Uniunea Profesorilor de Informatică din România susține introducerea materiei obligatorii Informatică și TIC în liceu

13

Un raport/comunicare din 2012 al Comisiei Europene către Parlamentul EU specifică unele carențe privind educația STEM și eforturile minime pentru dezvoltarea competențelor digitale.
„Cererea de forță de muncă calificată în sectoarele cu utilizare intensivă a tehnologiei și cercetării este și va rămâne la un nivel ridicat, cu impact asupra cererii de competențe din domeniile științe, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). În prezent, trebuie depuse eforturi mai mari pentru a evidenția STEM ca domeniu prioritar al educației și pentru a spori implicarea la toate nivelurile.“
„În întreaga UE, reformele au permis simplificarea programelor de învățământ. Acestea au introdus teste naționale standardizate; au pus bazele unei infrastructuri de centre pedagogice pentru dobândirea competențelor de citire și scriere, de matematică și de științe; au creat rețele ale cadrelor didactice și au introdus dezvoltarea profesională continuă; și au intensificat eforturile de îmbunătățire a competențelor digitale și în domeniul mass‑media. Cu toate acestea, nivelul este în continuare scăzut și trebuie neapărat abordate rezultatele slabe.“
Am putea da ca exemplu mai concret politicile din țări ca UK, Suedia, Olanda, unde știința calculatoarelor ocupă un loc important în curriculum, cu scopul formării competențelor digitale ce nu pot lipsi din profilul absolventului.
De asemenea, aducem ca argument și modificarea importantă a planurilor‑cadru de la gimnaziu și introducerea disciplinei Informatică și TIC. Aceasta trebuie continuată în toate clasele de liceu cu adăugarea de noi deprinderi în utilizarea dispozitivelor de calcul, a aplicațiilor software, în plus și a deprinderilor de analiză și rezolvare a unor probleme simple folosind algoritmi și programare la nivel elementar, așa cum matematica formează deprinderi de calcul și gândire.
Propunerea noastră este, în principiu, astfel construită încât să punem bazele unui plan‑cadru îmbunătățit și a unor viiitoare programe conforme cu profilul digital al absolventului de liceu.
Mai jos dăm câteva idei de structură a unor viitoare programe.

 1. Toate specializările disciplina Știința cal­culatoarelor

Minimum o oră pe săptămână TC, în care să se predea informatică și TIC (40‑60% sau 50‑50%).
Clasa a IX‑a

 • Algoritmi și tehnici de rezolvare a pro­blemelor prin modularizare și organizare în pași – 10‑15 ore.
 • Sisteme de calcul mașini programabile, automate, sisteme de operare. Rețele și internet.

Clasa a X‑a

 • Utilizarea unui limbaj de programare, (C++, …sau un mediu grafic) pentru imple­mentarea algoritmilor – 10‑15 ore.
 • Editoare de text, editoare grafice, prezentări, proiecte în sprijinul educației antreprenoriale sau pentru dezvoltarea unei cariere media. Tehnoredactare avansată.

Clasa a XI‑a

 • Rezolvarea problemelor folosind un limbaj evoluat abordat la nivel elementar. Programare web, platforme și framework pentru dezvoltare site. Programare baze de date – 10‑15 ore
 • Programe, editoare care prelucrează tabele, baze de date. Calcul tabelar, grafice, aplicații statistice, economice. Folosirea instrumentelor de calcul tabelar în sprijinul unei mici afaceri.

Clasa a XII‑a

 • Programare dispozitive automate, roboți, elemente simple. Medii grafice de lucru.
 • Organizarea, proiectarea, dezvoltarea unui ambient automatizat (casă, birou, fermă). Ex­ploatarea rețelelor și a comunicațiilor în scopul dezvoltării unei afaceri de succes.
 • Aplicații practice, proiecte de documentare (utilizarea procesoarelor de text, grafice, audiovideo).
 1. Pentru clasele cu profil Mate‑Info se adaugă minimum 2 ore care vor fi dedicate programării, tehnicilor de programare, realizării de proiecte informatice, analiză, implementare, depanare, testare, upgrade.

Clasa a IX‑a

 • Analiza problemelor, modularizare, algo­ritmi. Implemetare în program. Tehnici avansate de programare.
 • Proiecte, aplicații.

Clasa a X‑a

 • Algoritmi ce prelucrează structuri de date, funcții. Implementare în programe practice.
 • Proiecte, aplicații.

Clasa a XI‑a

 • Programare orientată pe obiect. Medii spe­cifice de programare utilizate în business sau în economia reală – Java, Python.
 • Aplicații practice pentru telefon, alte dis­pozitive.

Clasa a XII‑a

 • Programare web. Realizarea de programe utilizând framework sau templates.
 • Programe care exploatează baze de date.

Așa cum matematica și competențele de calcul și analiză nu trebuie să lipsească dintr‑un curriculum, noi, împreună sute de colegi cu experiență, considerăm că elementele de bază ale programării, precum și utilizarea practică și eficientă a calculatorului nu trebuie să lipsească din structura unui plan‑cadru modern!
Președinte Ovidiu DOMȘA, Vicepreședinte, Emil ONEA, Secretar științific Daniel POPA