Școala românească beneficiază de o nouă strategie

Școala românească beneficiază de o nouă strategie

Școala românească s-a îmbogățit cu încă o strategie: guvernul a aprobat „Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030”.

Sistemul de educație să formeze cetățeni responsabili față de societate și mediu

Strategia a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru ca „un moment important pentru învățământul românesc, pentru că este prima dată în România când este adoptată o strategie națională care este dedicată educației pentru mediu și pentru schimbările climatice. Prin acest document sunt stabilite acțiuni clare pentru a crește gradul de educație și conștientizare în rândul copiilor și tinerilor privind dezvoltarea sustenabilă și responsabilizarea față de mediu. Unitățile de învățământ vor deveni parteneri strategici pentru a construi un viitor sustenabil. Ca atare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege, pe de o parte, gravitatea crizei climatice și de mediu, dar și pentru a conștientiza cauzele și efectele acestor crize, alături de modalitățile de a îmbunătăți răspunsul societății față de aceste provocări.

Unul dintre dezideratele asumate în cadrul acestui proiect este ca sistemul de educație să formeze cetățeni responsabili față de societate și mediul înconjurător. De altfel, probabil, vă amintiți, în noiembrie anul trecut în cadrul summitului COP 27, președintele României a susținut Declarația națională care vizează promovarea cercetării și inovării pentru a susține acțiunile climatice, securitate alimentară, comunitățile vulnerabile, adaptările la schimbările climatice și răspunsul eficient la situații de urgență generate de acestea. La baza strategiei stă, de asemenea, Raportul Administrației Prezidențiale Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile, validat de consultarea publică din 11 februarie anul trecut, o continuare a proiectului România educată, a cărui operaționalizare este inclusă ca angajament în Strategia națională de apărare a țării”.

Program național educațional pentru mediu și climă

După cum anunță Ministerul Educației, obiectivele și măsurile prevăzute prin strategie „vizează mai multe paliere (educație formală și nonformală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune:

  • implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă
  • identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale
  • crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile
  • formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ”