Școlile-pilot, deocamdată în faza de proiect

FLORIN ANTONESCU

Se află în dezbare proiectul unei hotărâri de guvern „privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale şi de aplicație”. În astfel de școli ar urma să fie testate planuri-cadru noi și curriculumurile aferente. Hotărârea de govern ar urma să prevadă următoarele:

„Art. 1 Se aprobă înființarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale şi de aplicație.

Art. 2 (1) Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor fi selectate unități de învățământ experimentale și de aplicație, denumite în continuare unități-pilot.

(2) Unitățile-pilot fac parte din sistemul național de învățământ și au ca scop testarea unor noi modele curriculare și de carieră didactică.

(3) În unitățile-pilot se aplică dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările subsecvente.

 (4) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri a Guvernului, ministrul educației și cercetării poate emite ordine, instrucțiuni sau iniția alte hotărâri de Guvern.

Art. 3 (1) Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, cel târziu la data de 1 iulie 2020.

(2) Pentru anii școlari următori, lista unităților-pilot se aprobă anual, până la data de 15 iunie, anterioară începerii anului școlar.

(3) În acest scop, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei Hotărâri de Guvern.

Art. 4 Ministerul Educației și Cercetării, prin entitățile subordonate și coordonate, conform atribuțiilor ce le revin, sprijină unitățile-pilot, monitorizează, colectează date și realizează analize de impact ale activităților de pilotare realizate, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național.

Art. 5 Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, până la data de 1 august 2020”.

Școli-pilot vor putea să fie acele unități care se oferă benevol, pe baza hotărârii consiliului de administrație, cu avizul consiliului profesoral, al consiliului școlar al elevilor și al consiliului reprezentativ al părinților.

Școlile în discuție ar urma să intre în funcțiune în anul școlar care urmează. Deocamdată, actul normativ pe a cărui bază să funcționeze se găsește în stadiul de proiect.