Curs de arboricultură în beneficiul protecției mediului din București

Curs de arboricultură în beneficiul protecției mediului din București

Cursul de arboricultură, organizat de Asociația Peisagiștilor din România, a avut ca obiect principal toaletarea corectă a arborilor din Capitală. Platforma de Mediu pentru București – spațiu de colaborare între autorități, societate civilă, companii și cetățenii lansat de Fundația Comunitară București si ING Bank pentru conlucrare în rezolvarea problemelor de mediu din București – a oferit burse pentru participarea la curs a doi angajați ai Direcției de Mediu a Primăriei Municipiului București. În acest fel s-a deschis un parteneriat între Platforma de Mediu pentru București și Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului București.

Colaborarea vizează „o mai bună gestionare a spațiilor verzi, în cadrul celui dintâi parteneriat între acest program al Fundației Comunitare București și o autoritate locală din Capitală. Ca prim pas, au participat, pe baza unor de, la un curs de perfecționare a abilităților de toaletare a arborilor”. Totodată, colaborarea reprezintă „un proiect pilot, pentru a testa și modul în care poate fi dezvoltată în mod eficient colaborarea între societatea civilă și autorități, în cadrul Platformei de Mediu”.

Cursul a avut ca scop „dobândirea abilităților de bază în lucrările de îngrijire a arborilor din mediul urban: inventariere, evaluare, gestionare și monitorizare”. O idee de bază a cursului, de reținut în sens de interes educativ și formativ, este că „specialiștii în arboristică susțin că toaletările nu trebuie făcute preventiv și fără un argument întemeiat. Societatea civilă a criticat deseori aceste practici ale administrației publice, însă dincolo de ghidurile care oferă informații despre cum poate fi oprită o toaletare abuzivă, este nevoie de o colaborare reală pentru a schimba modul în care se intervine asupra arborilor din mediul urban”.

Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București: „În București sunt mai multe autovehicule decât arbori. În 2020, în Capitală, existau aproximativ 1.840.000 autovehicule, față de doar 1.717.339 arbori, inventariați la ultimul Cadastru Verde din 2011. Se poate estima o medie de 0,88 arbori pentru un bucureștean, în condițiile în care Uniunea Europeană recomandă 3 arbori pentru fiecare locuitor. Abordarea noastră este ca, în cadrul Platformei de Mediu, pornind de la problema identificată, să găsim soluții concrete și să le implementăm într-un exercițiu de colaborare la care participă autorități, societate civilă, experți și companii. Ne bucură demararea parteneriatului cu Direcția de Mediu a PMB, în care ne unim forțele pentru a gestiona mai bine și mai eficient spațiul verde al orașului.”

Mihaela Chiriță, directoarea Direcției de Mediu din cadrul PMB: „Lucrările de îngrijire a spațiilor verzi au pus pe primul loc, până de curând, siguranța mașinilor și modernizarea rețelelor edilitare, iar avizele de toaletare nu au fost puse în aplicare, în mod corect, rezultând  adesea reducerea coroanei la jumătate, paradoxal, crescând riscul producerii de accidente. În majoritatea cazurilor, aceste intervenții au distrus arbori bătrâni din aliniamente istorice, extrem de valoroși pentru mediul urban prin serviciile ecosistemice oferite (reglarea temperaturii și a umidității, reducerea poluării, susținerea biodiversității). Interesul nostru este ca echipa primăriei să aibă competențele necesare pentru ca intervențiile asupra arborilor să se producă doar atunci când este strict necesar și într-un mod care nu îi pune în pericol nici pe ei și nici pe cetățeni.”