., Tennessee, New Jersey, Virginia, Pasadena, Michigan, Ilinois, Texas, Florida.
În cadrul competiției International Trade Show, cu secțiunile: Best Booth, Best Sales Pitch, Best Catalog, Best Website, elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu au participat la toate cele patru secțiuni ale târgului cu două firme de exercițiu:
FE Traveling Around The World SRL – coordonator prof. Mariana Georgeta Ciobanu; rezultate obținute: Premiul I la secțiunea Best Booth și Premiul II la secțiunea Best Website; elevi participanți: Patricia Rozalia Pîrvu, Andreea Denisa Băluță, Antonia Raluca Neicu Voicu, toți de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, și Mihail Cristian Ionescu, de la Colegiul Național Mihai Viteazul.
FE Festin Blue SRL – coordonator prof. Ana Maria Picu; rezultate obținute: Diplomă de Participare; elevi participanți: Andreea Miruna Dănălache, Catălina Drăgan, Andreea Lăzărescu, Miruna Vasiliu, toți de la Colegiul Economic Virgil Madgearu.
Din delegație au făcut parte cinci elevi de la Liceul Teoretic Al. Vlahuță: Iacob Silviu Rucarean, Călina Antonio, Andrei Frumușelu, Szeikelyi Iulian, Dan Tănăsescu, în calitate de expozanți ai FE Festin Blue SRL, coordonați de prof. Luminița State și prof. Carmen Toma – director al instituției, în cadrul parteneriatului existent între cele două școli.
Participanții au asistat la derularea unui program educațional, bazat pe îmbinarea mai multor concepte educaționale: multiculturalitate, modernitate și business. Dimensiunea culturală a proiectului implică înțelegerea valorilor culturale românești în contextul culturii economice universale, modernitatea viziunii economice promovate, denotă antici­parea evoluției acestui domeniu, iar cel dedicat specialităților economice a dovedit competențele elevilor români in domeniile marketing, negocierea afacerilor, comerț, finanțe și contabilitate.
Totodată au avut loc întâlniri cu organizatorii Târgului: Iris Blanc, director fondator al Virtual Enterprises International SUA, Carmen Fariña Chancellor of DEO, John Jastremski – NYC Program Director Virtual Enterprises International; cu reprezentanți din conducerea instituției educaționale a Colegiului Jacqueline Kennedy Onassis HS; cu numeroase cadre didactice din SUA și din țările participante la târg, în cadrul unei mese rotunde organizate pe perioada desfășurării compe­tițiilor.
Delegația de elevi și cadre didactice s-a bucurat de o deosebită aten­ție din partea doamnei Ioana Gabriela Costache, consul general al României la New York, și a domnului Răzvan Dumitrescu, consilier economic, prin organizarea unei întâlniri festive la sediul Consulatului General al României din New York.
De asemenea, elevii și cadrele didactice au participat la întâlnirea cu domnul Lucian Aurel Purcareanu, consilier presă și cultură, și domnul Viorel Onel, ministru consilier pe probleme economice la Ambasada României la Washington D.C.
Activitățile practice ale elevilor Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, derulate `n cadrul Virtual Enterprise International Trade Show 2015, din New York, au reflectat abilitățile și competențele acestora, dobândite în cadrul orelor „Firma de Exercițiu”, prin valori­ficarea capacității de comunicare în mai multe limbi străine, aptitu­dini de negociere și realizarea tranzacțiilor comerciale. Spiritul antre­prenorial, creativitatea și cunoașterea potențialului economic al unei zone sau al unui produs, reflectate prin promovarea unei idei sau a unui produs, sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învățământului economic românesc.
Așadar, în contextul dezvoltării unei societăți românești competitive, bazate pe cunoaștere și dezvoltare a capitalului uman, metoda didactică „firma de exercițiu” se constituie într-un bun mijloc de asigurare a competențelor necesare absolvenților de liceu în a demara cu succes propria afacere. Astfel, sunt asigurate bazele întăririi capacității acestora de a răspunde cu promptitudine schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii, iar rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, la Virtual Enterprise International Trade Show 2015, din New York, demonstrează cu certitudine că elevii noștri vor fi capabili să facă față cu succes provocărilor din lumea afacerilor.
Prof. Roxana Carmen IONESCU,
Director, Colegiul Economic Virgil Madgearu, București