Vrem o şcoală… ca la ţară!

16

13-2Un vechi proverb spune că „Omul sfinţeşte locul”. Iată că în comuna Conţeşti, din judeţul Teleorman, o mână de oameni inimoşi au transformat numele în renume, au pus la un loc pasiunea, dăruirea şi dorinţa de a moderniza comuna, pentru a asigura locuitorilor ei, oameni harnici şi primitori, preocupaţi de educaţia şi viitorul copiilor lor, condiţii cât mai aproape de standardele urbane.
În virtutea tradiţiei care făcuse cunoscută comuna Conţeşti pe scenele naţionale şi internaţionale prin mult-cunoscutul dans bărbătesc „Căluşul”, în februarie 2013, directorul Şcolii Gimnaziale Conţeşti, prof. Lili George Berceanu, înfiinţează un ansamblu de dansuri populare, numit iniţial Florile Conţeştiului, la iniţiativa instructorului coregraf Ion Boboc, care se oferă să pregătească ansamblul fără să fie remunerat, făcând totul din pasiune pentru dansul popular. Rezultatele nu au întârziat să apară. Ansamblul format din copii de vârstă şcolară s-a impus încă de la început în toate activităţile artistice la care a participat, obţinând numeroase premii, dar şi invitaţii la diferite festivaluri folclorice.
Paralel cu activitatea artistică, dl Lili George Beceanu, alături de echipa sa de dascăli, a aplicat o serie de proiecte care au avut ca scop modernizarea bazei materiale a şcolii, astfel încât elevii să beneficieze de implementarea unor metode şi strategii moderne în proiectarea didactică, lecţiile să fie învăţate de la şcoală, iar timpul liber să fie dedicat repetiţiilor din cadrul ansamblului. În perioada septembrie-noiembrie 2013, Şcoala Gimnazială Conţeşti, împreună cu Centrul pentru Educaţie şi Formare „Sintagma” Braşov, Asociaţia „MetruCub – resurse pentru cultură” şi Fundaţia „Gabriela Tudor”, a iniţiat proiectul cultural „Dansuri de nuntă de la Conţeşti: interpretări moderne şi tradiţionale”, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi din care şcoala a obţinut 10.000 de euro pentru procurarea de costume naţionale.
În perioada 27-30 mai 2014, au sosit la Şcoala Conţeşti profesorii Andrew Ravenscroft, de la Cass School of Education and Communities din Londra, Tudor Chiribes, de la School of Performing Arts both at the University of East London, şi Magdalena Balica, de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru a realiza activitatea RadioActiv 101 CONTESTI. Ei au fost foarte încântaţi să difuzeze un spectacol plin de viaţă cu profesorii şi elevii implicaţi activ în showul radio.
În cadrul Campaniei „Hai la Şcoală”, desfăşurată în perioada 2013-2015, alături de reprezentanţa UNICEF România şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, elevii Şcolii Conţeşti au participat la activităţi de prevenire a abandonului şcolar, părinţii au participat la acţiuni comune de consiliere şcolară, iar cadrele didactice la programe de perfecţionare. În urma participării la proiect, şcoala a obţinut fonduri în valoare de 3.000 de dolari, destinate dotării cu echipamente şi materiale didactice. Totodată, echipa de proiecte a şcolii, condusă de dl prof. George Lili Berceanu, a dezvoltat o relaţie şi cu companiile multinaţionale în vederea derulării de programe de responsabilitate socială. Astfel, în anul 2013 Intel a donat şcolii calculatoare, imprimantă, fonduri destinate excursiilor pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar, materiale sportive, iar IBM, prin calculatoarele donate, a completat nevoia de tehnologie modernă a şcolii.
În anul 2014 urmează un al doilea val de înzestrare cu calculatoare şi mobilier pentru birou prin donaţii de la Raiffeisen, iar în anul 2016, Carrefour România, prin Asociaţia Ateliere fără Frontiere, în urma depunerii proiectului privind refacerea legăturilor de comunicare între părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi copiii acestora, a sponsorizat şcoala cu 20 de calculatoare.
În octombrie 2015 – martie 2016, în cadrul concursului Olimpiadele Kaufland, concurs care a reunit 1.400 de şcoli din România, Şcoala Conteşti s-a clasat pe locul 23, loc care i-a adus un premiu de 20.000 de euro, bani care vor fi investiţi în modernizarea şi reamenajarea şcolii: o toaletă interioară, echipamente informatice (laptopuri, videoproiectoare, table magnetice), echipament şi materiale sportive etc.
Şi cum Şcoala Conţeşti îşi direcţionează viziunea spre împletirea creativă a genurilor artei în vederea dezvoltării şi afirmării personalităţii copilului, în anul şcolar 2015-2016 ea a fost înscrisă în proiectul „Dă culoare şcolii tale!” – un program educaţional pilot de artă participativă de tip pictură murală, derulat în doar şapte şcoli din România, pe teme ce ţin de drepturile omului, incluziune socială, combaterea discursului discriminatoriu sau instigator la ură. Elevi, profesori, artişti vizuali şi facilitatori au contribuit la transformarea Şcolii Conţeşti într-una mai primitoare şi mai creativă. Proiectul „Dă culoare şcolii tale!” a fost derulat împreună cu Asociaţia Komunitas în perioada septembrie 2015 – martie 2016, în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie şi Formare Sintagma, Asociaţia Colectiv A (Cluj) şi Asociaţia KulturTrip (Târgu Mureş).
Ca urmare a activităţii educative derulate în ultimii ani, Şcoala Conţeşti a primit două calificative EXCELENT în urma evaluării ARACIP, unul exclusiv pentru activităţi educative şi extracurriculare desfăşurate şi unul pentru influenţarea strategiei Primăriei Conţeşti pe termen mediu şi lung prin înfiinţarea Ansamblului Florile Teleormanului şi preluarea acestuia apoi de Consiliul Local Conţeşti şi înregistrarea mărcii Florile Teleormanului la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Ansamblul Florile Teleormanului a devenit un simbol nu numai al comunei Conţeşti, dar şi al judeţului Teleorman. Dl Primar Viorel Peţa şi Consiliul Local Conţeşti au sprijinit toate activităţile şcolii şi sunt alături de elevi în toate participările lor naţionale şi internaţionale care duc mai departe renumele comunei şi îi fac mândri de efortul şi dăruirea investită.
Prof. Alina Daniela CEPAN,
Inspector de specialitate pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi postliceal, alternative educaţionale, ISJ Teleorman