Variante de organizare a viitorului an școlar

Variante de organizare a viitorului an școlar

Variantele de organizare a activității în viitorul an școlar propuse de Institutul de Sănătate Publică Ministerului Educației și Cercetării conțin în esență prevederea ca preșcolarii, precum și elevii tuturor ciclurilor de învățământ preuniversitar să participe la activitate în școală, respectiv online, alternativ, câte jumătate din efectivul unei grupe/ clase:

Preșcolar și primar

 • prezență 50% în clasă prin rotație, câte 1-2 săptămâni
 • zile de prezență la școală săptămânal – 5 (2 săptămâni pe lună)
 • acces în spațiul de învățământ – la intervale orare prestabilite în funcție de zone și de clădiri, mai multe uși de acces, trasee fixe de deplasare în interior și pentru ieșire, distanță de 1 m între copii
 • triaj epidemiologic la intrarea în spațiul școlar de învățământ –  verificarea stării de sănătate, a temperaturii, declarație pe proprie răspundere
 • prezența altor personae în spațiul de învățământ – interzisă
 • distanțarea fizică – obligatorie în timpul programului și în pauze
 • purtarea măștii – nerecomandată pentru copii, impusă pentru personalul didactic
 • igiena mâinilor – foarte frecventă, cu asigurare de săpun, prosoape de hârtie, apă curentă
 • utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă – dezinfectare și aerisire frecventă, sală specială pentru izolarea copiilor cu simptome pe durata programului până la sosirea părinților
 • utilizarea diverselor materiale în spațiul de învățământ – normal, pe cât posibil individual, dezinfectare zilnică, fără jucării de acasă, fără schimb de obiecte personale
 • activitățile sportive – exclusiv în aer liber, doar anumite jocuri sportive, nu de contact, nu cu mingea, nu cu schimb de obiecte
 • activitățile de grup (întâlniri, serbări etc.) – fără formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței fizice dintre copii

Gimnaziu și liceu

 • aceleași prevederi, cu excepția celor privind purtarea măștii – obligatorie pentru elevi și personal didactic, excepțiile fiind în timpul desfășurării orelor, pentru elevi dacă se asigură distanța de 1 m între ei, pentru profesori în timpul predării dacă se află la 2 m de elevi.

Variantele propuse de Ministerul Sănătății:

 • prezență în efective complete în unitățile de învățământ la toate ciclurile, cu menținerea distanței fizice de minimum 1 m între elevi
 • prezență în efective complete în unitățile de învățământ la grădiniță și la ciclul primar (clasele pregătitoare-a IV-a), prezență în proporție de 50% în unitățile de învățământ la gimnaziu și liceu, cu aplicarea prevederilor menționate
 • prezență 50% în clasă prin rotație, câte 1-2 săptămâni, la toate ciclurile, cu aplicarea prevederilor menționate..