Rareș Voicu, președintele CNE: „Asistăm la un posibil măcel în ceea ce priveşte organizarea claselor pentru anul şcolar 2021-2022”

Rareș Voicu, președintele CNE: „Asistăm la un posibil măcel în ceea ce priveşte organizarea claselor pentru anul şcolar 2021-2022” 

Consiliul Național al Elevilor atrage atenția asupra faptului că, la nivelul întregii țări, se pregătesc tăieri masive de clase la nivelul unităților de învăţământ preuniversitar. Inițiativa aparține inspectoratelor şcolare, dar și unor unităţi de învăţământ și este motivată de scăderea populației de vârstă şcolară de la o generaţie la alta, se spune în comunicatul CNE.

Cauzele fenomenului țin de factori demografici, dar și de înfiinţarea, în urmă cu opt ani, a clasei pregătitoare, moment în care o parte dintre preşcolarii care absolviseră ultima grupă de grădiniţă au fost repartizaţi la clasa pregătitoare, iar o altă parte a acestora a fost repartizată la clasa I. „Această măsură a dus la scăderea efectivelor de elevi/clasă pentru generaţia care, începând cu anul şcolar 2021-2022, va începe ultimul an al ciclului gimnazial sau primul an al ciclului liceal, după caz”, se spune în comunicatul Consiliului Național al Elevilor.

În consecință CNE atrage atenţia „asupra acestui fenomen extrem de grav, care va atrage după sine consecinţe precum perpetuarea fenomenului claselor cu colective supradimensionate (de până la 35 de elevi/clasă), care îngreunează semnificativ procesul de predare şi de evaluare şi ce afectează în mod semnificativ posibilitatea cadrelor didactice de a acorda fiecărui elev atenţia cuvenită”.

Conform art. 63 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se mai spune în comunicat, numărul mediu de elevi cu care o clasă poate funcţiona este de 22 pentru gimnaziu şi de 24 pentru învăţământul liceal. „Considerăm că formarea claselor cu câte 28 de elevi din start este prejudicioasă şi scade drastic nivelul calităţii educaţiei, fiind în directă contradicţie cu dezideratele 5 şi 6 ale proiectului România Educată – pentru educaţie se alocă resurse suficiente, în mod transparent şi eficient şi sistemul de educaţie este unul echitabil şi de calitate pentru fiecare elev.”

Mai mult, reprezentanții elevilor atrag atenția și asupra unei alte consecințe negative pe care inițiativa inspectoratelor școlare, dacă va fi pusă în practică, o va avea: eliminarea unor clase din planul de şcolarizare înseamnă micşorarea normelor didactice, cee ace va duce la scăderea numărului de posturi disponibile în sistem şi chiar la tăieri salariale pentru profesori. CNE opinează că, dimpotrivă, a venit momentul luării unor măsuri concrete care să aibă în centrul lor elevul şi creşterea calităţii educaţiei, cum ar fi reducerea numărului de elevi dintr-o clasă şi asigurarea accesului la educaţie în comunităţile subdezvoltate (eliminarea claselor din unităţile de învăţământ din comunităţile izolate înseamnă, pentru mulţi elevi, privarea de educaţie, aceştia neavând posibilitatea de a se deplasa la o şcoală din altă localitate. „Așadar, solicităm Ministrului Educaţiei să facă, în regim de urgenţă, demersurile necesare pentru ca desfiinţarea claselor să fie realizată doar acolo unde acestea nu vor avea efectivul de elevi necesar funcţionării, conform legii. Mai mult, solicităm realizarea unei anchete în rândul inspectorilor şcolari generali, pentru a determina modul în care s-au luat deciziile privind tăierea claselor şi sancţionarea celor care au încălcat standardele de transparenţă şi comunicare interinstituţională eficientă”, se spune în finalul comunicatul pe care CNE l-a remis presei.

La rândul său, Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, a ținut să tragă un semnal de alarmă cu privire la „un posibil măcel în ceea ce priveşte organizarea claselor pentru anul şcolar 2021-2022, din cauza faptului că unii inspectori şi directori fie nu cunosc legea, fie nu vor să o aplice. După standardele lor, pentru a nu fi desfiinţată, o clasă ar trebui să funcţioneze cu cel puţin 30 de elevi! Greşit! Legea e foarte clară în această speţă. Solicităm ministrului educaţiei să acţioneze cu celeritate şi să îşi asume primii paşi în lupta pentru creşterea calităţii în sistemul educaţional, prin micşorarea numărului de elevi de la clasă”.