Telverde pentru copii din centre de instituționalizare

23

Telverde pentru copii din centre de instituționalizare

Odată cu începerea școlii, copiii din centrele de instituționalizare au la dispoziție linia telefonică de urgență Telverde 0800 500 550 (destinată și adulților instituționalizați) pusă în funcțiune de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Reprezentanța UNICEF în România.

Apărută ca o necesitate în contextul pandemiei de Covid-19, pentru reducerea sentimentului de nesiguranță, pentru consiliere și asistență psiho-socială, consiliere juridică și pentru prevenirea și identificarea eventualelor provocări și abuzuri, linia este de ajutor cu atât mai mare, cu cât copiii instituționalizați nu au familia, casa proprie, ca ajutor în condițiile de desfășurare a programului de școală din această perioadă.

În calitate de președinte al ANDPDCA, Maria-Mădălina Turza, ne informează că la 30 iunie 2020, erau înregistrați 14.865 de copii beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial (11.741, în centre rezidențiale publice, iar 3.124, în centre private). Sunt cuprinși în sistemul de învățământ, cei mai mulți, 6.194 de copii, având între 14 și 17 ani; 3.819 au între 10 și 13 ani, 2.537 au peste 18 ani. S-au descurcat greu în perioada de întrerupere a activității în clase, ca și ceilalți copii, chiar mai greu, pentru că instituțiile în care cresc nu au infrastructura necesară pentru lecții online, subliniază Andreeas Novacovici, președintele CTI. Ce puteau să facă, spune el, era să treacă de la unul la altul câte un telefon și să se descurce în felul acesta. Perspectiva este să le fie asigurate ceva tablete prin contract cu companii de profil.

Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România, accentuează: „Copiii din instituții sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din societate, iar vulnerabilitățile lor au crescut foarte mult odată cu aplicarea măsurilor de limitare a răspândirii noului coronavirus, așa cum văzut din evaluarea rapidă realizată de ANDPDCA și UNICEF. Numărul Telverde 0800 500 550, la care vor putea suna gratuit beneficiarii din centrele rezidențiale, îi va ajuta pe copiii din instituții să primească susținerea de care au nevoie și pe factorii de decizie să identifice rapid și să rezolve provocările cu care se confruntă”.

Foto UNICEF