Universitatea Titu Maiorescu, un pol de educație și creativitate


tmUn mediu stimulativ pentru cercetare, un pol de educație și creativitate – în astfel de termeni a fost reiterată caracterizarea sintetică a Universității Titu Maiorescu din București, în contextul celei de a zecea ediții din ciclul de conferințe internaționale derulate în fiecare an, de un deceniu, sub genericul Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere. „Este un veritabil titlu de marcă, pe care universitatea noastră l-a lansat în urmă cu ceva timp și care s-a impus în mediul academic din țară și din străinătate“, a apreciat prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu“, la reuniunea științifică dedicată momentului aniversar. Au fost reprezentate cu acest prilej Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, instituții de referință din învățământul superior, din mediul de cercetare și din cel economic. Au onorat evenimentul și, implicit, universitatea maioresciană parteneri din spațiul global de cunoaștere și formare. Semnalarea prezențelor iese cu totul din rutina ceremoniilor de acest fel (mai ales că atmosfera a fost de ținută intelectual-colegială, și ea definitorie pentru Universitatea Titu Maiorescu), constituind în sine o ilustrare a deschiderilor și valențelor științifice și umane specifice comunității academice a instituției-gazdă.

Cadru pentru valorificarea cercetării doctorale
Într-un asemenea climat propice cunoașterii, după cum a anunțat prof. Smaranda Angheni, conferința internațională ajunsă la zece ani de exprimare către societate a reunit în total 2.422 de participanți, dintre care 1.323 din comunitatea maioresciană, 1.090 din alte instituții și institute din întreaga țară și 110 din alte țări. Și tot doamna rector a remarcat prezența la fiecare ediție și în ansamblu a unui mare număr de doctoranzi, dovadă a cadrului oferit de conferință pentru valorificarea cercetării originale: „Cercetarea științifică reprezintă o componentă importantă în activitatea Universității Titu Maiorescu, o formă de răspuns față de misiunea asumată, aceea de a fi universitate de cercetare avansată“. În plenul conferinței a fost reamintit caracterul de unicat pe care această instituție de învă­țământ superior îl deține la nivelul investiției private în educație, prin manifestarea activă, recunoscută ca atare, a două institute de cercetare: Institutul de Studii, Cerce­tare, Dezvoltare și Inovare al Universității Titu Maiorescu din București și Institutul de Cercetări Medicale Acad. N. Cajal. Totodată, univer­sitatea este instituție organi­zatoare de studii universitare de doctorat, prin școala docto­rală cu activitate în domeniile drept, medicină dentară, medicină generală. Eficiente sub aspect științific sunt și centrele de cercetare din facultăți.
Cercetare și învățământ, dincolo de directive și formulări
Rezultatele, prestigiul și confirmările s-au acumulat în timp, multe dintre ele fiind lansate în ediții ale conferinței internaționale dedicate educației și creativității. Acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu – vicepreședinte al Academiei Române – a oferit în plenul reuniunii aniversare o retrospectivă în notă personală a inițierii și dezvoltării puternicei universități maioresciene de astăzi, semnalând că evoluția s-a împlinit „fără directivele și formulările despre legătura învățământului cu cercetarea, ci în mod organic, ducând la aprecieri care ne-au susținut în dezvoltare“. În același timp, vicepreședintele Academiei Române s-a oprit asupra nevoii de reliefare a nivelurilor activității universitare: „Creativitatea nu a fost împărțită tuturor în mod egal, așa încât ea nu poate fi găsită peste tot, nu poate fi cerută tuturor. Dacă le vom cere tuturor, mereu, numai creativitate, atunci vom constata că ea este luată de pe internet“. Ca dovadă a nivelului foarte înalt la care se situează unele dintre produsele de cercetare ale profesorilor Universității Titu Maiorescu, acad. Alexandru Surdu a evidențiat Enciclopedia juridică a României, pe care a definit-o ca „lucrare de interes deosebit național și internațional“, aflată în curs de elaborare de către un colectiv coordonat de prof. univ. dr. Iosif R. Urs, președintele Consiliului de Administrație al Universității Titu Maiorescu. O dovadă a interesului pe care îl generează lucrarea și a caracterului ei solid științific este susținerea închegării ei de către Academia Română, încă din momentul lansării în lucru.
Instanță înaltă a științei și culturii
La rândul său, acad. prof. univ. dr. Leon Dănăilă a caracterizat Universitatea Titu Maiorescu drept „una dintre cele mai înalte instanțe ale științei și culturii, care tezaurizează comoara cea mai de preț a inteligenței“. În expunerea sa, distinsul profesor, membru al comunității academice maiores­ciene, a reliefat valențele cunoașterii și rolul lor în dezvoltarea umană.
Membru fondator al Univer­sității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Vasile Cândea, președinte de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, a prezentat salutul
și aprecierile instituției de tradiție și prestigiu care contribuie în mod spe­cific la perpetuarea inteligenței creatoare puse în slujba interesului național și a afirmării țării noastre în lume.
A fost prezentat mesajul de felicitare și încurajare adus profe­sorilor, cercetătorilor și studenților din Universitatea Titu Maiorescu din partea conducerii Autorității Națio­nale pentru Cercetare Științifică și Inovare, odată cu semnalarea opor­tunităților de ultimă oră pentru acces la forme de susținere finan­ciară a proiectelor valoroase de afirmare a creativității. Mesaje, aprecieri, rememorări cu valoare de bilanț și în același timp de conturare a unei perspective au prezentat parteneri ai universității precum Academia Tehnică Militară, Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive, Siemens România, exemple ale deschiderilor și conlucrării cu instituții și companii.
Cu o semnificație largă în orizontul european al conlucrării, s-a adresat reuniunii dr. Fabian Fehlauer, de la Strahlenzentrum Hamburg din Germania.
Tot în sensul recunoașterii internaționale, în plenul conferinței a fost evidențiat și și-a prezentat propria lucrare de cercetare studentul Cristian Lazăr de la Facultatea de Informatică, component al echipei României distinse cu premiul al II-lea la concursul european „Cyber Security Challenge“.
Secțiunile conferinței – dedicate științelor economice, dreptului, medicinei, tehnicii digitale, științelor sociale, politice și umaniste – au esențializat în diversitatea lor și în valoarea lucrărilor prezentate vocația științifică a tot ceea ce oferă societății Universitatea Titu Maiorescu.
F. IONESCU