„Putem afirma că performanța este principalul nostru obiectiv“

14

Interviu cu Prof. Leonard Mardar, directorul Colegiului naţional Gheorghe Șincai din Baia Mare

Stimate domnule director, Colegiul Național Gheorghe Șincai îmbracă, în această toamnă, haine de sărbătoare.  Despre ce este vorba și cum veți marca acest moment?

 În această toamnă, Colegiul Național Gheorghe Șincai, din Baia Mare, aniversează un secol de existență, un veac de activitate didactică și educațională de cea mai înaltă clasă.

Cu această ocazie, școala noastră organizează pe parcursul săptămânii „Școala altfel“ numeroase activități, dintre care menționez: festivitatea omagială dedicată academicianului Augustin Buzura, lansarea celui de‑al treilea număr al revistei „Esenţe“, concursul „Spirit of Innovațion and Digital Creativity“, sesiunea de referate și comunicări științifice „Mozaicul Științelor“, simpozionul național „The Role of the language teacher shaped by changes in the cultural and socio‑economic contex“ și lansarea revistei „Teenglish“, sesiune de referate și comunicări „Șincai la ceas aniversar“, concursul „Quiz for everybody“, atelierul de caligrafie chinezească, expoziția de carte, întâlniri cu foștii elevi ai Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare.

Care este, de fapt, domnule director, pe scurt, istoria acestei venerabile și prestigioase  instituții de învățământ liceal românesc?

Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria a dispus ca Resortul de culte și Instrucție Publică să înființeze licee românești în Transilvania, printre acestea numărându‑se şi Colegiul Național Gheorghe Șincai.  În perioada 29 iunie‑12 iulie 1919 s‑au deplasat la Baia Mare dr. Al. Pteancu (delegat ministerial) şi Gheorghe Hetcou (cel care devine primul director al acestei instituţii). Aceştia au preluat localul viitorului Liceu Românesc de Stat. În anul școlar 1922‑1923 se introduce Legea Școlară din Vechiul Regat al României, iar cursurile încep la 22 septembrie și țin până la 20 iunie, alcătuind un an școlar structurat în trimestre. La cursuri au fost înscriși 353 de elevi.

În 1933, localul liceului se mută pe amplasamentul de pe str. Ferdinand, azi strada Gheorghe Șincai.

Este, astăzi, Colegiul Naţional Gheorghe Șincai un reper valoric pentru comunitatea băimăreană, pentru învățământul ardelean?

Sigur că da, mai ales că rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat din anul şcolar 2018‑2019 situează unitatea noastră şcolară pe locul trei în țară, raportat la numărul mediilor de 10 obținute la acest examen, respectiv opt medii de 10, după Colegiul Naţional Sfântul Sava și Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu din București, respectiv rezultatele de la Evaluarea Națională 2019, cu cinci medii de 10.

Aceste rezultate sunt în trendul ascendent din ultimul deceniu şi situează Colegiul Naţional Gheorghe Şincai în fruntea colegiilor din întreaga țară.

Gheorghe Șincai este o instituție, așa cum am mai spus‑o, de prestigiu național. Vorbiți‑ne despre recunoașteri, premii  și distincții primite. De fapt, ce loc ocupă calitatea, performanța în preocupările Colegiul Naţional Gheorghe Şincai?

Putem afirma că performanța este principalul nostru obiectiv, fapt materializat prin rata de promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat.

Elevii noștri sunt admiși în urma unor examene dificile la prestigioase universități din țară și din străinătate, iar rezultatele obținute la olimpiadele școlare sunt excepționale, având 838 de premii la fazele naționale ale olimpiadelor începând cu anul 1956, 33 de premii la olimpiadele internaționale – din care 10 premii I   și 17 premii la Balcaniade din care 11 premii I.

Ce ne puteți spune despre oferta educațională? Cât de diversificată, de flexibilă, de ancorată în educația europeană a momentului este aceasta?

Oferta educațională reflectă cerinţele actuale ale societăţii și cuprinde: cinci clase liceale cu specializare matematică‑informatică ramificate în: intensiv informatică, intensiv engleză, intensiv germană, o clasă cu specializarea ştiinţele naturii bilingv română‑engleză şi o clasă cu specializarea ştiinţe sociale‑intensiv engleză, respectiv două clase de gimnaziu. Astfel, la finalul studiilor, majoritatea absolvenţilor beneficiază de o multitudine de posibilităţi în privinţa viitoarelor cariere profesionale.

Nu putem vorbi de performanță și înaltă calitate fără un corp profesoral pe măsură. Vorbiţi‑ne despre corpul profesoral, oamenii care se găsesc mereu în spatele rezultatelor elevilor. 

Dispunem de 80 de profesori, din care 55 de titulari, majoritatea cu grade didactice superioare, din care amintim 11 profesori cu doctorat şi 53 de profesori cu gradul didactic I. O mare parte din aceste cadre didactice conduc orele de pregătire în cadrul Centrului Judeţean de Exclenţă Maramureş.

Deschiderea către Europa, către lumea globalizată de astăzi este esenţială şi nici nu mai putem concepe existenţa fără acest segment. Vorbiţi‑ne despre legăturile colegiului  cu lumea, cu Europa.

În contextul ideii de globalizare, Colegiul Național Gheorghe Șincai realizează și promovează legături deosebit de puternice cu Europa și, am putea spune, cu lumea. Acest lucru a fost și este realizat prin diverse proiecte, cum ar fi:

Programul Cambridge Student Experience, prin care elevii au ocazia de a înțelege viața de student într‑o universitate de top din Marea Britanie. De asemenea, colegiul nostru, prin catedra de limba engleză, administrează examenele Cambridge și SAT, în parteneriat cu British Council și College Board, pentru elevii de gimnaziu și liceu, certificatele obținute facilitându‑le acestora accesul la universități și programe de studiu internaționale.

Profesorii beneficiază de oportunități de perfecționare prin cursuri de formare continuă. În primăvara acestui an, un număr de 12 profesori de diverse specialități au participat la cursul Innovative Teaching Methods oferit de IDEC din Pireus, Grecia, prin proiect Erasmus+.

Limba germană este studiată nu doar ca limbă modernă secundară, ci și în program intensiv. Colegiul nostru este și centru de examen ZfA – școală din rețeaua DSD + PASCH – Schule. De asemenea, avem un profesor delegat de la Ministerul Educației Landurilor din Germania pentru promovarea limbii germane în străinătate.

Un element nou în spațiul educațional este studiul limbii chineze, prin parteneriatul cu Institutul Confucius, început în 2017. În acest an școlar, 25 de elevi studiază limba chineză în colegiul nostru ca limbă modernă secundară, cu voluntari chinezi.

În cadrul activităților extrașcolare, elevii noștri au participat la concursul Lider European, cu calificare în primele cinci proiecte la nivel național, având ca rezultat o deplasare la Bruxelles a echipei. Anul acesta, unul dintre elevii noștri a obținut locul întâi la concursul internațional YPEF (Young People in European Forests).

Pe final: ce anume face din CN Gh. Șincai din Baia Mare un reper valoric, un punct de referință la nivel local, județean, național?

Calitatea profesorilor din colegiul nostru este certificată de rezultatele deosebite ale elevilor noștri la nenumă­ratele concursuri, olimpiade școlare și alte competiții, pe plan local, național și internațional. An de an, elevi ai colegiului nostru ne onorează cu premiile obținute la aceste concursuri la diverse discipline.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU