Tichete pentru Şcoala după şcoală

Tichete pentru Şcoala după şcoală

Preşcolarii şi elevii de ciclu primar (clasa pregătitoare-clasa a IV-a) din învăţământul de stat și din cel privat au dreptul să beneficieze de tichete pentru pentru plata serviciilor de tip Şcoala după şcoală. Senatul României, în calitate de for legislativ decizional, a adoptat în acest sens legea de modificare şi completare a articolului 58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Pe baza noii reglementări, Ministerul Educaţiei Naţionale are posibilitatea să emită tichetele, definite de legiuitor a avea scop exclusiv educaţional, netransferabile altor beneficiari.

Valoarea tichetului „este stabilită în funcţie de indicatorul social de referinţă şi se indexează anual cu indicele de inflaţie. El reprezintă un ajutor pentru fiecare elev şi cuantumul acestuia va acoperi, integral sau parţial, costurile şcolii sau ale organizaţiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii, după finalizarea lecţiilor”.

Tichetele se acordă pe bază de cerere a părintelui/reprezentantului legal al copilului, pentru fiecare copil în parte. Costul este decontat de școală.