Un interesant simpozion didactic la Slobozia

2

 
La Slobozia, în frumoasa clădire a Centrului Cultural „Ionel Perlea”, a avut loc, sâmbătă, 30 septembrie, simpozionul internaţional „Cadrul didactic, promotor de idei novatoare”, sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa şi a Asociaţiei Generale a Cadrelor Didactice din România. Pe lângă organizatori, dna prof. Victoriana Aprilia Gălbenuş, preşedinta asociaţiei, multe cadre didactice, directori, inspectorul şcolar pentru învăţământul primar, un consilier superior  al CNEE din MENCS, profesori din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de la o universitate bucureşteană, la simpozion au participat cadre didactice din Republica Moldova, inclusiv un cercetător de la  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Chişinău, aducând în inima Bărăganului suflul nou al preocupărilor de îmbunătăţire a calităţii învăţământului, de care se preocupă în acelaşi înalt grad ca şi profesorii care activează  în ţară.
Întâmpinarea participanţilor la simpozion a cuprins un scurt program prezentat de elevii de grupă pregătitoare (muzică şi mişcare), de elevii de gimnaziu, de clasa a V-a, care au interpretat cântece folclorice, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare ialomiţene, ambele formaţii fiind dirijate  de prof. Voica Tache, care a îndeplinit, alături de alte inimoase cadre didactice şi directoare de şcoli, misiunea legăturii permanente cu oaspeţii. Imnul Naţional şi  câteva  piese clasice au fost interpretate de doi talentaţi elevi de la Liceul de Arte.
Deschizând lucrările propriu-zise, dna preşedintă a evocat istoria acestei manifestări, care a ajuns la ediţia a VI-a, pornind de la Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, salutând participanţii şi invitaţii. Simpozionul a avut mai multe secţiuni, precum sesiunea de referate ştiinţifice, expoziţia de reviste şcolare şi  auxiliare didactice,  expoziţia de fotografie, secţiunile de proiecte didactice, de softuri educaţionale, de mijloace didactice, de activităţi extracurriculare.
Din ideile exprimate de participanţi, au fost dezbătute proiec­tarea activităţilor didactice şi extraşcolare, legătura învăţătorilor şi profesorilor cu familia, cu comunitatea,  necesitatea prezentării şcolii şi educaţiei într-o lumină favorabilă către aceşti colaboratori, propunerile de integrare a evaluării cadrelor didactice într-un sistem viabil, caracterul inovator al activităţii fiecărui cadru didactic implicat în progresul sistemului educaţional, paşii către o şcoală românească la nivelul celei europene şi mondiale.
CD-ul oferit fiecărui participant, alături de certificarea activităţii prezentate, a cuprins lucrări de psihologie a copilului, de  dialog şi negociere în domeniul educaţiei, articole dedicate diseminării cunoştinţelor despre Uniunea Europeană, metode, procedee şi aplicaţii folosite la clasă de către profesori, articole argumentate în  limba română şi în limbi de circulaţie internaţională, luări de poziţie, propuneri şi ilustrări ale  îmbinării tradiţiei cu inovaţia în procesul didactic. Participanţii au fost de pe tot cuprinsul ţării, de la Constanţa până la Sighetu Marmaţiei şi de la Craiova până la Botoşani, ceea ce denotă un larg interes, nu numai al celor care sunt afiliaţi  asociaţiei organizatoare.
Beneficiind de sprijinul financiar, inclusiv de spaţiul necesar, din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa,  ceea ce este un excelent exemplu de colaborare şi susţinere a activităţilor din domeniul educaţiei şi cercetării în învăţământ, acest simpozion a prilejuit cunoaşterea participanţilor, a modului cum fiecare aplică idei inovatoare în activitatea cu elevii.
Prof. dr. Corneliu VASILE,
Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”, Bucureşti