Standardizarea evaluărilor – componentă esențială a reformei în educație

Standardizarea evaluărilor - componentă esențială a reformei în educație

Ministerul Educației a dat publicității rezultatele Programului-Pilot de Testare Standardizată, care s-a sesfășurat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie 2022, în parteneriat cu Brio.

Potrivit unui comunicat de presă, testările standardizate pot produce date în măsură să ghideze deciziile la toate nivelurile, aceste date fiind esențiale pentru relevanța deciziilor la nivelul sistemului de educație, de la decizii ale elevului sau ale părintelui, la decizii la nivel de clasă, la nivel de școală și la nivel național.

Ministerul Educației mai anunță că, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar, prin intermediul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, va realiza propria Bancă de instrumente de evaluare standardizată,

Reforma sistemului de educație, se mai spune în comunicatul de presă, va fi susținută și prin testarea standardizată:

  • Pentru elevi: evaluare corectă, cuantificabilă și comparabilă (un continuum al evaluării, în conexiune cu evaluarea anterioară), astfel că notele  sau calificativele obținute pe parcursul învățării vorbesc despre progresul elevului.
  • Pentru elevi: feedback consistent și în timp real, care poate fi transpus în acțiuni remediale direcționate spre nevoile individuale identificate.
  • Pentru profesori: instrument extern validat, care poate valida și susține evaluarea proprie (e mai greu sa contești un raport consistent dat de o terță parte decât o notă).
  • Pentru profesori: o modalitate de a identifica nevoile de învățare, lacunele, pentru a individualiza și focaliza acțiunile remediale.
  • Pentru profesori: un mod de a economisi timpul dedicat creării de itemi de testare și de corectare, timp ce poate fi investit în alte acțiuni pedagogice, inclusiv în evaluarea prin proiecte sau investigații care pun în evidență și abilitățile socio-emoționale și de activitate în grup.
  • Pentru profesori: un mod de a realiza evaluări comparative (interne și externe) pe anumite competențe/variind nivelurile de dificultate (learning by testing).
  • Pentru părinți: feedback consistent și constant pe rezultatele reale ale învățării, inclusiv o monitorizare a progresului școlar.
  • Pentru părinți: un diagnostic extern și serios asupra achizițiilor copilului și asupra eficienței actului educațional pe tot parcursul acestuia, nu doar în momente de bilanț (evaluări sumative sau certificative).
  • Pentru unitatea de învățământ și directori: un instrument de management educațional, fundamentat pe analiza de date.
  • Pentru sistemul de educație: o sursă de date pe analiza cărora se pot fundamenta politici educaționale în domeniul curriculumului, programelor naționale de suport și se pot realiza analize de performanță ale sistemului.

Le mulțumesc tuturor celor implicați în derularea acestui Program-Pilot de Testare Standardizată: elevilor si profesorilor, părinților, inspectorilor școlari și partenerilor Brio!”, a transmis ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în finalul comunicatului de presă.