Reglementările noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

Reglementările noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)Principalele reglementări/modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), pus în dezbatere miercuri, pe site-ul Ministerului Educației vizează, printre altele,  continuarea procesului de digitalizare și valorificarea oportunităților pe care le oferă instrumentele digitale prin menținerea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică în situații excepționale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situații, activitatea se poate desfășura în format online sau hibrid.

Potrivit aceluiași document, se introduce, de asemenea, posibilitatea ca ședințele consiliului de administrație/ale consiliului profesoral să se poată desfășura în format hibrid sau online, fără condiționare de existența unor situații excepționale.

În plus, în funcțiile de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ.

Este introdusă, de asemenea, interdicția ca personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat.

„Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de educație extrașcolară vor publica pe site-urile proprii și prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizația de securitate la incendiu, precum și autorizația sanitară de funcționare sau, în cazul în care aceste autorizații nu sunt deținute de către școală, vor informa în acest sens”, se precizează în documentul pus în dezbatere publică de către minister.

De asemenea, potrivit noului regulament, unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal.

Proiectul de ROFUIP conține, ca anexă, normele metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal, introducerea prevederii prin care, la cererea părintelui elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar organizează grupe de acomodare, ce au ca obiectiv sprijinirea elevului în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română și în recuperarea decalajelor de orice fel, precum și în integrarea în sistemul național de învățământ preuniversitar, prin activități extrașcolare.