Schimbări în planurile-cadru de la gimnaziu

214

Ministerul Educației și Cercetării pregătește schimbarea planurilor-cadru de gimnaziu, în concordanță cu profilul absolventului pe care îl va avea ca obiectiv sistemul nostru educațional și cu cadrul legislativ care impune reducerea numărului de ore la clase cu începere din anul școlar 2020-2021. Reducerea este proiectată să fie aplicată eșalonat annual, pornind în anul școlar 2020-2021 de la clasele de început de ciclu.

Schimbări în planurile-cadru de la gimnaziu

Ministerul Educației și Cercetării: „Deocamdată, propuneri ale grupurilor de lucru”

La această oră, sunt în lucru mai multe variante de planuri-cadru pentru gimnaziu. În esență, sunt preconizate reducerea numărului de ore la disciplinele limbi moderne (studiate ca a doua limbă modernă), fizică, chimie, biologie, geografie, istorie (reduceri de la două ore la o oră pe săptămână), oră la alegere între educație muzicală și educație plastică, precum și excluderea disciplinelor educație tehnologică, dezvoltare personală, limba latină.

Ministerul Educației și Cercetării precizează: „Referitor la propunerile apărute în spațiul public cu privire la noile planuri-cadru, facem precizarea că acestea sunt niște propuneri de la grupurile de lucru. După validarea acestora în comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, le vom face publice. După ce va fi validat profilul absolventului și vor fi validate de comisiile de specialitate, le vom pune în dezbatere publică. Propunerile pe care le vom pune în dezbatere publică vor fi cele asumate de către minister”.

Variante ale planurilor-cadru

I – Excluderea de la toate clasele a disciplinelor educație tehnologică (o oră pe săptămână) și consiliere și dezvoltare personal (o oră pe săptămână).

  • Alegere între educație muzicală și educație plastică de către fiecare elev, împreună cu părinții, sub îndrumarea cadrelor didactice (se va lucra pe grupe).
  • Numărul de ore pe săptămână: clasa a V-a – 22 obligatorii, maximum 2 opționale (25 în prezent); clasa a VI-a – 24 obligatorii (27 în prezent); clasa a VII-a – 27 obligatorii (30 în prezent); clasa a VIII-a – 27 obligatorii (30 în prezent).
  • Reorganizarea ariilor curriculare: Matematică, științe și tehnologii – preia și actuaala arie curriculară Informatica și TIC; Societate și civism – actuala arie cuuriculară Om și societate fără disciplina religie; Dezvoltare personală și sensibilizare culturală – include educație artistică (plastică și muzicală), religie, educație fizică.

II – Excluderea de la toate clasele a disciplinelor educație tehnologică (o oră pe săptămână) și consiliere și dezvoltare personal (o oră pe săptămână).

  • Excluderea de la clasa a VII-a a disciplinei limba latină (o oră pe săptămână).
  • Eliminarea de la clasele la care sunt prevăzute a câte unei ore la disciplinele limba modernă 2, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie.
  • Menținerea la clasa a V-a în ore distincte a disciplinelor educație muzicală, educație plastică.
  • Numărul de ore pe săptămână: clasa a V-a – 22 obligatorii (25 în prezent); clasa a VI-a – 23 obligatorii (27 în prezent); clasa a VII-a – 25 obligatorii (30 în prezent);  clasa a VIII-a – 26 obligatorii (30 în prezent).
  • Reorganizarea ariilor curriculare: eliminarea ariei curriculare Consiliere și orientare.

III și IV – Elaborare având în vedere consultarea profesorilor și a părinților pe bază de chestionare.

  • Includerea unor ore de curriculum diferențiat: 1-2 la clasele a V-a și a VI-a, 1-3 la clasele a VII-a și a VII-a.

Consiliul Național al Elevilor: „Mai multă pondere predării și evaluării”

În contextul pregătirii unor noi planuri-cadru, Consiliul Național al Elevilor subliniază: „În cazul reducerii numărului de ore stipulate în planurile-cadru actuale, programa școlară va trebui modificată, pentru a putea fi asimilată de către elevi în mod eficient. În cazul reducerii duratei orelor de curs, putem vorbi despre o restructurare a acestora, astfel încât o mai mare pondere a orei de curs să fie dedicată predării, evaluării și schimbului de feedback dintre elevi și profesori, în raport cu ponderea dedicată exercițiilor, care pot fi realizate individual de către elevi”.

Eliminarea notelor la disciplinele vocaționale

Dincolo de schimbarea planurilor-cadru, este preconizată renunțarea la evaluarea cu note la unele disciplinele cu caracter vocațional. La disciplinele educație fizică și sport, educație muzicală, educație plastică, religie, este studiată posibilitatea acordării de calificative, fără luarea în calcul a disciplinelor la mediile generale.

Articol de Florin ANTONESCU