Să apărăm Planeta Albastră

9

Educaţia ecologică are ca obiectiv-cadru dezvoltarea capacităţii copiilor de explorare şi de investigare, în vederea cunoaşterii mediului înconjurător. Pentru aceasta, am urmărit ca preşcolarii să aibă conturat un context concret de a analiza condiţiile normale de viaţă pentru plante, animale şi om, să descopere efectele nocive ale poluării, să înveţe să protejeze solul, apa, aerul, cele de care depinde viaţa pe Pământ. Prin participarea preşcolarilor la diferite activităţi în natură (îngrijirea şi plantarea de plante, copaci) au vonştientizat păstrarea sănătăţii naturii.
În activităţile desfăşurate cu copii, cunoscând ideea că tot ce ne înconjoară fără să fie făcut de mâna omului formează mediul natural, am desfăşurat activităţi în cadrul domeniului ştiinţe: nori cu ploaie, flori, păsărele etc.
În cadrul activităţilor cu conţinut ecologic, copiii au înţeles că, dacă pământul este sănătos, şi noi vom fi sănătoşi, gunoiul fiind un duşman al omului, al sănătăţii.
Organizând cu copiii activităţi din care să cunoască şi să observe din ce se compune gunoiul, micuţii au învăţat să diferenţieze actele corecte de cele dăunătoare solului. Am organizat activităţi desfăşurate alături de părinţi, cu tema „Ajutăm părinţii acasă“, în cadrul căreia au învăţat unde să depoziteze gunoiul.
De asemenea, prin poveştile create de educatoare cât şi prin cele cu tema „O faptă bună, o familie nefericită“, copiii au învăţat că lucrurile pe care nu le mai folosesc e bine să le dăruiască.
În cadrul activităţilor gospodăreşti, preşcolarii învaţă refolosirea unor obiecte, cum ar fi borcane, pungi de plastic, care folosesc la reducerea gunoiului. Activităţile din domeniul limbă şi comunicare îi învaţă pe copii de unde avem mai mult oxigen să respirăm.
Împreună cu copiii, am îngrijit grădina proprie şi curtea grădiniţei din primăvară până toamna.
Pentru fixarea cunoştinţelor în scopul protejării pământului, copiii au participat la acţiuni pe înţelesul lor, organizate de grupul ecologist local, aşa cum a fost expoziţia „Apăraţi omul, protejând natura“. Pentru evaluarea cunoştinţelor însuşite am folosit fişe de tipul „Desenează obiecte care nu produc poluarea“, „Încercuieşte acţiunile oamenilor care produc poluarea“, „Arată unde poţi construi o casă“.
Ţinând seama de obiectivele specifice educaţiei ecologice, pentru a nu supraîncărca copiii este necesar ca fiecare activitate desfăşurată să fie regândită în acţiunea şi desfăşurarea în ansamblul ei.
Diversitatea acţiunilor ce se desfăşoară cu preşcolari dă posibilitatea educatoarei de a face cunoscute copiilor aspecte de comportament propriu peştilor, animalelor, păsărilor, dar şi omului, specifice acţiunilor ecologice. S-a folosit vizionarea de diapozitive privind poluarea mării, a apelor curgătoare, lacurilor. Exemplu: „Ce putem face pentru a… ?“, „Cum putem respecta marea?“, „Cum să fie pedepsiţi cei care poluează apele?“. Prin intermediul activităţilor ecologice, am căutat ca preşcolarii să înţeleagă ce trebuie protejat ecologic – aerul, apa, pământul, ceea ce formează mediul natural -, având datoria să-l păstrăm sănătos.
În timpul vizitelor şi excursiilor efectuate cu copiii i-am îndemnat pe aceştia să observe ordinea, curăţenia, aspectul estetic al pomilor, grădinilor şi curţile unor gospodari.
Am participat cu copiii şi la activităţi desfăşurate de adulţi, înţelegând că o parte din gunoi se transformă în îngrăşământ natural folositor solului.
Lecturile după imagini precum şi convorbirile au avut un rol important în a înţelege termenul „eco“. Exemple: „Pădurea, viaţa noastră“, „Povestea brazilor şi a hârtiei“.
În concluzie, pot spune că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică, ci prin toate acţiunile şi activităţile pe care le desfăşoară în grădiniţă, copiii îşi pot însuşi numeroase noţiuni şi cunoştinţe despre problematica ecologiei.
Sper că aceşti copii pot deveni generaţia care să stopeze poluarea şi să diminueze cât mai mult pericolul care ne ameninţă. Prin participarea cu preşcolarii în cadrul excursiilor organizate la munte, copiii au putut observa minunile naturii, munţii, vegetaţia specifică zonei, în comparaţie cu cele văzute la mare, ceea ce dovedeşte că, prin protejarea „Planetei Albastre“, vom proteja minunile naturii.
 
Prof. Maria Constanţa David
Prof. Maria SIMA
Grădiniţa Gostinu, judeţul Giurgiu