„Start în carieră prin master didactic”

„Start în carieră prin master didactic”

„Start în carieră prin master didactic” – proiectul dedicat masteranzilor celor 8 universităților care organizează, în premieră, programe-pilot de studii universitare de master didactic

Ministerul Educației a lansat proiectul „Start în carieră prin master didactic” dedicat masteranzilor din cele opt universități care organizează, în premieră în România, programe-pilot de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență.

Prin proiectul „Start în carieră prin master didactic”, masteranzii vor beneficia de o bursă lunară de studiu, în valoare de 2.350 lei, pe întreaga perioadă a desfășurării programului.

În vederea desfășurării unei activități didactice viitoare de calitate, se spun e în comunicatul MEC, prin intermediul acestui proiect masteranzii își vor dezvolta abilități și competențe practice „și vor participa, alături de cadrele didactice universitare, la un program de master modern și eficient. Mai mult decât atât, se vor consolida competențele didactice prin organizarea de cursuri de formare pentru 80 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar cu o tematică ce include conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile”.

În plus, „acest proiect are ca obiective îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar, diversificarea ofertelor educaționale, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar”.

Proiectul „Start în carieră prin master didactic”, în valoare de 76.836.961,72 de lei, este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.