„Sperăm că, în anul şcolar următor, profesorii vor face faţă cu succes provocărilor oferite de noile programe şcolare“

Interviu cu prof. Daniela Barbu, inspector general al ISJ Ilfov


Doamnă inspector general, cum a fost,  pentru ISJ Ilfov, anul şcolar 2016–2017? Cu ce probleme v-aţi confruntat?
Anul şcolar 2016–2017 a fost unul bogat în evenimente care au acoperit o gamă largă de aspecte. Mă refer atât la cele din sfera instructiv-educativă, cât şi la evenimente care au completat activităţile curente ale inspectoratului şi ale unităţilor de învăţământ.
În primul rând, ISJ Ilfov şi-a redefinit elemen­tele de vizibilitate (logo, slogan) din perspectiva viziunii şi misiunii instituţiei. Ne-am propus prin toate activităţile derulate în acest an şcolar să inspirăm oameni şi să susţinem valoarea în educaţie, acesta fiind noul slogan. Logo-ul a fost rezultatul unei munci de echipă de câteva luni în care am încercat să adunăm într-un simbol mare parte din misiunea instituţiei noastre: deschidere, implicare, îndrumare, diversitate, calitate etc.
Sigur, ne-am bucurat în acest an şcolar de rezultatele obţinute de elevii noţtri la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare, de faptul că am fost gazda unor evenimente la nivel naţional şi internaţional, că am facilitat prin proiecte oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice şi oportunităţi de învăţare pentru elevi.
Şi în acest an şcolar ne-am confruntat cu o serie de aspecte care necesită optimizare, acele probleme pe care ne place să le numim zone de îmbunătăţire. Este vorba despre asigurarea personalului didactic calificat. Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, judeţul Ilfov este singurul judeţ din ţară care înregistrează creştere demografică, în anul 2016, aceasta fiind de 3%. Sporirea populaţiei şcolare generează noi formaţiuni de studiu şi noi posturi aferente personalului didactic pe care încercăm să le ocupăm cu personal calificat. O altă provocare este generată de poziţionarea Ilfovului în proximitatea Capitalei, ceea ce determină fluctuaţia cadrelor didactice, dar şi a elevilor la finalul ciclului gimnazial.
Cât de sigure sunt şcolile din jud. Ilfov pentru elevi şi cadrele didactice? Vă pun această întrebare după accidentul din sectorul 5 al Capitalei, unde într-o şcoală a căzut tavanul care putea lua zeci de vieţi odată? Cât se investeşte pentru consolidarea şcolilor?
Judeţul Ilfov se bucură de implicarea adminis­traţiilor locale şi judeţene în modernizarea şi dezvoltarea unor spaţii educaţionale noi, adaptate atât standardelor tehnice, cât şi orientării curriculumului naţional. Ca urmare, în ultimul an au fost inaugurate noi spaţii educaţionale dedicate învăţământului preşcolar în localităţile Cernica, Chitila şi Grădiştea, învăţământului primar-gimnazial în Cornetu şi învăţământului profesional şi tehnic în Dragomireşti Vale.
ISJ Ilfov acordă o atenţie specială acestei teme, fapt ce a determinat organizarea unei întâlniri de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ cu tema „Construim educaţia“ pentru a atrage atenţia la nivel local asupra importanţei dezvoltării unor spaţii educaţionale durabile şi eficiente din punct de vedere tehnic, dar şi pentru a fi cu un pas înaintea noilor tendinţe în educaţie. Vorbim aici despre cantine, săli de sport multifuncţionale, spaţii dedicate activităţilor în aer liber, cabinet medical, spaţii destinate activităţilor de tip after school, teatru sau spaţii de socializare în timpul pauzelor pentru elevi şi profesori. Nu în ultimul rând, am avut în vedere estetica spaţiilor educaţionale, ştiut fiind faptul că o serie de factori externi favorizează sau blochează învăţarea: ambientul, nivelul de zgomot şi iluminare, calitatea mobilierului, poziţionarea acestui în spaţiul sălii de clasă, culorile, ambientul în ansamblu.
Nu putem rezuma abordarea siguranţei elevilor în şcoli la calitatea clădirilor fără a avea în vedere şi modul în care se realizează paza acestora. Din păcate, ISJ Ilfov nu poate norma posturi de paznic, dar majoritatea unităţilor de învăţământ asigură paza prin firme specializate cu finanţare prin Consiliile Locale.
În concluzie, putem afirma faptul că spaţiile cu destinaţia învăţământ din Ilfov prezintă un grad ridicat de siguranţă, existând preocupare în acest sens atât din partea managementului şcolii, dar şi din partea administraţiilor locale.
Curriculumul pentru gimnaziu este una dintre marile provocări ale momentului. Cum au fost primite noile programe în Ilfov, această zonă limitrofă Capitalei? Au existat probleme, dificultăţi în implementarea lor?
Tema curriculumului şi a noilor programe pentru gimnaziu a ţinut prima pagină a site-urilor de specialitate şi a mass-mediei, în general, mai bine de un an. Este evident faptul că o societate în schimbare dominată de o tehnologie în evoluţie rapidă determină o permanentă adaptare a programelor şcolare şi a manualelor aferente. Îmi amintesc anul 2016, când, în momentul licitaţiei pentru selectarea manualelor de Educaţie civică de clasa a IV-a, erau 28 de state membre ale Uniunii Europene, iar în septembrie, când manualele au ajuns la elevi, situaţia era diferită, ca urmare a rezultatului referendumului din Marea Britanie.
Aşadar, revizuirea programelor şcolare este o necesitate atât din perspectiva conţinuturilor şi a competenţelor la nivelul disciplinei, dar şi din perspectiva abordării integrate a curriculumului, ştiut fiind faptul că disciplinele se susţin reciproc.
O parte a profesorilor din Ilfov au fost membri în grupurile de lucru care au elaborat sau au verificat noile programe şcolare. Acest fapt a facilitat o mai bună înţelegere a noilor perspective ale programelor şcolare în cadrul întâlnirilor metodice la nivel judeţean.
Caracterul obligatoriu al programelor şcolare nu limitează creativitatea şi originalitatea abordării conţinuturilor de către profesori. Este ceea ce avem în vedere în această perioadă în domeniul dezvoltării profesionale a dascălilor. Sperăm că, în anul şcolar următor, profesorii vor face faţă cu succes provocărilor oferite atât de noile programe şcolare, cât şi de manualele tipărite şi digitale.
Începând cu anul 2017–2018, vom avea din nou învăţământ profesional. Este pregătit judeţul Ilfov? Câtă nevoie este în această zonă de reintroducerea acestei forme de învăţământ?
În judeţul Ilfov există în acest an şcolar cinci clase de învăţământ profe sional, care acoperă domeniile servicii, electromecanică şi mecanică. Pentru anul şcolar următor ne-am propus funcţionarea cu nouă clase de învăţământ profesional.
Învăţământul dual este o abordare eficientă şi recunoscută la nivel european a parteneriatului public-privat. Judeţul Ilfov oferă variate oportunităţi de dezvoltare a acestei forme de învăţământ, cu atât mai mult cu cât liceele tehnologice din judeţ deţin spaţii educaţionale ofertante. Din păcate, pentru anul şcolar 2017–2018, agenţii economici care au încheiat contracte de practică cu unităţile de învăţământ profesional şi ethnic nu şi-au exprimat intenţia de a dezvolta acest tip de învăţământ. Apreciem că, din anul şcolar 2018–2019, şi în judeţul Ilfov se vor înfiinţa clase de învăţământ dual. Sperăm ca agenţii economici să identifice oportunităţi în cadrul oferit de OMEN 3554/29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.
Intenţia ISJ Ilfov, în acord cu cea a administraţiei judeţene, este de a muta accentul dinspre învăţământul teoretic către cel profesional şi tehnic, ca urmare a faptului că rezultatele de la Examenul de Bacalaureat impun o astfel de orientare.
A venit perioada examenelor naţionale. La ce rezultate vă aşteptaţi? Superioare celor de anul trecut?
În ceea ce priveşte Evaluarea Naţională, ne dorim ca elevii noştri să se prezinte cel puţin la fel ca în anul 2016. Locul 15 la nivel naţional nu este fantastic, dar nici nesatisfăcător dacă vom considera toţi factorii externi care influenţează performanţele şcolare în judeţul Ilfov: cel mai mare procent de personal necalificat la nivel naţional, cel mai mare număr mediu de elevi pe clasă la nivel naţional şi cel mai mic număr de posturi aferente personalului didactic auxiliar şi nedidactic. În mod firesc, ne dorim rezultate mai bune, ceea ce ar fi o răsplată extraordinară pentru eforturile colegilor mei, profesori.
Nu putem discuta despre rezultatele obţinute la Examenul de Bacalaureat în lipsa unei evaluări extinse a situaţiei atipice în care se află judeţul Ilfov. Poziţionarea sa în jurul Bucureştiului facilitează accesul rapid al elevilor noştri către liceele din Capitală. Ca urmare, peste 60% din absolvenţii de gimnaziu din Ilfov, cu cele mai mari medii la Evaluarea Naţională, optează pentru un parcurs liceal în Bucureşti. În această situaţie, în liceele noastre rămân foarte puţini elevi cu medii peste 7. Cei mai mulţi se situează în jurul mediilor 4-5 la examenul de final de clasa a VIII-a. În consecinţă, efortul cadrelor didactice nu este răsplătit pe măsură. Ne întrebăm însă ce loc ar ocupa judeţul Ilfov în clasamentul naţional la bacalaureat dacă toţii elevi noştri şi-ar continua studiile liceale în judeţ? Oricât ne dorim rezultate foarte bune, trebuie să ne păstrăm realismul şi, fără a emite pretenţia unui loc fruntaş, ne dorim să optimizăm la nivel maxim pregătirea elevilor pentru a face faţă examenului maturităţii.
În vacanţă veţi pleca? De fapt, cât îşi permite un inspector şcolar general să lipsească de la ISJ când toată lumea este în vacanţă?
Urmează o vară ca toate celelalte, cu examene, cu emoţii pozitive, cu dezamăgiri, cu speranţe împlinite şi momente de reflecţie la aflarea rezultatelor. Ne dorim să gestionăm foarte bine organizarea tuturor examenelor şi concursurilor naţionale şi să facilităm un parcurs uşor atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Nu îmi permit să mă gândesc la vacanţă, dar nutresc speranţa că vacanţa va fi un bun prilej pentru elevi şi profesori pentru a-şi direcţiona energia către un nou an şcolar care va fi unul aniversar: 20 de ani de funcţionare a ISJ Ilfov.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU