UMFST Târgu Mureş – o universitatea performanţei academice

11

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o instituţie academică de prestigiu, cu dinamism şi experienţă relevantă, recunoscută în plan naţional şi internaţional. UMFST Târgu Mureş a fost înfiinţată în urma unificării Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş cu Universitatea „Petru Maior“, demers legiferat de Hotărârea de Guvern nr. 735/2018. Procesul de fuziune, extrem de complex din punct de vedere administrativ, a impus o adaptare rapidă a mecanismelor instituţionale, în vederea funcționării optime a noii structuri create. În acest moment, UMFST Târgu Mureș are un număr de şase facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere și Facultatea de Economie și Drept. De asemenea, UMFST are o instituție de studii doctorale puternică şi prestigioasă, cu două componente: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. La aceste elemente se adaugă numeroase structuri administrative care au un rol important, de suport pentru activitățile didactice şi de cercetare.

Profesiile pentru care sunt instruiți studenții acestei universități implică, aşa cum sublinia rectorul universităţii, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, mai presus de toate, cultivarea unor calități native, ce presupun o serie de factori și condiții: „abilități și cunoștințe bazate pe munca de studiu și cercetare, angajamentul și respectul pentru oameni, și anume umanismul, generozitatea și toleranța, aceasta din urmă fiind o condiție sine qua non a comunităţii noastre academice. Suntem moștenitori și mesageri ai unor culturi distincte care s-au influențat reciproc. Armonizarea lor într-o formă constructivă de multiculturalism poate și ar trebui să inducă un efect sinergie și să fie un factor major pentru progresul Universității“.

De peste șapte decenii, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o instituție de învățământ superior și de cercetare de interes național, cu programe de studiu în limba română, în limba maghiară și limba engleză, o universitate ale cărei idealuri esențiale sunt profesionalismul și performanța, internaţionalizarea şi multiculturalismul. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o universitate puternică, dinamică, o instituţie care s-a dezvoltat într-un ritm alert. Angajamentul, pasiunea, generozitatea, competența, ataşamentul faţă de valorile eticii academice sunt principii cruciale promovate în universitatea târgumureşeană. În cifre şi fapte, UMFST Târgu Mureş are aproape 11.000 de studenți, 6 facultăți, 35 de programe de licență, 33 de programe de masterat, 7 domenii de doctorat, 2 școli doctorale, 88 de coordonatori de doctorat, 308 studenți-doctoranzi, precum şi 159 de acorduri internaţionale încheiate cu universităţi de prestigiu din străinătate.

În planul internaționalizării, cu siguranță că cea mai importantă realizare a anului 2018 a fost finalizarea proiectului prin care UMFST va deschide o filială a sa în Germania, un proiect unic la nivel național, cu resurse importante de dezvoltare suplimentară și care plasează UMFST și orașul Târgu Mureș într-o poziție de maximă vizibilitate la nivel internațional. În anul 2018, UMFST a fost un partener important al unor instituții centrale de prim rang. Poate fi menționată astfel implicarea activă a universității în promovarea candidaturii României pentru obținerea statutului de membru în Consiliul de Securitate ONU, acțiune derulată împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, un demers diplomatic realizat în peste 25 de țări, a cărui susținere academică inițiată de universitatea noastră și apoi preluată și de alte universități din țară a condus la maximizarea șanselor României de a-și îndeplini unul dintre cele mai importante obiective de politică externă, dar a crescut și numărul țărilor din care universitatea are acum studenţi.

Anul 2018 a însemnat pentru Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș un trend ascendent al activităţilor de cercetare, o creştere semnificativă a numărului de articole indexate ISI şi BDI, existând peste 9.000 de citări la nivel de universitate și un index Hirsch de 33. Se poate constata, de asemenea, o creștere semnificativă a numărului de proiecte de cercetare câştigate de UMFST. E vorba de 38 de proiecte, dar se poate observa şi o creştere a numărului de brevete de invenţie, care situează UMFST Târgu Mureş pe locul al treilea la nivel național. În cursul anului 2018 s-a obținut, la nivelul Facultății de Medicină, autorizarea provizorie a Programului de studii Medicină în limba engleză – extensia Hamburg, fapt ce reprezintă o premieră pentru învățământul superior din România. 

Strategiile de dezvoltare academică iniţiate de conducerea universităţii au fost, în anul 2018, fără precedent, ele materializându-se în următoarele activităţi deosebit de importante: fuziunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș cu Universitatea „Petru Maior“ şi crearea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș; finalizarea procedurilor administrative de înființare a filialei din Hamburg a UMFST Târgu Mureş – programul de Medicină în limba engleză; măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba maghiară şi a celui în limba engleză; dezvoltarea învățământului medical militar. În domeniul administraţiei şi organizării interne, s-au realizat proceduri de armonizare administrativă în vederea funcționării noii universităţi, s-au finalizat şi inaugurat University Shop, University Caffe și UMFST-TV. De asemenea, s-a realizat o upgradare a platformei digitale a Universității: e-UMFST, integrată în site-ul UMFST, în vederea aplicării strategiei de îmbunătățire a interacțiunii cu studenții și cu personalul didactic. Un domeniu important este acela al mobilităţilor Erasmus: 593 de studenţi de la UMFST au studiat în străinătate, în timp ce 188 de studenţi din universităţi partenere Erasmus au studiat în cadrul UMFST Târgu Mureş. În acelaşi timp, în anul 2018, universitatea a venit în sprijinul studenţilor cu burse în valoare de peste 10 milioane de lei. Biblioteca UMFST Târgu Mureş şi-a adaptat continuu structurile, colecţiile şi serviciile pentru a răspunde necesităţilor didactice şi de cercetare, prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne (programe, softuri integrate, cataloage on-line), dar şi printr-o strategie eficientă de dezvoltare a colecţiilor. O activitate semnificativă o are şi Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș cu 4 secţii (scrimă, culturism, tenis, volei) şi 65 de sportivi legitimaţi.

În mesajul său, ce se regăseşte şi pe site-ul universităţii, rectorul UMFST Târgu Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei exprimă esenţa valorilor pe care universitatea le promovează: „Docendo discimus – învățarea prin predare – este mottoul pe care îl propun colegilor mei și cel pe care-l asum în numele lor. Avem cunoștințe și valori care trebuie transferate celor din jurul nostru. Un transfer creativ de informații și experiență profesională va duce la o îmbunătățire continuă. Universitatea noastră va deveni mai competitivă, întrucât cursurile oferite vor păstra atât tradiția, cât și progresul obținut printr-o adaptare continuă la cerințele pieței europene a muncii. Suntem o comunitate academică cu o dinamică specifică. Aceasta ne motivează să facem parte dintr-o inițiativă majoră pentru a face față provocărilor determinate de implicarea noastră într-un mediu concurențial. Privim spre viitor cu speranța de a construi o universitate pentru viitor! Sunt sigur că, păstrând tradiția, apreciind diversitatea și bazându-ne pe continuitate şi progres, vom avea succes!“

Profesionalism, performanță și prestigiu sunt cuvintele care definesc identitatea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Prin istorie, tradiție, profesionalism, performanță și prestigiu în timp, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este într-adevăr o universitate dinamică, o universitate europeană  a excelenţei educaționale și științifice.

Cristian NISTOR