Sportul curat – obiectiv comun al Ministerului Educației și al Agenției Naționale Anti-Doping

Sportul curat - obiectiv comun al Ministerului Educației și al Agenției Naționale Anti-Doping

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, și președintele Agenției Naționale Anti-Doping, Pavel Cristian Balaj, au semnat un protocol de colaborare, în scopul promovării sportului curat, prin mijloace de informare, conștientizare și educare.

„Ministerul Educației și Agenția Națională Anti-Doping vor colabora și își vor acorda sprijin în promovarea programelor informative și educaționale bazate pe valori care susțin sportul curat. Prin intermediul acestui protocol se va implementa Programul Național de Educație Anti-Doping”, se arată în comunicatul MEC.

Printre direcțiile comune în care se vor implica cei doi semnatari se numără și promovarea activităților care sprijină un sport curat, prin prevenirea și combaterea dopajului, precum și derularea unor campanii de informare cu privire la reglementările naționale și internaționale pe tema prevenirii și combaterii utilizării substanțelor și metodelor interzise.

Principalele obiective, la nivelul învățământului preuniversitar, vizează crearea unui grup comun de lucru, în vederea dezvoltării unui curriculum la decizia școlii, care să promoveze valorile specifice sportului și dezvoltarea unei aplicații/toolkit în care să fie incluse materiale educaționale referitoare la principiile educației bazate pe valorile sportului curat.

În plus, Ministerul Educației și  Agenția Națională Anti-Doping și-a propus organizarea și desfășurarea proiectului „Primii pași pentru un sport curat”, care constă în activități educative privind prevenirea și combaterea dopajului, la care vor participa elevii din unitățile de învățământ cu profil sportiv.

„De asemenea, se are în vedere crearea unui cadru pentru inițierea și dezvoltarea unor programe de cercetare științifică în domeniul anti-doping, dar și a unei rețele naționale integrate de parteneriate la nivel universitar pentru conștientizarea publicului-țintă cu privire la valorile sportului curat”, se mai spune în comunicatul MEC.