Vernisaj la Gura Humorului

1

La Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina a găzduit vineri, 8 decembrie, expoziţia Taberei de creaţie „Dascăl şi artist“. Aflată la prima ediţie,  Tabăra de creaţie a fost organizată la Mănăstirea Humorului în luna august şi a fost onorată cu prezenţa unor artişti plastici de renume la nivel local, naţional şi internaţional.
Expoziţia de grup a oferit publicului prezent lucrări de grafică şi pictură create de cadre didactice şi elevi. Lucrările expuse au concepte şi stiluri diferite, dar interesul principal al artiştilor a fost de a surprinde motive şi simboluri populare, obiective turistice din zona Gura Humorului şi frumuseţea inegalabilă a Bucovinei.
Organizatorul acestui eveniment, Florin Rusu Batîr, dascăl la Colegiul Alexandru cel Bun, a deschis activitatea cu aprecieri ale diversităţii tehnicilor abordate în pictura expusă. Au fost adresate mulţumiri pentru susţinere şi încurajare în organizarea evenimentului  doamnei profesor Mihaela Loredana Ceică, inspector de specialitate Arte în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, conducerii Centrului Cultural şi  echipei manageriale de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului.
Expozanţii de pe afiş au fost: profesorii Florin Rusu Batîr, Loredana Mihaela Ceică, Roxana Bliorţu, Cătălin Alexandru Chifan, Emilian Adrian Gavrilean, Adrian Grosari, Oana Miron, Marina Pişta şi elevi de la Colegiul de Arte Ciprian Porumbescu – Suceava şi de la Colegiul Alexandru cel Bun – Gura Humorului.
Nu a lipsit atmosfera de iarnă, de sărbătoare şi de colind, creată de elevi ai colegiului humorean coordonaţi de profesor Olari Adrian, vocile elevelor Mirela Mironiuc şi Roxana Oţet au făcut să vibreze de căldură şi frumuseţe sufletele celor prezenţi la vernisaj.
Expoziţia este deschisă în continuare celor care doresc să cunoască îndeaproape sufletul unor cadre didactice şi al unor elevi pasionaţi de artă.
 
Profesor Luminiţa Brînduşa Cîmpan
Profesor Florin Rusu Batîr
Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului