Resurse gratuite pentru ore în sistem hibrid 

114
Resurse gratuite pentru ore în sistem hibrid 
Foto: Junior Achievement

Școala desfășurată în sistemul actual poate să beneficieze inclusiv de programele și proiectele organizației Junior Achievement derulate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu mediul de afaceri, deschise gratuit elevilor și profesorilor indiferent de disciplina predată.

Pentru predare în sistem hibrid, profesorii beneficiază de traininguri, materiale didactice și resurse adecvate sistemelor Microsoft Teams, Google Classroom, accesului la platforma LMS JA Inspire™.

Curriculumul JA cuprinde în acest an mai multe resurse interactive adaptate educației în sistem hibrid, adresate profesorilor de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a și la universitate, prin programul de antreprenoriat. Programele includ metode și tehnici moderne de învățare: learning by doing, project based, în sistem blended learning/hybrid learning, cu tehnologie modernă, manuale și materiale aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Fiecare program include un kit complet, cu manuale pentru elevi, ghiduri pentru profesori, teste, formulare de evaluare, fișe pentru activități, certificate pentru profesori și elevi, acces la platforma Learning Management System JA Inspire™, traininguri și consultanță pentru profesori, inclusiv pentru predarea în sistem hibrid a materiilor obișnuite, acces la ore metodice pentru o mai bună planificare a lecțiilor. Aplicabilitatea este inclusiv pentru activități extracurriculare, cerc, școala după școală, Școala altfel, curriculum la dispoziția școlii.

Aceleași programe deschid accesul la competiții și evenimente naționale și internaționale cu premii și burse pentru elevi și profesori și finanțare pentru  școli.

De asemenea, în funcție de implicarea în programe și proiecte, profesorii și elevii pot interacționa cu tineri și cadre didactice din rețeaua JA globală, care cuprinde 40 de țări din Europa și peste 100 în toată lumea.

Detalii despre înscriere oferă broșura educațională disponibilă la https://jar.ro/brosura. Profesorii trebuie să își deschidă un cont de profesor pe platforma https://jaromania.org/hub, din cont, să încheie, cu aprobarea școlii, un acord pentru implementarea programelor Junior Achievement. După semnat acordul, programele devin disponibile imediat în contul de profesor, iar manualele tipărite ajung la clasă în câteva zile.