Ziua Academiei Române – cel mai înalt for de știință și cultură al țării la 154 de ani de existență Mesajul Președintelui Ioan-Aurel Pop

Academia Română împlinește 154 de ani de existență – o existență activă și demnă, cu aport continuu din perspectivă intelectuală la construcția, emanciparea și progresul societății românești. Fondată la 1 aprilie 1866 ca suport instituțional științific al unei necesități inefabile dincolo de curente și vremuri – tezaurizarea și prin aceasta, apărarea limbii române – Societatea Literară Română își asumă efectiv misiunea ca Societatea Academică Română și primește în 1879 autoritatea științifică supremă la nivelul statului, prin consfințirea titulaturii perpetuate – Academia Română. În timp, orizontul disciplinar și aria ideatică ale Academiei Române au cuprins domeniile fundamentale care apropie, cercetează și îndrumă valori și repere ale cunoașterii. Academia Română s-a dovedit în toată evoluția ei factor unificator național, spirit ordonator și voce competentă cu girul cunoașterii în momente decisive pentru țară. Așa se întâmplă și astăzi, când celebrarea Academiei Române se petrece într-un context deosebit.

Cu acest prilej, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a transmis un mesaj referitor la semnificația evenimentului, privită și în cadrul special al situației actuale:

Ziua Academiei Române – Mesajul președintelui Ioan-Aurel Pop

Pentru prima oară, datorită gravelor împrejurări pe care le trăim, se va sărbători în acest an Ziua Academiei Române, de la 4 aprilie, departe de venerabila instituție, simbolizată de clădirea de pe Calea Victoriei nr. 125 (fostele case Cesianu și Bellu), fără ca membrii să se mai poată reuni în tradiționala Adunare Generală festivă și fără să se mai poată organiza „Ziua Porților Deschise“. Cu toate acestea, vă propunem să celebrăm cu toții, în sufletele noastre, Academia, să-i conștientizăm din nou, în comunitate și în comuniune, rolul de for suprem de consacrare a valorilor intelectuale și de cercetare din țara noastră. Să ne gândim – cu precădere în aceste zile – la munca și creația marilor savanți-medici din cadrul instituției noastre, aceia care au elaborat cele mai eficiente medicamente, vaccinuri, remedii, tehnici și care au vindecat, prin dăruirea și talentul lor, milioane de oameni și au salvat milioane de vieți. Să ne gândim la institutele de specialitate ale Academiei, mai ales la cele cu profil medical, biologic, medico-farmaceutic și la importanta lor activitate, salvatoare de multe ori, inclusiv în aceste zile. Dacă eficiența unora dintre soluțiile și măsurile preconizate acum de autorități nu este întotdeauna evidentă, încrederea în forța cunoașterii științifice și a creației spirituale trebuie să rămână nezdruncinată, fiindcă omenirea a mers înainte și a depășit crizele numeroase prin care a trecut datorită științei, cercetării, invențiilor și descoperirilor făcute de savanți și de creatorii de valori intelectuale.

Membrii Academiei sunt, în cea mai mare parte, persoane în vârstă, fapt pentru care anumiți oameni – conform unor clișee perpetuate și augmentate în aceste zile – îi privesc (mai ales acum, în vremuri de cumpănă) cu oarecare suspiciune, fără să înțeleagă că seniorii nu răspândesc virusul mai mult decât alții, ci doar mor mai mult, mai repede și mai des decât alții, din cauza fragilității vieții lor aproape trecute. Prezența părinților și bunicilor în comunitate nu poate să ofere decât siguranță, experiență de viață și soluții pentru astfel de nenorociri, prin care seniorii au trecut și au ieșit cu bine la liman. Dacă știința, înțelepciunea și cumpătarea bătrânilor se unesc cu entuziasmul și forța tinerilor și maturilor, atunci toate provocările pot fi rezolvate întru binele omenirii și al poporului român.

Academia Română are astăzi 154 de ani și, în toți acești ani, a participat la construirea, la propășirea și la fortificarea României și a omenirii, la elaborarea creației intelectuale majore, românești și universale. Să-i aducem Academiei Române cuvenitul omagiu și să-i urăm – în acord cu vechea tradiție latină – vivat, crescat, floreat! Academia Română a semănat și seamănă în societate virtuți, valori și încredere, ceea ce face și în aceste zile triste, cu nestrămutata convingere că „se va potoli furtuna“, din care vom ieși mai puternici, mai realiști și mai înțelepți. La mulți ani!

Ioan-Aurel Pop,

Președintele Academiei Române