Universitatea Dunărea de Jos deține cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Europei

Universitatea Dunărea de Jos deține cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Europei
Foto: UGAL

Universitatea Dunărea de Jos din Galați a construit și dotat și deține cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Europei, numită REXDAN. A fost construită în România, la Șantierul Naval ATG Shipyard din Giurgiu, în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, 127065”, prin Programul Operațional Competitivitate, Apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD. Exact spus, nava reprezintă partea mobilă a proiectului. Valoarea navei este de aproximativ 7,5 milioane de euro, iar valoarea echipamentelor este de 2 milioane de euro.

Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, caracteriza astfel nava la sosirea ei în portul Galați, de la șantierul naval din Giurgiu: „Un proiect unic, atât prin calitatea oamenilor care vor lucra pe navă, cât și a echipamentelor din dotare. Este o navă care va acoperi o gamă largă de cercetări, sub umbrela dezvoltării durabile. Vom face determinarea factorilor de mediu, biodiversitate, calitatea apei, calitatea sedimentelor, activitatea păsărilor și ihtiofauna. De asemenea, cu aparatura din dotare, se va scana și parcursul Dunării pentru recomandări în privința lucrărilor viitoare. La mal, vom avea o activitate educațională importantă: tot ce se va face pe navă se va filma și va fi difuzat către publicul larg, dar și către cercetători. În orașele mari care au universități, nava va avea rol de campus mobil.”

Laboratoare pentru specializări multiple

Nava REXDAN este completată cu o parte fixă, tot în Galați, sub forma unui centru cu 18 laboratoare, în care a fost instalat echipamentul sensibil, care nu putea fi montat pe navă.

Universitatea gălățeană anunță că „primul voiaj de cercetare va acoperi Dunărea românească și va reuni tineri cercetători de la UDJG și din alte centre universitare din România. Nava REXDAN va acoperi o arie geografică vastă (2.000 de km pe partea navigabilă a Dunării, de la Sulina la Passau-Germania) și va permite operațiuni de cercetare ȋn cadrul celor 9 laboratoare, ce corespund unor specializări multiple (chimie, biologie, fizică, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei, dezvoltare durabilă etc.)”.