„Putem fi numiţi o pepinieră a celor mai buni specialişti în domeniile Economic, Comerţ sau Turism“

Interviu cu prof. Cristian Dincă, directorul Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian, din Alba Iulia


Stimate domnule director, CE Dionisie Pop Marţian a luat fiinţă – sub forma unei şcoli de ucenici – la câţiva ani după Marea Unire, iar astăzi este, fără doar şi poate, una dintre unităţile de învăţământ reprezentative ale judeţului Alba. Care este, domnule director, elementul de unicitate al CE D.P. Marţian?
Din momentul înfiinţării, în 1924, ca primul liceu cu caracter economic „Şcoala Superioară de Comerţ” şi până astăzi, instituţia de învăţământ pe care o reprezint îşi găseşte unicitatea în educaţia de calitate pe care o promovează. Suntem preocupaţi de formarea competenţelor şi calificărilor necesare societăţii în care trăim, a celor mai buni specialişti din domeniile: Ecomomic, Comerţ, Turism şi Alimentaţie. Instruirea la standarde europene pe care o asigurăm este apreciată deopotrivă la nivel naţional şi internaţional.
Vorbiţi-ne, domnule director, despre parcursul istoric al colegiului, despre momentele de împlinire şi despre cele… de restrişte.
În 1924 se înfiinţează la Alba Iulia prima şcoală cu caracter economic „Şcoala Superioară de Comerţ”, care în 1935 primeşte denumirea de „Liceul Economic”. Din 1974 a purtat numele de Liceul Economic, Administrativ şi de Servicii Avram Iancu, Alba Iulia. Unitatea a avut profilul comerţ şi alimentaţie publică, ulterior adăugându-se profilul finanţe-contabilitate. Evoluţia constant pozitivă ca şi unică unitate de învăţământ pentru domeniul economic a dus la preschimbarea numelui, în anul 2000, în Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian, în memoria marelui statistician, originar din judeţul Alba.
Învăţământul liceal este organizat pentru filiera tehnologică, profilul servicii şi pregăteşte în prezent elevi în domeniile economic-comerţ, turism şi alimentaţie publică.
Învăţământul profesional este organizat prin Şcoala Profesională de trei ani, care oferă posibilitatea obţinerii certificatului de nivel III de calificare în domeniul Turism şi alimentaţie, pregătind elevii în meseriile: bucătar şi ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie.
În prezent, purtăm discuţii cu Asociaţia HORESALBA (asociaţie ce cuprinde principalii operatori economici din judeţul Alba din domeniul turism şi alimentaţie) pentru introducerea în oferta educaţională şi învăţământul dual.
Ce loc ocupă astăzi performanţa în Colegiul Marţian? Ce ne puteţi spune despre  performanţele elevilor dvs. din ultimii ani? Dar ale cadrelor didactice?
Calitatea actului educaţional se regăseşte, în mare măsură, în numeroasele premii pe care elevii colegiului, îndrumaţi cu dăruire şi responsabilitate de către colegii mei, le-au obţinut la olimpiade, concursuri şcolare, târguri organizate atât la nivel judeţean, naţional, cât şi internaţional. Ne putem mândri cu premiile I, II şi III obţinute la: Târgurile internaţionale ale firmelor de exerciţiu de la Plovdiv, Celje, Bratislava, Olomouc, Olimpiada de informatică OTI, Olimpiada de geografie, Concursul Naţional de matematică aplicată în ecomonie, Concursul naţional de matematică aplicată „Adolf Haimovici“, Olimpiada naţională a sportului şcolar, Concursul internaţional de creaţie literară „Copilăria, un pom“, Concursul de chimie „Petru Poni“ şi lista ar putea continua.
În ceea ce priveşte procentul de promovabilitate obţinut la examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2016-2017, Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian ocupă locul 4 în topul liceelor din jud. Alba. Şi locul al doilea în topul preferinţelor elevilor absolvenţi de clasa a VIII a.
Ne mândrim cu obţinerea premiul „Edumanager.ro“ – Categoria „Rezultate de excepţie la olimpiadele naţionale şi internaţionale” şi categoria Digital lesson (Gramatica limbii engleze), cu distincţia „Entrepreneurial School a word“ obţinută în 2017 în cadrul Galei JA Hall of Fame organizată de către Junior Achievement România şi lista ar putea continua.
În ceea ce priveşte resursa umană, în cadrul colegiului îşi desfăşoară activitatea 55 cadre didactice, dintre care patru colegi au titlu de doctor, iar 29 au obţinut gradul didactic I. O parte dintre profesorii titulari au participat la elaborarea Curriculumului Naţional pentru liceu, aria curriculară Tehnologii, Standarde de Pregătire Profesională pentru ŞAM şi liceu tehnologic, sunt autori de manuale şcolare şi membri în comisiile naţionale pe discipline. La nivelul colegiului există un număr de nouă profesori metodişti şi trei responsabili de cerc pedagogic şi un număr de opt mentori – profesori ai colegiului care desfăşoară cu studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia practica pedagogică.
Se pune un tot mai mare accent pe ieşirea din tipare, pe un învăţământ flexibil. Ce rol joacă creativitatea, inovaţia în procesul de învăţământ de la Colegiul Dionsie Pop Marţian?
Într-adevăr, suntem deschişi la inovaţie, suntem preocupaţi de tot ceea ce este valoros şi modern în educaţie şi, ca atare, aplicăm în procesul instructiv-educativ metode promovate cu succes şi la nivel european, deoarece în centrul preocupărilor noastre este elevul, ca subiect activ al actului educaţional. Baza material-didactică modernă cu care sunt dotate o parte dintre sălile de clasă ne permite asigurarea unei instruiri la standarde europene.
Un rol deosebit îl joacă în acest sens aplicarea metodei Firma de exerciţiu ca metodă modernă de predare prin care elevii, prin simularea activităţilor dintr-o firmă reală, îşi dezvoltă competenţele antreprenoriale, lucrul în echipă, comunicarea profesională şi comunicarea în limbă străină.
Pentru ce sunt pregătiţi aici elevii? Către ce se îndreaptă absolvenţii?
Educăm pentru respect, corectitudine şi cinste, însă putem fi numiţi o „pepinieră“ a celor mai buni specialişti în domeniile Economic, Comerţ sau Turism. Astfel, mare parte dintre absolvenţii colegiului îşi continuă studiile la universităţi de prestigiu din cele mai multe centre universitare din ţară, atât în domeniul ştiinţelor economice, cât şi în alte domenii, cum ar fi jurnalism, medicină, ştiinţe juridice sau politice, inginerie, cadastru etc.
Legăturile externe sunt esenţiale astăzi pentru orice şcoală. Vorbiţi-ne despre proiectele, schimburile de experienţă cu CEDPM şi instituţii e învăţământ din ţară şi din afara ţării.
Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian are încheiate parteneriate cu instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate: Colegiul Economic Iulian Pop Cluj-Napoca, Colegiul Economic Virgil Madgearu Bucureşti, Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte, Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti, Colegiul Economic Arad, Colegiul Economic Mangalia, Colegiul Economic Buzău, Colegiul Economic F.S. Nitti Timişoara, Tabăra de creaţie Arco-Trentino, Italia, Global Confederation of Roumanian Students, Suedia, Budapest College of Business and Communication etc.
La finalul interviului nostru, vă rog să ne creionaţi portretul absolventului de la Dionisie Pop Marţian. Nu în cele din urmă, de ce trebuie să vină absolvenţii de gimnaziu la colegiul pe care îl conduceţi? Ce le  oferă acesta?  
Absolventul Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian de astăzi este specialistul de mâine, pregătit atât pentru continuarea studiilor, la nivel universitar, cât şi pentru inserţia pe piaţa muncii.
În ceea ce priveşte absolvenţii de gimnaziu, aceştia trebuie să fie conştienţi că în cadrul Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian pot beneficia de o instruire de calitate, într-o bază materială-didactică modernă.
Alături de instruirea de specialitate, absolvenţii de gimnaziu îşi pot valorifica latura artistică şi creativitate în cadrul Cercului de pictură pe sticlă, Cercului de tradiţii şi produse handmade, Cercului de folclor Ţara Moţiilor sau în diferitele activităţi extraşcolare desfăşurate prin „Comisia diriginţilor“.
Vă pot spune că în ultimii ani s-a investit mult în dotarea colegiului. Baza de practică va fi modernizată în urma sponsorizării obţinute prin proiectul „Ţara lui Andrei”, aflat în derulare. Sălile de clasă şi laboratoarele sunt dotate cu echipamente IT performante: tablă Smart, laptopuri şi computere, videoproiectare şi ecrane de proiecţie. S-a investit în dotarea unui cabinet de limba română şi a unui cabinet de turism. Există un laborator de tehnica servirii dotat în urma parteneriatului derulat cu Liceul de Turism şi alimentaţie din Neusiedl am See (Austria).
Totodată, suntem cuprinşi în proiectul de reabilitare şi extindere a colegiului finanţat în cadrul PNDL 2017-2020 în valoare de 4.036.714 lei, cât şi în proiectul pilot „Alba-Iulia – Smart City“, prin care se asigură tehnologizarea procesului de învăţământ prin implimentarea catalogului electronic.
Astfel, pot concluziona, susţinând că instituţia pe care o reprezint asigură o educaţie şi formare profesională de calitate şi lansez invitaţia de a ne trece pragul tuturor celor care vor să beneficieze de o educaţie la standarde europene.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU