Registrul matricol unic la zi – formă actualizată, fond neclintit  

Registrul matricol unic la zi - formă actualizată, fond neclintit  

Toate universitățile de la noi au toată luna noiembrie-n față (termen 30 de zile) ca să opereze toate modificările necesare în Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR). Ministerul Educației și Cercetării explică: „Instituțiile de învățământ superior vor introduce în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții celor trei cicluri de studii universitare (licență, master, doctorat), precum și ale altor forme de studii. De asemenea, vor fi introduse și date cu privire la numele conducătorului/conducătorilor de doctorat sub tutela căruia/cărora au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand”.

Dincolo de faptul că conducătorul/conducătorii de doctorat nu exercită tutelă asupra studentului doctorand, ci îndrumare științifică, scurt spus cerința este ca universitățile să-și aducă la zi inventarul complet al tuturor actelor de studii eliberate; o cerință bine-venită, civilizată și mai ales obligatorie: RMUR este prevăzut prin Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 201, alin (5) impune ca „în baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate“.

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, accentuează: „Pentru a avea un sistem funcțional și credibil, universitățile trebuie să introducă toate datele necesare în acest registru, astfel încât, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, să existe o evidență centralizată a diplomelor și a certificatelor universitare. Este și acesta un pas spre o Românie modernă”.

Cu atenția focalizată asupra mijloacelor de acces la titlul științific de doctor, e de subliniat că RMUR este doar o parte din platforma reprezentând Registrul Educațional Integrat (REI), al întregului sistem.

Evidența la zi a diplomelor universitare rezolvă o problemă administrativă absolut necesară, însă nu are nicio putere asupra calității lucrărilor pe a căror bază sunt obținute diplomele.