Schimbări propuse de Consiliul Național al elevilor pentru planurile-cadru de liceu

Schimbări propuse de Consiliul Național al elevilor pentru planurile-cadru de liceu

Elevii propun schimbări pentru planurile-cadru de liceu, dorind ca decizia cu privire la alegerea cursurilor din noul curriculum să aparțină fiecărui elev în parte, iar grupele de minimum 15 elevi să fie formate din adolescenți din clase diferite. Aceștia susțin că este necesară redefinirea trunchiului comun.

Potrivit documentului publicat pe site-ul organizației, despre planurile-cadru lansate spre a fi dezbătute public, Consiliul Național al Elevilor este de părere că “dezamăgesc prin faptul că nu aduc o viziune reformatoare în plan curricular, ci păstrează abordarea desuetă prezentă în toate modelele curriculare aprobate și promovate de către Ministerul Educației în ultimii ani”.

Dezbaterea noilor planuri-cadru pentru liceu se află în consultare publică din 5 ianuarie și ar urma să intre în vigoare, începând cu clasa a IX-a, din toamnă. Documentul elaborat de Consiliul Național al Elevilor apare în contextul în care ministrul Educației și-a făcut publică nemulțumirea legată de “forma planurilor-cadru pentru liceu propuse pentru profilul teoretic”.

“Schimbările aduse structurii curriculare sunt minore, atât pentru ciclul inferior, cât și pentru ciclul superior al liceului. Trunchiul comun este compus, în mod rudimentar, din materiile clasice, prezente și până acum în curricula națională, fără a fi în mod direct corelate cu profilul absolventului și fără a pune cu adevărat accent pe deprinderea competențelor de viață” scriu elevii din CNE.

Printre obiectivele elevilor cu privire la propunerile pentru planurile-cadru se mai numără: redenumirea componentei de „curriculum la decizia școlii” (CDȘ) în „curriculum la decizia elevului din oferta școlii” (CDEOȘ), reconfigurarea procedurii de implementare a CDEOȘ, astfel încât să se pună accentul pe implicarea elevului în procesele decizionale, introducerea conceptului de „curriculum la decizia elevului din oferta școlii” (CDEOȘ), redefinirea trunchiului comun, astfel încât disciplinele cuprinse în acesta să răspundă în mod real nevoilor elevilor și includerea reprezentanților elevilor în procesul de monitorizare și evaluare a implementării CDEOȘ.