Tichete sociale de 500 de lei pe an pentru copiii dezavantajați

 

Tichete sociale de 500 de lei pe an pentru copiii dezavantajațiTrei noiembrie (ora 14.00) este termenul limită până la care școlile pot trimite către Ministerul Educației listele cu elevii dezavantajați, în vederea primirii de tichete sociale. Tichetul este în valoare de 500 de lei pe an și poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de rechizite.

Conform O.U.G. nr. 133/2020, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat care vor beneficia de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic sunt cei din învățământul preșcolar – cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 284 lei – și cei din învățământul primar și gimnazial – cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 1.115 lei.

Pentru înscriere, părinții trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere, acte de identitate, certificatele de naștere ale copiilor (original și copie), o adeverință de la unitatea de învățământ la care este școlarizat acesta, certificatul de căsătorie al părinților (original sau copie), acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente), mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz).

Tichetele pot fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular. Lista cu aceste magazine va fi primită de fiecare persoană în parte, odată cu tichetul.