„Vom căuta soluții inovative pentru ca Ilfovul să fie, și în zona educației, un județ pe măsura dezvoltării sale“

Interviu cu prof. Florentina Ecaterina Costea, inspectorul general al ISJ Ilfov


Stimată doamnă inspector general, ne apropiem de finalul anului școlar 2017-2018, un an nu foarte liniștit. Cum a fost acesta pentru învățământul din județul Ilfov? Cum a fost el pentru dvs.?
În educație, fiecare an școlar este special, prin faptul că educația este un proces viu, transformator. Conform unui principiu didactic important, abordăm problematicile sistemului de învățământ cu optimism și, în acest spirit, putem afirma că, în principal, anul școlar care urmează să se încheie a fost încărcat de evenimente educative menite să potențeze efectul activităților didactice.
La preluarea mandatului de inspector general, am constatat cu satisfacție profesională că rețeaua școlară din județul Ilfov cuprinde unități de învățământ care oferă condiții bune și foarte bune de studiu, unele dintre ele având dotări de ultimă generație. Am descoperit o implicare susținută a autorităților județene și locale în derularea unor proiecte de modernizare a infrastructurii și a bazei materiale a școlilor, precum și de înființare a unor noi unități de învățământ preșcolar. Și pentru că resursa umană este cea care conferă valoare actului educațional, pot afirma că județul Ilfov cunoaște un progres continuu în fidelizarea cadrelor didactice calificate, chiar în condițiile în care fluctuația lor este încă foarte ridicată.
Am pornit la drum alături de echipa ISJ Ilfov cu convingerea că resursa umană și baza materială a școlilor sunt foarte importante, dar avem nevoie de readucerea în școli a disciplinei, căci o școală fără reguli nu este școală. Astfel, pe parcursul întregului an, am sugerat conducerilor de unități implementarea unor schimbări la nivelul modului în care elevii se raportează la autoritate, întărirea autorității prin intermediul regulamentelor școlare (ROFUIP, Regulament intern), precum și prin îmbunătățirea comuni­cării de toate tipurile.
În ce măsură sunteți mulțumită de activitatea ISJ Ilfov? În ce măsură considerați că s-ar fi putut face mai mult?
Am preluat activitatea inspectoratului cu credința că lucrurile bune se fac doar împreună și nu m-am înșelat. Am acordat încredere colegilor, directorilor de școli, autorităților locale, elevilor și familiilor acestora. Mă bucur că am făcut acest lucru, pentru că mi s-a răspuns cu încredere, ceea ce a facilitat succesul proiectelor noastre cel puțin până la acest moment.
Ca întotdeauna, este loc de mai bine, important este că știm deja ce ar trebui să însemne pentru noi, pentru sistem „mai bine“ și construim deja în sensul acesta.
Câte școli, câte grădinițe are, în momentul de față, ISJ Ilfov? Care sunt problemele cu care se confruntă acestea? Care sunt „zonele“ defavorizate?
Rețeaua școlară a județului Ilfov cuprinde 192 de unități de învățământ de stat și 71 unități de învățământ particular. Nu putem vorbi despre zone defavorizate în Ilfov, întrucât politicile de egalizare a șanselor la educație au fost inițiate cu mulți ani în urmă, iar acum se pot vedea efectele. Nu există diferențe notabile nici în ceea ce privește baza materială, procentele profesorilor calificați sunt comparabile, există transport școlar, iar acolo unde a fost cazul, s-a dat mai mult, prin proiecte, inclusiv europene, celor care au avut nevoie.
Afirm că s-au depus eforturi susținute din toate direcțiile pentru a avea această stare de fapt și vom continua, vom căuta soluții inovative pentru ca Ilfovul să fie, și în zona educației, un județ pe măsura dezvoltării sale socio-economice.
Aș vrea să ne vorbiți, în linii mari, despre cele mai importante proiecte educaționale în care este implicat sau care au fost demarate, anul acesta, de către ISJ Ilfov?
Cel mai important proiect se leagă de dezvoltarea învățământului profesional și inițierea învățământului dual în județul Ilfov. Pe parcursul acestui an școlar, au avut loc întâlniri de lucru al căror scop a fost discutarea strategiei județen de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic, la care au participat reprezentanți ai liceelor tehnologice din Ilfov, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției pentru Agricultură a județului Ilfov, inclusiv din partea prim-ministrului (dl Stelian Fedorca, consilier de stat în aparatul de lucru al premierului, și dl Cornel Berta Hanganu, de asemenea, consilier în aparatul de lucru al prim-ministrului și coordonatorul Școlii Profesionale Metropolitane în Sistem Dual București). Suntem interesați de beneficiile pe toate direcțiile – elev, societate, piața muncii – ale acestei forme de învățământ și de valorificarea inclusiv de către județul Ilfov a existenței „școlii metropolitane“, care concentrează în regiune/zonă oferta educațională a școlilor, nevoile agenților economici, nevoile pieței locale de forță de muncă. Avem în atenție un parteneriat viabil pentru ceea ce s-a denumit „școală fără șomeri“, între elevi – profesori – părinți – agenți economici și, nu în ultimul rând, autoritatea locală. Acest parteneriat fiind început acum cu demersul „școlii metropolitane“ de a ajuta actuala rețea educațională din domeniul profesional și tehnic să se dezvolte în direcția învățământului profesional în sistem dual, lucrăm pentru a putea fi parte a acestui proiect.
O altă direcție extrem de importantă în care ne-am îndreptat atenția, armonizându-ne strategia de inspecție școlară, o reprezintă implementarea noului curriculum la clasa a V-a, din perspectiva organizării și desfășurării procesului didactic, urmăririi abordării moderne și interactive a actului didactic, formarea competențelor prevăzute de noul curriculum, valorificarea valențelor educative ale acestuia. ISJ Ilfov a monitorizat și evaluat aceste aspecte, având ca finalități explicite îmbunătățirea rezul­tatelor școlare, optimizarea formării profesorilor, sprijinirea și încurajarea dezvoltării personale a elevilor și creșterea motivației lor pentru învățare, formarea de atitudini pozitive – lucru care va determina pe termen lung creșterea calității vieții.
De asemenea, ne concentrăm eforturile pe proiectul vizând creșterea succesului școlar al elevilor, inclusiv de îmbunătățire a rezultatelor la examenele naționale, strategie care se bazează pe o angajare responsabilă a conducerilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice, a elevilor și părinților în procesul de „reconstruire“ a imaginii absolventului, prin asumarea standardelor pe baza cărora să se desfășoare actul educațional. Am proiectat împreună cu colegii din unitățile de învățământ instrumente de urmărire a progresului școlar al elevilor, încă de la începutul școlarității, precum și un calendar al analizelor sistematice ale rezultatelor elevilor, ceea ce ne permite să aplicăm prompt măsuri remediale, urmărite prin inspecția școlară, preîntâmpinând astfel eșecul școlar. Activitățile de tip remedial și în egală măsură pregătirea elevilor capabili de performanță sunt pe agenda școlilor ca și pe agenda inspectoratului școlar.
Se apropie examenele naționale: evaluarea de la clasa a VIII-a, bacalaureat, titularizare, definitivat. Care este situația în județul Ilfov? Ce așteptări aveți?
Rezultatele la examene sunt la fel de importante ca rezultatele școlare ale elevilor noștri, motiv pentru care strategia noastră instituțională poziționează zona examenelor elevilor și profesorilor ca fiind esențială. Am demarat, alături de echipă și de conducerile unităților de învățământ, activități ce vizează îmbunătățirea ofertelor educaționale ale școlilor, schimbări la nivelul resurselor umane în sensul îmbunătățirii calității actului educațional (for­marea cadrelor didactice centrată pe comunicare și participare; consolidarea echipelor didactice, îndrumare și consiliere sistematică pentru profe­sori). Ne-a preocupat, de asemenea, promovarea unor activități susținute pentru creșterea nivelului motivațional al elevilor, creșterea participării lor școlare.
În ceea ce îi privește pe profesori, au existat oportunități de mentorat pentru cei care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ, s-au susținut activități de formare la nivelul Casei Corpului Didactic Ilfov, dar și la nivelul cercurilor metodice, iar consilierea profesională oferită de inspectorii de specialitate a fost continuă.
În ceea ce privește titularizarea, Ilfovul este un județ ofertant ca număr de posturi titularizabile, motiv pentru care numărul profesorilor înscriși este, în general, ridicat. Anul acesta s-au înscris 448 candidați, din care 299 provin din alte județe ale țării. Sperăm să reușim să atragem cât mai mulți profesori care să își dorească să rămână titulari în județul nostru.
Dincolo de această perioadă fierbinte a examenelor naționale, ce vă mai așteaptă în această vară? Veți avea timp și de un binemeritat concediu de odihnă?
A lucra în educație înseamnă a fi conectat permanent la problemele sistemului, cu atât mai mult cu cât conduci destinul educațional al unui județ. Depășim examenele pentru elevi, sper eu, cu rezultate bune, trecem apoi la examenele profesorilor și rămânem conectați la alte proiecte ce sunt în desfășurare, dintre care cel mai important rămâne proiectul pregătirii școlilor pentru următorul an școlar. Ne poziționăm, așadar, în „ciclul Deming“, când vorbim despre organizarea și desfășurarea activităților de mana­gement, orientându-ne permanent în direcția îmbunătățirii continue a calității.
Da, vom găsi resurse de timp și pentru câteva zile de concediu, școlile au nevoie de oameni cu energii proaspete pentru a se putea dezvolta, nu doar pentru a funcționa.
Interviu realizat de Oana PANAIT