Punctele slabe ale învățământului bucureștean în anul pandemiei 2020-2021

Lista cu toate aceste probleme apare la secțiunea "puncte slabe" a analizei SWOT incluse in Planul Managerial 2020-2021

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a identificat mai multe probleme cu care se confruntă învățământul din Capitală, în actualul context pandemic. Lista cu toate aceste probleme apare la secțiunea „puncte slabe” a analizei SWOT incluse in Planul Managerial 2020-2021.

Astfel, în viziunea ISMB, „punctele slabe” sunt următoarele: cunoașterea necorespunzătoare de către cadrele didactice care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control a legislației specifice învățământului, cu precădere a celei adaptate instrucției asistate de calculator și Internet; nevalorificarea rezultatelor semnalate în urma inspecțiilor efectuate în unitățile de învățământ; atitudinea deficitară a unor inspectori școlari în monitorizarea unităților de învățământ;  numărul încă relativ mic de inspecții la clasă în programul directorilor unităților de învățământ.

În ceea ce-i privește pe elevi, ISMB constată nivelul scăzut de pregătire al celor admiși în învățământul profesional și tehnic (IPT), precum și dezinteresul – deseori evident – al elevilor din clasele terminale de liceu în învățământul profesional și tehnic (IPT) pentru pregătirea în vederea examenului de bacalaureat, dar și numărul mare de absențe la elevii din învățământul liceal.

Comunicarea uneori deficitară între compartimentele ISMB și numărul foarte mare de reclamații care provin din unitățile de învățământ sunt alte două puncte slabe semnalate de Inspectoratul Școlar din Capitală.

În momentul de față, din cauza ratei ridicate de contaminări cu SARS-CoV 2, elevii bucureșteni învață online.