Rezultatele finale la proba scrisă din cadrul examenului național de definitivat: 137 de candidați au fost notați cu 10

Rezultatele finale la proba scrisă din cadrul examenului național de definitivat: 137 de candidați au fost notați cu 10

Rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022, după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,80%), informează Ministerul Educației.  

Concret, după evaluarea celor 1.528 de contestații depuse5.355 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 8, în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.136.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Astfel, dacă un candidat obține nota 10 la ambele inspecții și la portofoliu, pentru a promova examenul național de definitivare în învățământ, respectiv pentru a obține cel puțin media 8, trebuie să obțină minimum nota 7.15 la proba scrisă.

În această sesiune, s-au prezentat pentru a susține proba scrisă 7.586 de candidați, adică 93,65%. Dintre aceștia, 325 s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucări au fost anulate în centrele de evaluare, potrivit datelor Ministerului Educației.

Din totalul celor 7.254 de candidați cu lucrări evaluate inițial, 3.561 au obținut note pe segmentul 8-10 (3.522 la prima afișare), dintre care, 137 de candidați au fost notați cu 10, iar 427 au obținut note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 3.693 de candidați au primit note sub 8. Dintre aceștia, 3.179 de candidați au primit note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă 514 candidați.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc joi, 4 august 2022, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat examenului.