Universitatea din București și KPMG în România, program de recuperare a personalității intelectuale a lui David Mitrany

Universitatea din București și KPMG în România, program de recuperare a personalității intelectuale a lui David Mitrany

Recuperarea pentru cultura românească a personalității intelectuale a lui David Mitrany, odată cu introducerea operei sale în circuitul cultural și academic românesc și cu promovarea gândirii sale pe plan internațional constituie obiectivele Programului David Mitrany lansat de Universitatea din București și KPMG în România, „ca proiect definitoriu și prioritar pentru anul 2021 al parteneriatului dintre cele două instituții”. Coordonatorul programului este Dragoș Paul Aligică, Profesor KPMG de Științe Administrative la Universitatea din București.

Cel mai influent gânditor de origine română din științele sociale al secolului 20

David Mitrany este „cel mai influent gânditor de origine română din științele sociale al secolului 20 și unul dintre părinții fondatori ai integrării europene”. Inițiatorii programului academic subliniază că, „născut în 1888 la București și naturalizat în Marea Britanie în anii ‘20, Mitrany s-a prezentat constant ca român. Asociat cu cercurile intelectuale și politice de la London School of Economics și Oxford, coleg în anii ‘30 cu Albert Einstein la Institutul de Studii Avansate de la Princeton și influent sfătuitor politic al elitei anglo-americane, ideile lui Mitrany au definit mai multe curente contemporane în teoria relațiilor internaționale, în studiile de guvernanță economică și politică și în teoria socială”.

Programul „va iniția traducerea, pentru prima dată în limba română, a unor părți importante ale operei sale, va reedita și republica lucrările sale, va sprijini scrierea de studii academice precum și lucrări de popularizare bazate pe ideile sale și va organiza evenimente și conferințe academice pe aceste teme” și se anticipează că „va deschide calea spre un proiect de cercetare a arhivei Mitrany de la London School of Economics și o eventuală publicare a unor elemente ale acesteia și a unor studii bazate pe aceasta”.

Programul „va beneficia de susținerea unui consiliu academic consultativ alcătuit din cei mai importanți specialiști internaționali și are ambiția să devină cel mai semnificativ centru din lume în cercetări legate de David Mitrany și de moștenirea sa intelectuală. va dedica o atenție specială studenților și promovării noii generații de specialiști români în științe sociale și ale guvernanței”.

KPMG lansează Bursele KPMG-David Mitrany, „dedicate studenților de la Universitatea din București care se specializează în teme și domenii relevante pentru opera și gândirea lui Mitrany”.

Recuperarea și relansarea studierii și promovării gândirii sociale, politice și economice românești

Prof. univ. dr. Marian Preda, rector al Universității din București: „Universitatea din București și KPMG în România consideră ca acest program se va constitui nu doar într-un model de parteneriat public-privat între mediul corporativ și cel universitar dar, mai mult, se va afirma ca un proiect pilot al unui demers național mai vast de recuperare și relansare a studierii și promovării istoriei și tradiției gândirii sociale, politice și economice românești”.

Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG în România: „Educația este un sector strategic cu impact pentru viitorul României, iar parteneriatul încheiat între KPMG în România și Universitatea din București va contribui nu numai la încurajarea performanței în educație, ci și la recâștigarea valorilor ascunse ale României. Contribuția lui David Mitrany în definirea relațiilor internaționale a creat contextul necesar existenței Uniunii Europene și a securității și prosperității de care ne bucurăm astăzi. Descoperirea personalității și rezultatelor sale subliniază importanța cunoașterii trecutului astfel încât să putem înțelege prezentul și să putem avea o viziune a viitorului”.